Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Įgyvendinus projektą „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas“ atnaujintos Lazdijų miesto viešosios erdvės

Įgyvendinus projektą įrengtos naujos judraus sporto žaidimo aikštelės, atnaujintos senosios vaikų žaidimo aikštelės, poilsio suoliukai bei šiukšlinės.

Vaidotas Morkūnas
Lazdijų rajono savivaldybė per dvejus metus įgyvendino projektą „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas“, kurio metu buvo atnaujinta Lazdijų miesto viešųjų erdvių infrastruktūra, jungianti atskiras miesto dalis, ir pagerinta gyvenamoji aplinka tarp daugiabučių gyvenamųjų namų, sutvarkyti šaligatviai, kiemų apšvietimas, pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo aikštelės, įvažiavimai į automobilių stovėjimo aikšteles ir automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtos lauko treniruoklių zonos.
Šio projekto idėja kilo dėl to, jog Lazdijų rajono savivaldybėje pastebimas didesnis nei kituose Lietuvos miestuose gyventojų skaičiaus mažėjimas, aukštesnis nei vidutinis šalyje yra nedarbo lygis. Didžiausių šalies miestų konkurencinis pranašumas skatina jaunus žmones išvykti gyventi ir dirbti kitur. Siekiant Lazdijų miestą padaryti patraukliu ir patogiu gyventi, rajono savivaldybėje buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog teritorijos aplink renovuotus daugiabučius namus nėra sutvarkytos, per miestą einantys pėsčiųjų takai kai kuriose vietose yra susidėvėję, nesaugūs. Tokios sąlygos nesudaro galimybių užtikrinti saugią ir komfortabilią gyvenamąją aplinką, yra nepatrauklios smulkiojo verslo plėtrai bei kūrimui ar paslaugų sektoriui vystytis, juo labiau – pritraukti investicijas, kurios kurtų kokybiškas ir ilgalaikes darbo vietas mieste.
Projekto „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas“ atliktų darbų vertė – 226 262,91 eurai. 209 293,19 euro šiam projektui įgyvendinti yra paramos lėšos, 16 969,72 euro – Lazdijų rajono savivaldybės lėšos.
Baigus įgyvendinti šį projektą trys Lazdijų miesto daugiabučių gyvenamųjų namų zonos, esančios šalia Dzūkų, Sodų bei Kauno g. 19 namų, nušvito naujomis spalvomis ir išradingais sprendimais. Sodų gatvės kvartale, tarp M. Gustaičio, Seinų, ir Vilniaus gatvių, yra įrengti pėsčiųjų takai, atnaujintos kiemuose automobilių stovėjimo aikštelės bei įvažiavimai į kiemus. Čia taip pat įrengtos naujos judraus sporto žaidimo aikštelės, atnaujintos senosios vaikų žaidimo aikštelės, poilsio suoliukai bei šiukšlinės. Dzūkų kvartale, kuris yra tarp Dzūkų ir Kauno gatvių, melioracijos griovio ir tako iki Vytauto gatvės, įrengti ar atnaujinti kiemų šviestuvai, sutvarkytas įvažiavimas į daugiabučio namo kiemą bei automobilių stovėjimo aikštelė, įrengti pėsčiųjų takai, atnaujinti želdiniai, sukurtos poilsio zonos, įrengtos lauko treniruoklių aikštelės, suoliukai, dviračių stovai. Šalia Kauno g. 19 namo taip pat įrengti ar atnaujinti šviestuvai, pėsčiųjų takas bei sutvarkyta kiemo danga.
Už šio projekto lėšas sutvarkytos 3 skirtingos erdvės prie daugiabučių namų Lazdijų mieste ir pagerintas jų pasiekiamumas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Lazdijų mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai, kūrimui ir paslaugų sektoriaus vystymuisi.
Šis projektas buvo vykdomas tikslinėje teritorijoje, t. y. Lazdijų mieste, kur pagrindinės projekto tikslinės grupės – Lazdijų miesto gyventojai, pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015-09-01 d. įsakymu Nr. 1V-720 patvirtintos „Alytaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos“ 1 tikslo „Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms“ 1.1. uždavinio „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas“ 1.1.1.1.1. priemonę „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas“. Projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

%d bloggers like this: