Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Išskirtinės galimybės gauti paramą smulkiesiems ūkiams

Šiuo metu vykstantis paraiškų priėmimo etapas „Paramai smulkiesiems ūkiams“ išskirtinis tuo, jog ūkininkai gali pretenduoti įsigyti ne tik naują, bet ir naudotą žemės ūkio techniką.

Vienas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) tikslų – remiant smulkiuosius ir vidutinius ūkius pasiekti, kad jie ne tik galėtų išsilaikyti kintančioje rinkoje, bet ir būtų konkurencingi. Šiemet į paramą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ pareiškėjai gali pretenduoti net du kartus per metus. Pirmasis paraiškų priėmimas prasidėjo kovo 1 d. ir tęsis iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Taigi, paramą galės gauti daugiau pareiškėjų nei anksčiau.
„Parama smulkiesiems ūkiams“ – populiari ir daug pareiškėjų dėmesio sulaukianti KPP veiklos sritis. Patraukli ji dėl administravimo paprastumo ir itin palankių finansavimo sąlygų, nes paramos lėšos gali padengti net 100 proc. projekto vertės, o paramos suma – 15 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.
Į paramą pagal minėtą veiklos sritį gali pretenduoti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.
Kuo daugiau balų pareiškėjas gauna, tuo didesnė tikimybė, kad jam bus skirta parama. Norint įvertinti savo galimybes, reikėtų suskaičiuoti, kiek pareiškėjas gali gauti balų. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas, naudodamasis parama, planuoja kurti specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrų ūkį, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, – skiriama 15 balų. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų amžiaus imtinai, taip pat skiriama 15 balų. 25 balus gali gauti tie pareiškėjai, kurie įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau. 15 balų skiriama tiems, kurie
įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. Tie, kurie daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai, gali gauti 15 papildomų balų, jei nariai nuo 1 iki 2 metų, – 10 balų. Kai verslo planą ketinama įgyvendinti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama dar 10 balų.
Balai skirstomi atsižvelgiant ir į paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį. Jei jis yra nuo 4000 iki 4999 Eur, skiriama 20 balų, nuo 5000 iki 5999 Eur – 15 balų, nuo 6000 iki 6999 Eur – 10 balų, nuo 7000 iki 7999 Eur – 5 balai.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Naudojantis parama pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ nėra nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų, nėra privaloma investicijas apdrausti.
Šiuo metu vykstantis paraiškų priėmimo etapas pasižymi tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik naują, bet ir naudotą žemės ūkio techniką. Svarbu tik, kad investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
Paramos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ nauda yra žinoma Marijampolės savivaldybės ūkininkui Drąsiui Kereišai. Prieš 4 metus gavęs šią paramą jis įsigijo traktorių. Sako, kad pateikti paraišką ir gauti paramą nebuvo sunku. Visus dokumentus jis paruošė ir užpildė pats.
„Kai skaitai, domiesi, išsiaiškini sąlygas, tvarkingai vedi ūkio apskaitą, belieka tik į tam tikrus langelius ir eilutes surašyti turimus duomenis. Viską taip ir padariau: išsistudijavau paramos taisykles, tinkamai įvertinau savo galimybes, surašiau savo duomenis, o pinigų paprašiau tiek, kiek taisyklėse buvo rašoma, kad galiu gauti. Labai greitai sužinojau, kad mano paraiška vertinama palankiai ir mano ketinimui pirkti traktorių pritariama. Naudojuosi juo jau ketvirti metai – daiktas atlieka savo funkciją, yra kokybiškas, nusiskundimų neturiu. Kai ūkis nedidelis, savarankiškai įsigyti norimą techniką sunku. Su parama viskas daug lengviau. Tiesa, reikia vėliau vykdyti ir įvairius įsipareigojimus, tačiau norint kažką gauti, reikia ir duoti. Juk parama netolygu pašalpai“, – mintimis dalijosi ūkininkas.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

%d bloggers like this: