Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Isteblišmentas Politika Sveikata

Ligoninės vadovo sugrįžimas: čiupt už vadžių ir vėl iš pradžių?

V. Šimkonis praėjusią savaitę sugrįžo į darbą.

Po beveik septynių mėnesių, praleistų ligos patale, Lazdijų ligoninei vėl sugrįžo vadovauti direktorius Vitas Šimkonis. Ar tai reiškia, kad bus sugrįžta į tą baisią netvarką, kuri buvo įsigalėjusi vadovaujant ligoninei šiam vadovui? Ar vėl medikams bus nustatinėjami atlyginimai pagal simpatijas ir antipatijas, ar vėl bus pažeidinėjama tarnybinė etika, neorganizuojamos gydytojų specialistų konsultacijos? Ar bus spjaunama į elementarius vadybos principus ir profesinę etiką? Ar vėl ligoninės vadovas kels kolegų ir pacientų baimę dėl savo senos problemos – priklausomybės alkoholiui?
Nuo to, kaip naujoji rajono valdžia sugebės suvaldyti šį problemų ugnikalnį Lazdijų ligoninėje, priklausys ne tik mūsų krašto žmonių sveikata, bet ir pasitikėjimas naujai išrinkta mere ir jos komanda.

Pajuto alkoholio kvapą
V. Šimkonis į darbą po rekordiškai ilgo nedarbingumo sugrįžo praėjusią savaitę, iškart po to, kai rajonui pradėjo vadovauti naujoji merė ir naujos sudėties savivaldybės taryba. Visi puikiai suprato, jog V. Šimkonis specialiai atidėliojo savo sugrįžimą į darbą, nes puikiai žinojo, jog už padarytus nusižengimus buvusių rajono vadovų būtų buvęs akimirksniu atleistas iš ligoninės vadovo pareigų.
Panašu, jog per ilgą gydymą V. Šimkoniui pavyko pagyti ne nuo visų ligų. Antradienio rytą, iškart po Velykų, kai kuriuos ligoninės darbuotojus ir pacientus nustebino keistas ligoninės vadovo elgesys ir iš burnos sklindantis stiprus alkoholio kvapas.
Apie galimai po švenčių pagirių kankinamą direktorių „Dzūkų žinių“ redakcijai pranešė antradienio rytą paskambinusi moteris, prisistačiusi ligoninės paciente. Tuo metu prie telefono budėjusi redakcijos darbuotoja patarė apie įtarimus ligoninės vadovą esant neblaivų pranešti savivaldybės vadovybei.
Redakcijos duomenimis, pacientė paskambino į savivaldybės sekretoriatą, su jos pateikta informacija buvo supažindintas laikinai savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas einantis Kęstutis Jasiulevičius.
Panašu, jog laikinasis direktorius nesivargino sudarinėti komisijos ir paėmus savivaldybėje esantį alkotesterį patikrinti V. Šimkonio blaivumą.
Maža to, informacija apie savivaldybėje gautą skundą netrukus buvo nutekinta ir pačiam V. Šimkoniui.
Informacija apie galimai neblaivų V. Šimkonį pasiekė ir kai kuriuos rajono savivaldybės tarybos narius. Jie norėjo į ligoninę iškviesti policijos ekipažą, kad būtų patikrinti ar atmesti įtarimai dėl V. Šimkonio blaivumo. Tačiau sužinoję, jog informacija apie galimas ligoninės vadovo problemas perduota rajono vadovams, kviesti policiją atsisakė.

Merė apie įtarimus nežinojo
Iškart po pietų „Dzūkų žinių“ žurnalistas į redakciją paskambinusios pacientės informacija apie galimai neblaivų ligoninės vadovą pasidalijo su rajono savivaldybės mere Ausma Miškiniene.
„Šią informaciją pirmą kartą išgirdau iš jūsų. Savivaldybės gydytoja šįryt vizituoja ligoninę, tačiau apie tokią situaciją nieko nesakė. Antrą valandą V. Šimkonį pakviečiau pokalbiui, kai ateis, tada ir patvirtinsime arba paneigsime pacientų jums pateiktą informaciją“, – sakė merė.
Visiems suprantama, jog pagiringas žmogus, rytą gąsdinęs aplinkinius alkoholio kvapu, panaudojęs neįmantrias priemones, po pietų gali atrodyti visai gerai.
Viena savivaldybės darbuotoja, stebėdama 14 val. pas merę einantį V. Šimkonį, jį apibūdino taip: „Kvepiantis, veidas šviesus, alkoholio kvapo nėra, liežuvis biški pinasi“. Ko gero, pamačiusi taip apibūdintą ligoninės direktorių, merė įtarimus atmetė.
Panašu, jog ir šį kartą ligoninės vadovo bėdas dėl žalingo įpročio pavyko nuslėpti.

A. Margelis nenustebo
Buvęs meras Artūras Margelis „Dzūkų žinioms“ teigė apie įtarimą keliančią V. Šimkonio būklę sužinojęs iš ligoninės pacientų. Ši informacija jo nenustebino.
„Visos Lazdijų ligoninės problemos prasidėjo tada, kai jai vadovauti ėmė V. Šimkonis. Jis seniai turi problemų dėl alkoholio. Mes nuolat gaudavome informacijos apie neblaivų ligoninės vadovą. Apie tai mums yra pranešusi viena žurnalistė, taip pat pacientai, ligoninės personalas, net Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai. Siųsdavome savivaldybės komisijas, rašydavome protokolus“, – pasakojo buvęs meras.
Jis pripažino, jog pagauti V. Šimkonį „ne formoje“ – sudėtingas uždavinys, nes jis labai greitai sužinodavęs apie rengiamą jo blaivumo patikrinimą ir sugebėdavęs pasislėpti.
„Kai mums pranešdavo, jog ligoninės vadovas galimai neblaivus budėjimo metu, tada jis nesugebėdavo pasislėpti“, – pasakojo A. Margelis.
Buvęs meras pripažino, jog V. Šimkoniui per daug buvo nuolaidžiaujama ir atleidžiama. Ligoninės vadovas nesugebėjo užtikrinti paslaugų teikimo rajono gyventojams, pažeidinėjo tarnybinę etiką, kai kuriems darbuotojams mokėjo neadekvačiai didelius atlyginimus.
„Mes buvome tikri karitiečiai, tikėjome, kad žmogus pasitaisys, neskubėjome imtis griežtų priemonių. Dabar akivaizdu, jog reikėjo tą pūlinį kuo skubiau išoperuoti, tada nebūtume sulaukę tokio V. Šimkonio vadovavimo chaoso, nesirūpinimo mūsų krašto žmonių sveikata ir grėsmės ligoninės išlikimui“, – sakė A. Margelis.

Suskubo gelbėti V. Šimkonį
Kai praėjusį rudenį į viešumą iškilo visi V. Šimkonio „darbeliai“ ir tuometinis meras prabilo apie rimtą ligoninės vadovo veiklos tyrimą ir galimas to tyrimo pasekmes, netruko atsirasti V. Šimkonio užtarėjų.
A. Margelis ėmė gauti laiškų apie tai, koks geras chirurgas yra V. Šimkonis, kaip jis padėjo laiškų autoriams pasveikti.
Ligoninės direktorių į savo glėbį paėmė tuometinė rajono tarybos opozicija su konservatorių atstovais priešakyje. Įdomu tai, jog dar visai neseniai tie patys žmonės pirštais badė darbe su kvapeliu pasirodantį V. Šimkonį ir siūlė A. Margeliui jį kuo greičiau atleisti iš pareigų.
Į Lazdijus buvo pakviestas konservatorių bendrapartietis iš Seimo Antanas Matulas, su kuriuo darbo metu buvo surengtas susitikimas ligoninėje.
Vėliau buvo surašytas graudus dalies ligoninės darbuotojų viešas laiškas A. Margeliui dėl neva skriaudžiamo V. Šimkonio.
Netrukus tas pats laiškas, papuošęs vietinę spaudą, nugulė ant kai kurių Seimo narių stalų. Tada situacija Lazdijų ligoninėje susirūpinę politikai metė visus valstybės darbus ir skubiai atvyko į Lazdijų ligoninę, kaip sakoma, patikrinti laiške išdėstytų teiginių.
Tačiau nei sveikatos ministras, nei komiteto pirmininkė, nei kiti garbūs svečiai neišgelbėjo V. Šimkonio autoriteto ir „tvarkos“ ligoninėje nepadarė. Nors tyliai norėjo, kaip ir kai kurie savivaldybės tarybos nariai, viešai siūlę uždaryti Vaikų skyrių, taip pastūmėti ligoninę į sunaikinimą.
Bijodamas galimo atleidimo, praėjusių metų spalį V. Šimkonis pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą, o ligoninei vadovauti buvo paskirtas jo patarėjas Kęstutis Mazurkevičius. Tada situacija ligoninėje ėmė iš esmės gerėti.

Pažeidė įstatymą
Praėjusių metų pabaigoje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau VTEK) nustatė, jog V. Šimkonis pažeidė net kelis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (toliau Įstatymas) punktus.
Išvadose pateikti įstatymo pažeidimai yra susiję su ligoninės direktoriaus V. Šimkonio ir jo sutuoktinės Ramutės Šimkonienės darbo santykiais Lazdijų ligoninėje.
2016 m. liepos 22 d. ir 2018 m. birželio 6 d. V. Šimkonis išleido įsakymus dėl darbo užmokesčio padidinimo ligoninės gydytojams, tarp jų ir savo sutuoktinei, taip pat atitinkamus pakeitimus atliko R. Šimkonienės darbo sutartyje.
Taigi, sprendęs savo sutuoktinės darbo užmokesčio klausimus, V. Šimkonis pažeidė Įstatymo 3 str., 1 dalies 2 punktą ir 11 str.1 ir 2 dalių nuostatas.
VTEK konstatavo, jog V. Šimkonis, nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje nenurodęs sutuoktinės pareigų Lazdijų ligoninėje, pažeidė Įstatymo 6 str. 1 dalies 1 punkto ir 7 straipsnio 1 punkto nuostatas.

Bandė apgauti teismą
Kai sergantį V. Šimkonį buvo paskirtas pavaduoti medicinos vadybos profesionalas K. Mazurkevičius, nedarbingumo pažymėjimą turintis V. Šimkonis ėmėsi prieš kolegą „kryžiaus žygių“.
Buvo bandoma prieš K. Mazurkevičių nuteikti dalį ligoninės personalo, o vėliau V. Šimkonis bandė apgauti teismą.
Turėdamas nedarbingumo pažymėjimą, V. Šimkonis parašė įgaliojimą teisininkui, kad šis atstovautų ligoninės (tiksliau, V. Šimkonio) interesams dėl pripažinimo K. Mazurkevičiaus paskyrimą eiti ligoninės direktoriaus pareigas (V. Šimkonio nedarbingumo laikotarpiu) negaliojančiu.
Žinoma, sirgdamas V. Šimkonis neturėjo teisės pasirašyti įgaliojimo, teismas šią apgavystę pastebėjo ir nepriėmė pareiškimo.

Valdžiai – išbandymas ligonine
Dabar direktorius V. Šimkonis sugrįžo į savo kabinetą. Juk kai kurie jo užtarėjai dabar valdžioje. Ar naujajai savivaldybės vadovybei užteks politinės valios ir ryžto išsaugoti tai, kas buvo per pusmetį sukurta, ir tęsti ligoninėje vykstančias permainas? O gal bus pasirinktas specialistų paslaugų sumažinimo ir slaugos lovų didinimo kelias?
Reikia tikėtis, jog priimant svarbius sprendimus dėl ligoninės bus išklausytas ne tik sveikatos apsaugos ministras, bet ir Lazdijų krašto žmonės bei jų lūkesčiai.

%d bloggers like this: