Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Sprendimai dėl giminių ir artimųjų kelia problemų?

Šeštokų seniūnė L. Audzevičienė.

Gyventi ir dirbti mažoje savivaldybėje, kur vieni iš giminių yra savivaldybės ar jos padalinių vadovai, o kiti – jų pavaldiniai arba tiesiog rajono piliečiai, kuriems būtini kitų giminaičių priimami sprendimai, kelia daug problemų. Ne tik problemų, bet ir įtarimų dėl nepotizmo.
Pateikiame du Lazdijų savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės pasirašytus įsakymus. Pabandykite surasti tarp jų panašumų ir skirtumų.

Pripažino seniūnės pažeidimą
2019 m. liepos 9 d. įsakymu administracijos direktorė pripažino, kad Šeštokų seniūnė Liana Audzevičienė, pasirašydama įsakymus (sprendimus) dėl šildymo išlaidų kompensacijos skyrimo bei dėl socialinės pašalpos skyrimo, kuriais buvo skirtos kompensacijos ir pašalpos seniūnės Lianos Audzevičienės seseriai Editai Švetkauskienei, pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas. Taip buvo konstatuota, jog ta pati seniūnė laiku nepateikė patikslintos privačių interesų deklaracijos apie seserį Editą Švetkauskienę.
Gal seniūnė ir pažeidė įstatymą, tačiau akivaizdu, jog jos sesuo turėjo teisę gauti socialinę pašalpą ir kompensaciją už šildymo išlaidas, tik kas formaliai, neskaitant seniūnės, galėjo E. Švetkauskienei paskirti pašalpą ir kompensaciją?

Paskyrė priedą merės brolienei
Praėjus vienai dienai, liepos 10-ąją, administracijos direktorė I. Šaparauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė Buhalterinės apskaitos vyresniajai buhalterei Ernestai Skirkevičienei 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą.
Įsakyme nurodyti ir tie papildomi darbai, už kuriuos skirta priemoka – Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos, Lazdijų meno mokyklos, Šeštokų mokyklos buhalterinės apskaitos tvarkymas.
Ko gero, mažai kas abejotų, jog priemoka E. Skirkevičienei skiriama pelnytai, jei ne tas faktas, jog ji – merės Ausmos Miškinienės brolio žmona, liaudiškai tariant, brolienė. Ir vėl pradeda sklisti kalbos apie baisų žodį „nepotizmas“.
Pateikėme du administracijos direktorės įsakymus. Kai kurie skaitytojai tarp tų įsakymų nesuras nieko bendra, tačiau atidesni gali įžvelgti panašumų.

Nepotizmo situacija savivaldybėse
Nepotizmas – tai giminystės ar draugystės ryšių įtaka, iškreipianti samdos, atlygio ir kitokius organizacinius sprendimus įstaigose, įmonėse ar organizacijose. Lotyniškas tokių ryšių pavadinimas kilo nuo XVI a. Romos popiežių praktikos į svarbius tuometinio Vatikano valstybės postus skirti artimus gimines – lotyniškai nepotes reiškia sūnėną.
STT duomenimis, pagrindinės korupcijos paplitimo priežastys savivaldos srityje yra nepotizmas, politizacija ir interesų konfliktai. Biudžetinių viešųjų įstaigų vadovai yra susiję su sutuoktinių arba giminių verslo įmonėmis, laiminčiomis viešuosius pirkimus, nors formaliai yra nusišalinę. Problema išlieka nepotizmas savivaldoje, ypač ten, kur yra didelis nedarbas, o pagrindinis darbdavys yra pati savivaldybė ir dar kelios jai pavaldžios įstaigos.
Vidutinis nepotizmo rizikos intensyvumas Lietuvos savivaldybių administracijose siekia 18 proc. ir kas 5 savivaldybės administracijos darbuotojas yra susijęs giminystės ryšiais, o 25 Lietuvos savivaldybių administracijose šis rodiklis viršija vidurkį.

„Dzūkų žinių“ inf.

1 COMMENTS

  1. Su nepotizmu dabar dar blogiau. Prie anos valdžios darbą gaudavo Mergelių klano nariai, dabar gauna visi partiniai ir giminės išskyrus Margelio judėjimo ir nepriklausantys partijai žmonės. Į darbo pokalbius eina bent po du partinius ir kažkaip jie visada laimi. Na gal tikrai gabūs ir protongi, bet jeigu nepriklausai koalicijos partijoms arba esi nepartinis nors su diplomu tada kvailas esi?

Comments are closed.

%d bloggers like this: