Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Švietimas

Mokslo metų pradžia pasėjo ir džiugesio, ir daug nerimo mokyklose

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija.

Rajono gimnazijose, mokyklose prasidėjo nauji mokslo metai. Kokias permainas šis rugsėjis atnešė į mokyklas, paklausėme keleto mokyklų vadovų.
Krosnos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Jūratė Sutkuvienė džiaugėsi, kad rugsėjis prasidėjo viltingai. „Visų pirma dėl to, kad neišsipildė blogiausias scenarijus dėl mokinių drastiško sumažėjimo. Visos klasės, visi komplektai išliko. Dabartiniais duomenimis, mokinių skaičius nesumažėjo, o dar šiek tiek padidėjo. Naujovė ta, kad mūsų mokykloje pradėjo veikti pailginta grupė, kurią gali lankyti ir joje praleisti laiką pirmų–penktų klasių mokiniai, kol jų tėvai dirba.
Taip pat pirmą kartą mokinių maitinimas organizuojamas švediško stalo principu. Mokinys pats pasirenka, ką nori valgyti. Tikimės, kad tokiu būdu maisto bus daugiau suvalgoma, o ne išmetama. Kaip ir praeitais metais, maistą mums teikia UAB „Pandora“. Pedagogų kolektyvas išliko tas pats. Tiesa, praeitų mokslo metų pabaigoje atsisveikino su mūsų mokykla šiai mokyklai 30 metų vadovavęs Regimantas Jasevičius. Jo dėstomo dalyko dalį valandų perėmė kitas mokytojas“, – kalbėjo J. Sutkuvienė.
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė irgi pasidžiaugė, kad mokinių padaugėjo palyginus su praeitais mokslo metais. „Praeitais mokslo metais turėjome 211, o šiemet 220 mokinių. Yra šeimų, kurios sugrįžta iš užsienio ir apsigyvena Seirijuose arba šios seniūnijos teritorijoje. Viena šeima grįžo iš Anglijos ir mergaitė atėjo mokytis į mūsų gimnaziją. Turime naujų mokinių, kurie atėjo mokytis į mūsų gimnaziją iš Alytaus ir Druskininkų savivaldybės. Labai džiaugiamės, kad didėja mokinių tėvų, senelių bendruomeniškumas, jie lankosi mūsų gimnazijoje, svarsto su pedagogais iškilusias problemas, domisi, padeda rengti įvairias šventes. Mokslo metų pradžios šventė pas mus buvo įspūdinga. Gerai žinomas mūsų bendruomenės narys Juozas Talandis Rugsėjo 1-osios šventės metu praskrido lėktuvu pro mūsų mokyklą ir sveikindamas mokytojus bei mokinius barstė gėles ir saldainius. Tokiu ženklu ir tokia parodyta pagarba mūsų gimnazijai esame sužavėti. Labai džiugu, kad šios šventės metu sulaukėme savo buvusių mokinių sveikinimų. Jie aplankė mokyklą. Buvo atėjęs mūsų pasveikinti buvęs mokinys, regbininkas, šiuo metu Kauno technologijos universiteto studentas Jurgis Urbonas bei pedagogė Rasa Tarvydienė ir kiti. Džiugesys apima, kai buvusį mokinį sutinki gimnazijos mokytojų kabinete, kur jis laukia pasveikinti savo auklėtojos. Džiaugėmės dar ir tuo, kad visi mūsų abiturientai tęsia mokslus Lietuvoje. iš 22 baigusių 4 mokosi universitetuose, kiti pasirinko studijuoti kolegijas bei profesijos rengimo mokyklas. Bet turime ir šiokių tokių problemų. Visų pirma sunku suderinti vaikų atvežimą iš įvairių rajono vietovių geltonuoju autobusiuku iki gimnazijos. Manau, kad šį klausimą išspręsime. Pedagogų kolektyvas liko tas pats ir darnus“, – sakė gimnazijos direktorė.
Tačiau mokslo metų pradžia kitose mažesnėse rajono mokyklose pasėjo ir nerimo būtent dėl mokinių sumažėjimo. Dėl to Šventežerio mokykloje neliko Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skyriaus. Pedagogai su nekantrumu laukia rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame rugsėjo 20 dieną bus sprendžiami klausimai dėl klasių komplektų skaičiaus rajono mokyklose bei kiti švietimo sistemos reikalai.

%d bloggers like this: