Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Švietimas

Kodėl užstrigo pedagogų atlyginimai

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla.

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos pedagogai antradienį dar nebuvo gavęs atlyginimų už rugsėjo mėnesį. „Dzūkų žinios“ domėjosi, kodėl susidarė tokia situacija ir pedagogai turėjo minėti Mokytojo dieną negavę atlygio už darbą. Kyla pagrįsti klausimai, ar mokyklos direktorius Zigmas Kukučionis apsiskaičiavo skaičiuodamas mokytojų krūvius, koeficientus, privėlė klaidų, ar rajono savivaldybės finansininkai paklydo per daug stropiai laikydamiesi pedagogų apmokėjimo tvarkos, o gal tai tiesiog finansininkų ir pedagogų nesusikalbėjimas tarpusavyje.
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos direktorius Z. Kukučionis pripažino, kad mokytojų atlyginimai keletą savaičių buvo užstrigę rajono savivaldybės Finansų skyriuje. „Liepos 20 dienos rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo pakoreguoti klasių komplektai mūsų mokykloje, atsirado jungtinių klasių. Pagal komplektų skaičių sudaromas ugdymo planas, mokytojams perskaičiuojami darbo krūviai, nustatomi koeficientai ir t. t. Pagal metodiką, kuri nustatyta Švietimo ir mokslo ministerijos, apskaičiavau, kiek mūsų mokykla gauna lėšų šio plano įgyvendinimui. Mano skaičiavimais, jų turi užtekti ir dar šiek tiek lieka. Rugsėjo 27 dieną parašiau raštą „Dėl pedagoginių darbuotojų darbo krūvio ir pastoviosios dalies koeficientų nustatymo 2019–2020 metams“, dar pateikiau ir kitus dokumentus Finansų skyriui, kur atsispindėjo visų mokytojų darbo krūviai ir kiek jie turėtų kiekvienas gauti atlyginimo. Tačiau Finansų skyrius tą mano suskaičiuotą taip vadinamą tarifikaciją sukritikavo, atmetė, prašė pakoreguoti ir perskaičiuoti, sumažinti mokytojų darbo valandų skaičių, tai yra sumažinti kai kurių dalykų pamokų. Po kablelio vienas kitas skaičiukas netiko, dar kažkas. Vėl perskaičiavęs pateikiau, vėl netiko. Gal tris kartus rugsėjo mėnesį siunčiau ir niekaip pro Finansų skyrių nepraėjo mano skaičiavimai, vis atmesdavo. Aš tikrai moku skaičiuoti, visad sakiau, kad pats suskaičiuosiu atlyginimus savo pedagogams. Kitoms mokyklos tokius dalykus skaičiuoja rajono savivaldybės finansininkai. Gal tie mano skaičiavimai įstrigo dėl to, kad finansininkė, kuri anksčiau tikrindavo mano siunčiamus dokumentus, atostogauja, o už ją dirbo kita. Kita vertus, aš apskaičiavęs, kiek mūsų mokyklai skirta lėšų ugdymo programai įgyvendinti, įsitikinau, kad jų užtenka ir dar lieka. Aišku, šiemet gavome mažiau, tačiau mažiau ir suplanavome išleisti. Tuo tarpu Finansų skyriuje man sakė, kad, jų skaičiavimais, trūksta apie 30 tūkstančių eurų. Ne vienais metais girdėdavome, kad trūksta, o metų pabaigoje vis lieka ir reikia išleisti. Taigi, neperpratau, kaip tie finansininkai skaičiuoja, jie sako, kad trūksta, aš tvirtinu, kad dar lieka. Ir dar nepaaiškina konkrečiai, dėl kokių priežasčių, jų skaičiavimais, mums trūksta pinigų. Taip susirašinėjau su Finansų skyriumi iki spalio 7 dienos. Supratęs, kad mano skaičiavimai netiks, parašiau raštą dėl to savivaldybės administracijos direktorei. Tuomet mane pasikvietė laikinai einantis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pareigas Dalius Mockevičius. Su D. Mockevičiumi suderinome tarifikaciją tik spalio 11 dieną. Iš viso už rugsėjo mėnesį mūsų mokyklos pedagogų atlyginimams turėtų būti pervesta 16 400 eurų. Pranešimus apie apskaičiuotus atlyginimus jau esame gavę elektroniniu paštu, laukiame dabar pinigų“, – sakė Z. Kukučionis.
Kalbintas mokyklos direktorius dar juokavo, kad kuo vėliau gaus atlyginimus mokytojai, tuo vėliau juos išleis. Tačiau pripažino, kad švenčiant Mokytojo dieną norėjosi jau juos turėti. Pasak direktoriaus, anksčiau atlyginimus jo vadovaujamos mokyklos pedagogai gaudavo kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.
Laikinai einantis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas D. Mockevičius nesureikšmino šio nesusipratimo, tačiau patvirtino, kad buvo nesklandumų skaičiuojant Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos pedagogams atlyginimus. „Tikrai buvome susėdę su mokyklos direktoriumi už stalo ir koregavome tuos pedagogų darbo krūvius, valandų skaičių ir t. t. Pavyko suderinti visa tai ir atlyginimus mokytojai tikrai gaus. Mes žiūrėjome, kad mokytojų krūviai neviršytų nustatytų normatyvų, kitų rodiklių, todėl teko pakoreguoti kai kuriuos skaičius“, – paaiškino D. Mockevičius.

%d bloggers like this: