Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Kultūra

Krašto kūrėjų skaitymai Teizuose: užkietėjęs dzūkas ir žemaitis

Dineta Babarskienė
Šįkart Krašto kūrėjų skaitymai nukeliavo į Teizų biblioteką. Literatūriniais pietumis sotintasi Teizuose.

Pirmąkart gyvenime tik dzūkiškai šnekėti mėgino Teizų bibliotekos bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė, prašėsi iš jos labai nesijuokti, jei ką ne taip pasakysianti. Tačiau Daivai baimintis tikrai nereikėjo, mat pats cikrinis dzūkas Juozas Žitkauskas ją pagyręs už gražią dzūkišką šnektą. Tądien Juozas iš paties Vilniaus į Teizus atkakęs ne be reikalo. Kaip pats prisipažino, Teizuose viešėjo pirmąkart ir net nemanęs, kad Teizai, anot jo, taip arti Šventežerio. „Kaip kokioj pasakoj: Šventežeris, o už akimirkos ir Teizai“, – sakė jis. Kraštietis Juozas Žitkauskas tądien Teizuose pristatė eilėraščių knygą „Sakyciniai ir pilniavociniai“, taip su varluke Anelkute supažindinęs ir teiziškius, ir, žinoma, atsivežęs „Dzūkų kalendorių 2020“. Dargi pažadėjęs, jog kitų metų, t. y., 2021 metų kalendoriuje, tikėtina, savo krašto nuotrauką ant kalendoriaus išvysią ir teiziškiai. „Kalendorininkai sudarydami kalendorių tarsi „nugyvena“ tuos metus ir jau galvoja apie kitus“, – prisipažino Juozas, kad jau mintijęs apie 2021 metų Dzūkų kalendorių.
Labai stilingai į Krašto kūrėjų skaitymus literatūriniuose pietuose įsiliejo ir dvi vietos gyventojos: Albina Kraučelienė bei Aldona Stučkienė. Joms buvo puiki proga susitikti su savo žmonėmis – jiems paskaityti savos kūrybos. Aldona Stučkienė prisipažino, jog rašanti tai, ką matanti. Jos kūryba itin nuoširdi, ypač sudominti turėtų vaikus, mat daug aprašymų apie žvėrelius, mus supančią gamtą, gamtos ryšį su žmogumi. Meile gimtinei, savam kraštui, savai žemei alsuoja Albinos Kraučelienės kūriniai. „Ir naktį gimsta eilės, tik jas reikia skubiai užsirašyti. Pabėgs mintis – nesugrąžinsi“, – sakė ponia Albina. Mokytojas, poetas Gintarius Vžesniauskas – tikras žemaitis, patikinęs, jog žemaičiai labai geri žmonės. „Žemaitijos metais Žemaitijoje dzūkui buvo įteikta L. Ivinskio premija“, – sakė Juozas Žitkauskas paliudydamas, kokie žemaičiai geri žmonės. Gintarius prisipažino savo „popierius“ namie palikęs, tad savo kūrybą skaitęs iš išmaniojo telefono.
Tądien dzūkiškos šnektos Teizuose netrūkę, kaip ir dzūkiškų dainų, kurias atliko Teizų laisvalaikio salės ansamblis „Svaja“. „Sesulės“ dovanojo dzūkiškų dainų pynę, o Teizų bibliotekos bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė dargi atmintį susirinkusiųjų patikrino, tokią dainą parinkusi, kad geros galvos reikėję.
Šįkart Krašto kūrėjų skaitymai – dzūkų tarme, išimtis – žemaičiui. Gyvo žodžio popietėje su varluke Anelkute metai Dzūkų kalendoriuje skaičiuoti, sesulių dainų klausyta ir vis dzūkiškai rokuotasi… Ir gauta tądien visokeriopo sotumo: ragauta, skaityta, klausyta, atrasta ir mėgautasi.

%d bloggers like this: