Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Švietimas

Mokyklų šurmulį keičia kompiuterių ekranų švytėjimas

Mokiniams bus perduoti mokyklų turimi kompiuteriai ar planšetės

Mokymasis nuotoliniu būdu. (SKANPIX nuotr).

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso, laikinai buvo sustabdytas ugdymo procesas visose šalies mokyklose. Moksleiviai buvo dviem savaitėms išleisti priešlaikinių pavasario atostogų, o pedagogai iš klasių sugrįžo namo ir sėdo prie mobiliųjų įrenginių. Pirmadienį atostogos baigiasi, visų – pedagogų ir moksleivių – laukia naujas iššūkis – mokymasis nuotoliniu būdu. Pasirengimas šioms virtualioms pamokoms truko dvi savaites, per tą laiką paaiškėjo, jog Lietuvoje mobiliųjų įrenginių neturi net 35 tūkst. moksleivių. O kokia situacija Lazdijų krašte?
Apie tai, kaip gyvena Lazdijų pedagogai ir moksleiviai karantino laikotarpiu, kaip rengiasi nuotoliniam mokymuisi, kalbamės su Daliumi Mockevičiumi, laikinai einančiu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas.

– Kaip vyksta darbas rajono ugdymo įstaigose karantino laikotarpiu?
– Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino laikotarpiu veikla vykdoma vadovaujantis Vyriausybės bei savivaldybės ekstremalių situacijų komisijų sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis. Švietimo įstaigos taiko prevencines, profilaktines bei kitas priemones, padedančias apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią galimam koronaviruso plitimui.
Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokiniams skirtos pavasario (Velykų) atostogos. Dauguma ugdymo įstaigų darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, rengiasi ugdymo proceso atnaujinimui nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.

– Kaip rengiamasi nuotoliniam mokymuisi pasibaigus atostogoms?
– Pasirengimas nuotoliniam mokymui vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. Mokyklos iki kovo 20 d. įsivertino galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengė priemonių planą ir susitarė dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių. Iki kovo 27 d. mokyklos parengs ir susistemins skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, mokytojai pasiruoš mokyti nuotoliniu būdu. Mokytojai stebi internetinius mokymus, seminarus, vebinarus, komunikuoja tarpusavyje, analizuoja įvairias internetines edukacines aplinkas. Visos mokyklos turi ir naudoja el. dienynus, aktualią informaciją skelbia savo tinklapiuose, naudoja el. paštą, socialinius tinklus, Messenger ir kitus komunikavimo kanalus.

– Kokia situacija dėl mobiliųjų įrenginių tarp mokinių ir mokytojų? Kiek moksleivių neturi kompiuterių ar kitų mobiliųjų įrenginių?
– Informaciją apie tai, kiek mokinių neturi namuose kompiuterių ar kitų mobiliųjų įrenginių, taip pat interneto ryšio, rinkome tiesiogiai iš mokyklų. Taip pat mokyklos teikė duomenis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pagal parengtą klausimyną. Mokyklų pateiktais duomenimis, jokio mobiliojo įrenginio neturi 48 mokiniai ir 55 mokiniai neturi interneto prieigos.

– Kaip ketinate spręsti mobiliųjų įrenginių trūkumą?
– Mokiniams, neturintiems jokio mobilaus įrenginio, laikinam naudojimui bus perduoti mokyklų turimi kompiuteriai ar planšetės. Sprendžiamas klausimas ir dėl interneto prieigos suteikimo mokiniams.

– Pagal kokią programą vyks nuotolinis mokymas?
– Mokymo programos mokiniams nesikeičia net ir mokymui vykstant nuotoliniu būdu. Keičiasi tik mokymo būdai, formos, priemonės ir metodai bei mokymosi aplinkos, kuriose tai vyksta. Mokyklos rengiasi naudoti įvairias mokymo ir mokymosi aplinkas, platformas bei mokymo priemones.

– Kaip vyksta darbas darželių ikimokyklinėse grupėse?
– Mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip pat rengiasi nuo 2020 m. kovo 30 d. pradėti vykdyti nuotolinį mokymą. Mokytojams bei tėveliams bendradarbiaujant tam tikros ugdomosios veiklos bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiuo metu jau išbandomas nuotolinis bendravimas. Čia bus labai svarbi tėvelių pagalba, nes dažniausiai jie bus mokymosi tarpininkai tarp mokytojų ir jų vaikučių.

– Ar mokytojai yra sukūrę kokias nors programas, kurias pasiūlytų moksleiviams atlikti nuotoliniu būdu atostogų laikotarpiu? Ar turite gražių iniciatyvų?
– Kaip jau minėjau, yra sukurta daug priemonių, kurios yra prieinamos ir galima naudoti nemokamai. Mokytojai pritaiko jas savo mokiniams, kuria įvairias užduotis, įsivertinimo metodikas, mokymosi nuotoliniu būdu metodus ir neabejoju, kad įsibėgėjus nuotoliniam mokymui, bendradarbiaujant mokiniams ir mokytojams, gims naujų idėjų, kurias bus galima pritaikyti ne tik mokantis nuotoliniu būdu, bet ir mokiniams sugrįžus į mokyklas tęsti mokymąsi įprastiniu būdu.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: