Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Švietimas

Naujovės profesinio mokymo sistemoje

Lietuvos profesinės mokyklos nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos pradės įgyvendinti permainas profesinio mokymo sistemoje. Ir tai naujienos, liečiančios ne tik profesinį mokymą, bet ir visą švietimo sistemą. Kokios tai permainos ir kodėl mes apie jas kalbame?
Europos Sąjungos valstybėse apie 60–70 procentų bendrojo ugdymo mokyklas baigusių mokinių įgyja profesinį išsilavinimą. Lietuvoje skaičiai priešingi. Toks procentas mokinių siekia aukštojo išsilavinimo. Tačiau… Ar Lietuvoje visi gyventojai, įgiję aukštąjį išsilavinimą, tikrai dirba pagal turimą kvalifikaciją? Visi žinome, kad ne. Dažnai pasitaiko, kad aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo dirba nekvalifikuotą darbą arba vyksta į užsienį, kaip sakant, laimės ieškoti… Tačiau sugrįžkime prie profesinio ugdymo ir pakalbėkime apie tai, kokias permainas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija planuoja įgyvendinti, kad situacija Lietuvoje pasikeistų.
Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą. Pateikti dokumentus mokytis profesijos gali ir I–IV gimnazijos klasių, taip pat ir 9–10 klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. „Sudarydami sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriame daug įvairesnes pasirinkimo galimybes: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.
Kuo gi šiame kontekste gyvena vienintelė profesinio mokymo įstaiga Lazdijų rajone Veisiejų technologijos ir verslo mokykla?
Mokykla, kaip ir anksčiau, laukia norinčių mokytis. Kaip ir kiekvienais metais, mokykla įgyvendina bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas. Ši naujovė visai nereiškia, kad mokiniai, norėdami įgyti profesinę kvalifikaciją, bendrojo ugdymo dalykų turės mokytis tik savo mokykloje. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla taip pat užtikrina ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą.
Atsivėrusios naujos galimybės džiugina ir tuo atžvilgiu, kad nebelieka konkurencijos tarp mokyklų. Mokiniai vienu metu galės mokytis dviejose mokyklose. Brandos atestatą išduos gimnazija, o profesinio mokymo diplomą – profesinė mokykla. Labai svarbu, kad rajono mokyklų vadovai ir mokytojai mokiniams, jų tėvams teiktų informaciją apie pasirinkimo galimybes, įsidarbinimo ir karjeros perspektyvą pasirinkus vienokią ar kitokią mokyklą. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos vadovai šiuo klausimu aktyviai diskutuoja su rajono mokyklų vadovais, tariasi su konkrečiomis mokyklomis dėl mokinių pasirinkimo, dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo, numato, kaip teikti informaciją mokiniams apie jų pasirinkimo galimybes mokytis dviejose mokyklose vienu metu.
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla jau priima norinčius mokytis ir įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija. Taip pat kviečiami mokytis ir suaugę asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją. Suaugusieji gali mokytis pirminio arba tęstinio mokymo grupėse ir įgyti tik profesinę kvalifikaciją.
Vasara – pasirinkimų metas. Linkime apsvarsčius visus „už“ ir „prieš“ pasirinkti Jums tinkamiausią kelią.

Laimutė Vaitiekūnienė

%d bloggers like this: