atlyginimai

2018-uosius pradedant

Pokalbis su Europos Parlamento nare dr. Laima Andrikiene
 
– Kodėl Lietuvoje mažėja minimalus atlyginimas ir mes dabar, kaip skelbia statistika, užimame jau priešpaskutinę vietą ES?
– Lietuvoje minimalus atlyginimas nemažėja – atvirkščiai, jis didėja, nuo šių metų sausio 1 d. jis sudaro 400 eurų, kai praėjusiais metais jis buvo 380 eurų.

Džiugiausia metų žinia: mokytojai gaus atlyginimų priedus

, Sigita Vaitkevičė
Vakar iki pavakarės posėdžiavusi rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma, nepartinio judėjimo „Pirmyn. Kartu mes galime“ frakcija ir koalicija, kurią, be nepartinio judėjimo „Pirmyn. Kartu mes galime“, sudaro dar ir liberalų frakcija, aptarė šį penktadienį rajono savivaldybės tarybai teikiamus svarstyti klausimus.

Savaitės komentaras: riebūs socialdemokratų pažadai virto rūsčia realybe

, Algimantas MIKELIONIS

Praėjo tik metai po Seimo rinkimų, o į kairę ir dešinę socialdemokratų dalinti pažadai apie jiems atėjus į valdžią pagerėsiantį gyvenimą subliuško kaip muilo burbulas. Krizės metu dejavę ir verkę bei valdžioje buvusius dešiniuosius negailestingai pliekę opozicijos kairieji žadėjo socialinį teisingumą. Po rinkimų vos atėję į valdžią tie patys socdemai dieną naktį kartojo pakelsiantys atlyginimus. Dosniai apdalinti pažadais buvo kultūros darbuotojai, statutiniai pareigūnai ir kiti darbo užmokestį gaunantieji iš biudžeto. Tik svarstant kitų metų biudžetą pažadai pavirto į nieką.

Neišvengiama reforma Lazdijų ligoninėje: atlyginimo mažinimui labiausiai priešinasi vyr. buhalterė

, Daina Baranauskaitė

Lazdijų ligoninėje finišuoja neišvengiama, Ligonių kasų apkarpyto finansavimo padiktuota reforma. Pagal galiojančius teisės aktus, visi pasikeitimai derinami su steigėju. Šiuo atveju – Lazdijų rajono savivaldybės meru, administracija. Peržiūrėtas etatų skaičius, gydytojų, administracijos, aptarnaujančio personalo krūviai ir atlyginimai. Dalis darbuotojų gavo pranešimus apie besikeičiančias darbo sutarties sąlygas. Tai yra, darbo krūvio ir užmokesčio mažinimą.

Surinkti turinį