atminimo lenta

Meteliuose įamžintas 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorių atminimas

, Lazdijų rajono savivaldybės informacija
Rugpjūčio 6-osios popietę po Kristaus Atsimainymo atlaidų, Metelių gyventojai susirinko prie bažnyčios, kur buvo atidengta ir pašventinta atminimo lenta, skirta 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Metelių valsčiaus savanoriams.
Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pasidžiaugė, kad gali dalyvauti krašto savanorių atminimo įamžinimo procese.

Įamžintas žuvusiojo atminimas

Noragėlių kaimo gyventojo Vytauto Janulevičiaus ir istoriko Broniaus Kašelionio iniciatyva buvo prisimintas Lietuvos laisvės gynėjas partizanas Antanas Marčinskas-Rambynas. Tąkart jo žuvimo vietoje, prie senosios buvusios Noragėlių mokyklos, o dabar seniūnijos, buvo pašventinta atminimo lenta ir kryžius jo žūties vietoje.
Antanas gimė 1927 m., partizanų gretas papildė 1945 metais. Jis priklausė A. Juozapavičiaus būriui, buvo 2-ojo būrio vadu. 1950 m. paskirtas mokymo dalies vadu, buvo nuolat persekiojamas KGB agentų, sužeistas ir gydomas bunkeryje Bestraigiškės miške.

Surinkti turinį