ežerai

Tiria vandens užterštumą

Aplinkosaugininkai pagal   patvirtintus  valstybinio upių, ežerų ir tvenkinių monitoringo planus atlieka vandens tyrimą Dusios, Akmenių, Ančios, Juodo Kauknorio, Niedaus, Veisiejo, Zapsio ežeruose, Baltosios Ančios HE tvenkinyje.
Aplinkosaugininkai tirs fizikinius-cheminius, biologinius  kokybės rodiklius vandenyse  bei aiškinsis, kokios  medžiagos  susidaro dugno nuosėdose.

Maudytis galima drąsiai

, Vaidotas Morkūnas
Rajono savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė redakciją informavo, kad Nacionalinė sveikatos priežiūros laboratorija ištyrė 5 rajono  ežerų vandenį ir nustatė, kad jis švarus ir maudytis jame galima drąsiai. Savivaldybės gydytoja tvirtino, kad iš laboratorijos gavo Dusios, Metelio, Ančios, Snaigyno, Baltajo ežerų vandens tyrimo rezultatus ir užterštumo juose neaptikta. L. Džiaukštienė tvirtino, kad šių ežerų vanduo bus tiriamas visos vasaros metu.

Turės padengti 3288 Lt žalą gamtai

, Vaidotas Morkūnas

Tik ledams padengus ežerus, rajono aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai kartu su Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovais vykdė reidą dėl mėgėjiškos žūklės Liūnelio ežere. Reido metu vidurdienį pareigūnai aptiko žvejojančius piliečius D. J., D. B. ir Ž. J. nepaisant to, kad ledas dar labai plonas. Ežeras yra Liūnelio gamtinio rezervato teritorijoje. Pagal galiojančias Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, žvejyba valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose yra draudžiama. Taigi, Liūnelio ežere žvejyba yra draudžiama.

Surinkti turinį