globa

Būti globėju — atsakingas, bet svarbus darbas

Visi žinome, kad vaikų globos namai nėra tinkamiausia vieta augti be tėvų globos likusiems vaikams. Globos įstaigas turi pakeisti globėjai, šeimynos, įtėviai, kad vaikai augtų saugioje, jų raidai palankioje ir šeimai artimoje aplinkoje. Lazdijų rajono savivaldybė mero iniciatyva pirmoji įvykdė Vyriausybės sprendimus ir jau daugiau kaip metai globotiniai gyvena jaukiuose šeimos modelį primenančiuose namuose. 
Budintys globotojai yra išklausę įvadinius globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus pagal GIMK programą.

Naujakurystė globojamų vaikų lūpomis: „Čia – mano namai“

, Sigita Vaitkevičė
Atrodė, jog „Židinio“ gyventojams bei darbuotojams nekils jokio jaudulio, jokių emocijų tada, kai pagaliau reikės kraustytis iš Kapčiamiesčio į Lazdijus. Nes viskas jau buvo suplanuota prieš keletą mėnesių, dar praėjusių metų pabaigoje, kai rajono savivaldybė nupirko Lazdijų miesto pakraščiuose du didžiulius namus tėvų globos laikinai netekusiems vaikams. Iki šiol jie būdavo apgyvendinami Kapčiamiestyje esančiame rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“.

Pasaulinę gyvūnų globos dieną – išvyka į žirgyną

, Nojus KLIMKA

Šalia spalvingų renginių, skirtų Tarptautinei mokytojo dienai, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniai nepamiršo ir Pasaulinės gyvūnų globos dienos.

Surinkti turinį