grioviai

Daugiausiai dėmesio bus skiriama melioracijai ir griovių priežiūrai

Sausio 17 d. Lazdijų kaimo reikalų komitetas aptarė 2018 metų darbus. Šiais metais Lazdijų r. savivaldybė gavo 174 tūkst. eurų melioracijai.  Žemės ūkio ir melioracijos skyrius turi vadovautis prioritetais, kurie nustatyti 2014-12-14 ministro įsakymu. Pagal šį dokumentą didžiausias dėmesys turi būti skiriamas melioracijos įrenginių gedimų šalinimui ir griovių priežiūrai .

Pratęstas paraiškų melioracijos griovių tvarkymui rinkimas

, Gintarė TEISUTIS

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje ūkininkaujantis Ignas Baltuškonis – vienas iš 14 fizinių asmenų rajone pateikęs prašymą, jį užregistravęs ir dalyvaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje melioracijos grioviams tvarkyti „Pelno nesiekiančios investicijos“. Žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurie nori tapti šios programos priemonės dalyviais, tai dar gali padaryti – pagal pratęstą paraiškų surinkimo grafiką  paraiškų melioracijos griovių tvarkymui laukiama iki šių metų gruodžio 14 dienos.  

Surinkti turinį