išmokos

Įsigaliojo svarbūs tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai

, Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

2018 m. kovo 8 d. Žemės ūkio ministras įsakymuNr. 3D-142 nustatė šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą – 2018 m. balandžio 16 d., o įsakymu Nr. 3D-143 buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Šiais metais paraiškos išmokoms už deklaruotus žemės plotus gauti bus priimamos iki birželio 4 d. Paraiškos, pateiktos nuo birželio 5 d.

Meras A. Margelis: „Lazdijų kraštui išmokos turi būti didesnės“

, Rimvidas Kalvaitis
LR žemės ūkio ministerijoje Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis susitiko su ministre Virginija Baltraitiene. 
Valandą trukusiame pokalbyje buvo aptartas precedento Lietuvoje neturintis mėsinių galvijų auginimo projektas „5000 aubrakų Lazdijams“. Meras kalbėjo apie vykdomą iniciatyvą: kas jau padaryta ir kokių rezultatų tikisi ateityje. Rajono vadovas kalbėdamas su ministre išreiškė savo susirūpinimą dėl Lazdijų rajone vyraujančio didelio nedarbo ir akcentavo, kad šiam regionui reikalingas Vyriausybės dėmesys.

Viešieji darbai ir gyventojų surašymas trumpam palengvina bedarbių gyvenimą

, Lina Janušonytė

 

Surinkti turinį