jubiliejus

80 metų Lazdijuose gyvuojanti biblioteka kasmet tik jaunėja

Trijų šios bibliotekos vadovių – Onos Verksnienės, Aldonos Ribinskienės ir Renatos Rudienės – mintys apie tai
Visų pasaulio bibliotekų vizitine kortele seniai tapo šios nežinomo antikos laikų autoriaus mintys: „Aš esu biblioteka. Aš nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis. Aš esu pasaulio išmintis. Aš esu atviros durys. Įženk!“ Atrodytų, jog biblioteka galėjo atsirasti tik tuomet, kai pasaulis jau buvo sukaupęs pakankamai spausdintų knygų. Anaiptol.

Du jubiliejai Krosnos bažnyčioje

, Jūratė Sutkuvienė
Lapkričio 19 dieną Krosnos šv. Apaštalo Mato bažnyčioje buvo minimos  Krosnos bažnyčios 175-osios ir vargonų 110-osios metinės. Tądien čia buvo laukiami parapijiečiai bei ypatingi svečiai iš Vilniaus. Apie juos kiek vėliau.
Mišias šią dieną aukojo Krosnos klebonas Juozas Klimavičius. Kaip ir kiekvieną sekmadienį Krosnos choras, vienijantis įvairaus amžiaus ir profesijų žmones, džiugino idealiu, Aukščiausiąjį šlovinančiu sakralinės muzikos skambėjimu.

Kučiūnų parapija ir bendruomenė šventė jubiliejus: parapijai – 110, bendruomenei – 10 metų

, Lina Pileckienė
Rugpjūčio 19–20 dienomis Kučiūnų krašto žmonės minėjo dvi datas: parapijos įkūrimo 110-ąsias ir bendruomenės įkūrimo 10-ąsias metines. 
Kučiūnų parapiją 1907 m. įkūrė kunigas Juozapas Galeckas. Iki 1907 m. kučiūniškiai priklausė Beržininkų (Berznyko) parapijai (Lenkija), kurios pietinėje dalyje jau gyveno nemažai lenkų ir sulenkėjusių lietuvių. 
Jubiliejaus paminėjimą pradėjome piligriminiu žygiu į Beržininkų Švč. M.

Lazdijuose tradiciškai paminėtos jubiliejinės vestuvių sukaktys

, Lazdijų r. sav. inf.
 Jau ne vienerius metus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius organizuoja rajono gyventojams išskirtinį renginį, skirtą paminėti jubiliejines deimantinių, auksinių ir sidabrinių vestuvių sukaktis. Lydimi artimųjų balandžio 22 d. jubiliatai rinkosi į Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salę, kur tradiciškai, kaip ir savo vestuvių dieną, buvo sutikti su duona ir druska.

Nuo ko prasidėjo KAPČIAMIESTIS?

, Rasa Povilionienė
Kapčiamiesčiui šiemet švenčiant 500-ąsias savo gyvavimo metines, norisi sugrįžti į pačias jo atsiradimo istorijos ištakas. Internetinėje Kapčiamiesčio bendruomenėje pasisekė susipažinti su labai įdomia ir inteligentiška moterimi, tapytoja Regina Juodžbaliene. Ji teigia atradusi savo šaknis, kurios tiesiogiai susijusios su Kapčiamiesčio atsiradimu. Norisi pasidalinti kai kuriais fragmentais iš mūsų pokalbio.
 
– Laba diena, p. Regina, ar tiesa, kad kildinate save iš Sidaro Kapočiaus, kuris Baltosios Ančios ir Niedos upių santakoje 1516 m.

Minint Kalniškės mūšio jubiliejų, gaus NATO naikintuvai

Jau šį savaitgalį bus inscenizuotas prieš 70-imtmetį vykęs Kalniškės mūšis, kuriame daugiau nei 100 partizanų, vadovaujami Jono Neifaltos-Lakūno, kovėsi apsupti kelis kartus gausesnių NKVD kariuomenės 220-ojo pasienio pulko pajėgų. Partizanai iš apsupimo prasiveržė tik sutemus. Žuvo 44 kovotojai, tačiau priešas prarado jų 400.

Šiandien Rudaminoje šventė: Jonas Miliauskas švenčia 100-ąją gyvenimo sukaktį

, Sigita Vaitkevičė
Rudaminoje, Piliakalnio gatvėje, žiemos metu tylu. Tik vasaromis, kai gamta atgyja, šia gatve, vedančia link piliakalnio, pasipila būriai turistų, norėdami pamatyti vieną didingiausių, didžiausių ir gražiausių  Dzūkijoje piliakalnių – Rudaminos piliakalnį... Tačiau šiandien Piliakalnio gatvėje šventė –  čia gyvenantis  Jonas Miliauskas švenčia savo gyvenimo jubiliejų, 100 metų sukaktį. Daugiau gal švenčia ir džiaugiasi jo platus artimųjų būrys  – vaikai, kaimynai ir giminės, išbirę po visą Lazdijų rajoną.

Jotvingių kieme prisimintas Baltijos kelias

, Vaidotas Morkūnas
Šeštadienį Būdviečio seniūnijoje, Kybartų kaime, Akmenų muziejuje gražiai paminėtas Baltijos kelio 25 metų jubiliejus. Čia koncertavo saviveiklininkai, Baltijos kelią prisiminė politikai ir jame dalyvavę žmonės. 
Šios šventės organizatorius Akmenų muziejaus – jotvingių kiemo įkūrėjas, savininkas, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas, majoras Donatas Mazurkevičius teigė, kad žmogaus, pasistačiusio savy katedrą ir tvirtovę, niekas negali nugalėti, nes jis turi pagrindus ir žino, ko siekia. „Tautą visad jungia tokie tvirti ir ryžtingi žmonės.

Paminėtas kanauninko Gvidono Dovidaičio auksinis kunigavimo jubiliejus

, Gintarė Teisutis

Kovo 25 dieną sukako 50 metų, kai kanauninkas Gvidonas Dovidaitis kunigauja. Sekmadienį vyko iškilmingos šv. Mišios  šiam jubiliejui paminėti.

Šv. Mišias ta proga Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje aukojo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis bei pats jubiliejų švenčiantis kanauninkas G. Dovidaitis.

Šventežerio mokyklai 60. Šventežerio mokyklos istorija (II)

, Taikomosios istorijos III kurso studentai Deividas Kričena ir Andriejus Saukevičius
 
1. Čia, kur beržai ir žaluma
 Apgaubia Šventežerio tylą,
 Senoji mūsų mokykla
 Išmintimi į mus prabyla.
Priedainis
Mokykla mūsų mylima,
 Skardėk, skardėk linksmais varpeliais.
Augink ir auklėk lyg mama
Ir išlydėk vaikus į kelią.
2. Ji tarsi motina gera
 Išaudė kraitį mokslo gijom,
 Sušaukus sūnus ir dukras
 Visiems ji dosniai išdalija.
 
3.
Surinkti turinį