kryžius

NKVD būstinės vietoje — kryžius aukų atminimui

, Sigita Vaitkevičė
Rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė laisvės kovoms įamžinti savo posėdžiuose aptarė ir rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui pateikė siūlymą, kaip įamžinti Lietuvos sovietinių okupantų ir jų talkininkų aukų atminimą Seirijuose, toje vietoje, kur kadaise stovėjo NKVD būstinė. Atsižvelgęs į šiuos siūlymus, meras pasirašė potvarkį, kuriuo įpareigojo rajono savivaldybės administracijos direktorių Gintautą Salatką iki 2018 m.

Įamžintas žuvusiojo atminimas

Noragėlių kaimo gyventojo Vytauto Janulevičiaus ir istoriko Broniaus Kašelionio iniciatyva buvo prisimintas Lietuvos laisvės gynėjas partizanas Antanas Marčinskas-Rambynas. Tąkart jo žuvimo vietoje, prie senosios buvusios Noragėlių mokyklos, o dabar seniūnijos, buvo pašventinta atminimo lenta ir kryžius jo žūties vietoje.
Antanas gimė 1927 m., partizanų gretas papildė 1945 metais. Jis priklausė A. Juozapavičiaus būriui, buvo 2-ojo būrio vadu. 1950 m. paskirtas mokymo dalies vadu, buvo nuolat persekiojamas KGB agentų, sužeistas ir gydomas bunkeryje Bestraigiškės miške.

Surinkti turinį