kunigas

Kunigas Sigitas Bitkauskas švenčia 25-erių metų kunigystės jubiliejų

, Lazdijų r. sav. inf.
Balandžio 18 d. Seirijų mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas kartu su kurso draugais iškilmingai šventė 25-erių metų kunigystės jubiliejų.  Šia proga kunigai aukojo Šventąsias Mišias. Gražios sukakties proga kleboną ir kurso draugus sveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. 
Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis džiaugėsi, jog kunigas S. Bitkauskas nuoširdžiai dirba Seirijų ir Krikštonių parapijos žmonėms, yra bendruomeniškas, dalyvauja daugelyje miestelio renginių.

Kunigas Juozas Zdebskis — pasipriešinimo sovietiniams okupantams pavyzdys

, Algimantas Mikelionis
Vargu ar yra geresnis laikas  per visus metus susimąstyti ir apgalvoti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia tėvynė Lietuva, kaip metas nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios. Kai kam tai tik mažas plotelis dideliame pasaulio žemėlapyje ar gaublyje ar tik pavadinimas valstybių sąraše. Bet kokia didinga mūsų mažos valstybės istorija!

Alfredas Nėnius: „Aš maniau, kad taip gyvenime nebūna. Žmogus gali kažkiek skirti, tačiau ne pusę milijono“

, Gintarė Šataitė
Netyčia suradus ir perskaičius Auksės Kaladžinskaitės straipsnį „Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios statyba XVIII a. ir naujas vardas LDK architektūros istorijoje“, mintys nejučia nukrypo į baigiamą renovuoti Lazdijų rajone įsikūrusią Rudaminos bažnyčią.

Pirmos kalendorinės žiemos dienos paminėtos kriminalais

, Vytautas Šeštokas
Vagių šventvagystė neišgąsdino – apvogė Šeštokų parapiją
„Ar dar liko kas nors šventa šiame vartotojiškame pasaulyje? Nesibijoma nei Dievo, nei velnio, nei žmonių“, – taip kalbėjo Šeštokų miestelio gyventojai, išgirdę apie savaitgalį įvykdytą vagystę iš klebonijos pastatų.
Savaitgalį vagys iš Lazdijų rajone, Šeštokų miestelyje, apvogtos Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijos klebonijos kieme esančios nerakintos malkinės pavogė grandininį pjūklą ir benzininę žoliapjovę.

Bažnyčiai vėliavų perkabinėti niekada nereikėjo

, Dineta Babarskienė
Su jaunu kunigu Mariumi Talučiu, šiuo metu tarnaujančiu lietuviškoje Punsko parapijoje, Lenkijoje, kalbėjomės ilgai  ir ne tik apie kunigo misiją, jo asmeninio pašaukimo kelią, bet ir apie labai paprastus ir žmogiškus dalykus. Jaunas kunigas savo dienotvarkėje suranda laiko ir parapijiečiams, kurių parapijoje apie 4000, ir man, atvykėlei iš Lietuvos, kuri nei iš šio, nei iš to išdygo ant klebonijos laiptų norėdama tiesiog pasikalbėti. „Kalbėtis. Gerai. Ko čia nepasikalbėjus? Klauskit.

Savaitės komentaras Mūsų didvyris — kunigas Juozas Zdebskis

, Algimantas Mikelionis
Nėra geresnio laikotarpio per metus susimąstyti ir apgalvoti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia tėvynė Lietuva, kaip metas nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios. Kai kam tai tik mažas plotelis dideliame pasaulio žemėlapyje ar gaublyje ar tik pavadinimas valstybių sąraše. Bet kokia didinga mūsų mažos valstybės istorija!

Viena iš kaimynių aršaus karo priežasčių – klebonas

, Daina Baranauskaitė

Neeilinė istorija apie dviejų Šeštokuose gyvenančių kaimynių karą, kuomet ginklais tampa ne tik riebūs necenzūriniai žodžiai, bet ir pomidorai, eina iš lūpų į lūpas. Pikantiškiausia detalė, apie kurią „ūžia“ Šeštokai, jog bene didžiausias moterų konflikto objektas, be smulkių kaimyninės akistatos epizodų, – klebonas.
„Dzūkų žinios“ nutarė pakalbinti abi konflikto dalyves, nes jų problemos jau pasiekė net policijos pareigūnų ausis.

Plėšikų taikinys – Dievo tarnas Šeštokų parapijos klebonas E. Naujalis

, Daina Baranauskaitė

„Jeigu jau buvo tokia bėda – galėjo ateiti ir manęs paprašyti – būčiau davęs pinigėlių duonai. Bet greičiausiai tai buvo spontaniškas apsisprendimas apvogti kleboną norint išgerti“, – taip pokalbį su „Dzūkų žiniomis“ pradeda Šeštokų parapijos klebonas Eugenijus Naujalis.
Ketvirtus metus Šeštokuose dirbantis klebonas E. Naujalis teigia buvęs nemaloniai nustebintas, kuomet nuėjęs į parapijai priklausantį pastatą pamatė, kad pavogtas elektros skaitliukas, metalinės krosnies durelės, apgadinta pati krosnis.

Surinkti turinį