laisve

Ko mus išmokė Sausio 13-osios įvykiai

, Kęstas Sukackas
Vėl minim Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Prisimenam tuos, kurie žuvo po okupantų tankų vikšrais, kurie nepabūgo ginti savo Valstybės ir savo gyvybę atidavė, kad būtume laisvi. Jie tik dar kartą patvirtino, kad jokie ginklai, jokie tankai negali pavergti laisvų žmonių troškimų gyventi čia laisvai ir oriai, jaustis šeimininkais savo žemės, savo šalies. 
Laisvė ne duodama, laisvė apginama. Kas budėjo tą 1991 m.

Veisiejiečiai šventė Valstybės „gimtadienį“

Veisiejuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtų renginių gausa pranoko net rajono centrą – Lazdijus. Lietuvai svarbios sukakties išvakarėse veisiejiečiai bei  miesto svečiai rinkosi į prasmingus Lietuvos valstybės 25-mečio renginius. „Ypatingai smagu matyti taip gausiai susirinkusius  dalyvius, tarp kurių tiek daug jaunimo“, ‒  neslėpė džiaugsmo minėjimo dalyviai.

Savaitės komentaras Ketvirtis amžiaus laisvės — mūsų sėkmės istorija

, Algimantas Mikelionis
Dvidešimt penkeri metai žmogaus gyvenime yra daug. Jeigu Dievas susimyli ir duoda žmogui sulaukti septyniasdešimt penkerių ar daugiau – tai trečdalis  buvimo šioje žemėje. Gimęs kūdikis po dvidešimt penkerių metų jau yra jaunas ir subrendęs žmogus. Dar po dvidešimt penkerių jis tampa pusamže patyrusia asmenybe. O valstybės gyvenime? Jeigu ši turi šimtametes demokratijos ir laisvės tradicijas, tai nėra itin daug. Lietuva jau dvidešimt penkerius metus yra laisva ir nepriklausoma. Mūsų valstybės gyvenime tai yra daug, nes dar niekad Lietuva tiek metų nebuvo laisva.

Savaitės komentaras Tik laisvas žmogus gali būti laimingas

, Algimantas Mikelionis
Šiemet Vasario 16-ąją šventėme jau devyniasdešimt septintą kartą. Dabar galime tai daryti būdami laisvi ir nesislapstyti nuo budrių okupanto akių. O kiek metų iš eilės negalėjome viešai nei trispalvės iškelti, nei „Tautiškos giesmės“ užtraukti pilna krūtine. Tėvynę mylėjome tyliai, ir tą taurų bei gražų jausmą tėvai perduodavo vaikams, o pastarieji savo vaikams kaip švenčiausią relikviją.

Laisvę branginti turime kasdieną

, Lazdijų r. sav. inf.

Užvakar lazdijiečiai kartu su visa Lietuva minėjo Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.  Šventiniai renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, po kurių iškilminga eisena, vedama Lazdijų A. Ramanausko-Vanago šaulių kuopos narių, atėjo į Lazdijų Nepriklausomybės aikštę. Čia, prie Nepriklausomybės paminklo, Lazdijų rajono savivaldybės valdžios vyrai uždegė žvakeles bei padėjo gėlių. Žuvusieji už Lietuvos laisvę pagerbti tylos minute.

Ta pati ir vis kita Nepriklausomybės diena

Ką man reiškia Kovo 11-oji? Diskusija būtų panaši į šaltinį, iš kurio semiamas vanduo lyg ir tas pats, tačiau jo skonis priklauso nuo jį suvokiančio.

Surinkti turinį