minėjimas

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniai ir jaunieji šauliai Laisvės gynėjų dienos minėjime LR Seime

, Dagna Krapavickaitė 1gb kl. Nuotraukos Margaritos Rasiulytės 2 gd kl. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija
Tas saldus žodis – NEPRIKLAUSOMYBĖ. Bet jis saldus tik tol, kol nereikia už jį kovoti: už žodį, už laisvę, už kiekvieną tautietį.
Prieš dvidešimt keturis metus Lietuvoje vyko svarbūs ir tragiški įvykiai. Mūsų seneliai,  tėvai, broliai ir seserys  stojo į tikrą kovą. Jie nuogomis rankomis išdrįso stoti prieš ginkluotus karius, prieš į taikius žmones šaudančius tankus.
Kaip ir kasmet sausio 13 dienos rytą Lietuvos mokyklų languose dešimčiai  minučių sužibo uždegamos atminties žvakutės.

Veisiejuose paminėtas Baltijos kelio 25-metis

, Zigmas Pūkelis
1989 m. rugpjūčio 23 d. 19 val. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai automagistralėje Vilnius–Ryga–Talinas susikibę rankomis sudarė apie 650 km grandinę, taip simboliškai išreikšdami savo norą būti laisvais. Kelyje stovėjo 2,5 mln. žmonių, iš jų apie 1 mln. Lietuvoje. 
Praeitą penktadienį Veisiejuose ant aukštos kalvos, kur auga Sąjūdžio ketvirčio amžiaus jubiliejaus ąžuolynas ir stovi politinių kalinių ir tremtinių kryžius, vyko istorinio mūsų tautos įvykio – Baltijos kelio – 25-mečio minėjimas.

Laisvę branginti turime kasdieną

, Lazdijų r. sav. inf.

Užvakar lazdijiečiai kartu su visa Lietuva minėjo Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.  Šventiniai renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, po kurių iškilminga eisena, vedama Lazdijų A. Ramanausko-Vanago šaulių kuopos narių, atėjo į Lazdijų Nepriklausomybės aikštę. Čia, prie Nepriklausomybės paminklo, Lazdijų rajono savivaldybės valdžios vyrai uždegė žvakeles bei padėjo gėlių. Žuvusieji už Lietuvos laisvę pagerbti tylos minute.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena Lazdijuose

, Neringa Milašiūtė, Lazdijų r. sav. administracijos vyr. specialistė viešiesiems ryšiams
Renginiai prasidėjo šventomis Mišiomis Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, kur buvo šventinamos Lietuvos trispalvę simbolizuojančios atnašos – geltono  vaško žvakė, žalios kadagio šakelės ir raudonos spanguolės.

Savaitės komentaras Lenkų spjūvis į veidą Lietuvos valstybei

, Algimantas Mikelionis
Šiemet Sausio 13-ąją, Seime minint Laisvės gynėjų dieną ir sovietų karinės agresijos metines, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos politikai, prof. V. Landsbergiui pradėjus sakyti kalbą, demonstratyviai išėjo iš Kovo 11-osios salės. Taip jie pažemino ne tik Sausio 13-osios aukas, jų artimuosius, gimines, bet ir visus už laisvę ir nepriklausomybę kovojusius piliečius ir patriotus. 
Lietuvos lenkų politikai tokiam demaršui pasirinko pačią netinkamiausią ir skaudžiausią datą. Kalbant sporto terminais, tai buvo smūgis žemiau juostos.

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: mes niekada Jūsų neužmiršime

Europos Parlamento narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė Europos Parlamento plenarinės sesijos Strasbūre metu pakvietė kolegas prisiminti 1991 m. sausio įvykius ir pagerbti Sausio 13-osios aukų atminimą. 
„Anuomet ką tik atkurta Lietuvos valstybė turėjo išlaikyti esminį išbandymą. Šiandien mes pagerbiame tuos, kurie žuvo ir visus tuos, kuriems esame dėkingi už mūsų laisvę. Prie širdies įsisegdami dangaus spalvos gėlės žiedą, sakome jiems: „mes jūsų niekuomet neužmiršime”.

Lazdijų rajono mero A. Margelio žodžiai, pasakyti Sausio 13-osios minėjime

Gerbiami Sausio 13-osios dalyviai, garbūs svečiai, Lazdijų krašto ir visi, neabejingi mūsų tautos istorijai ir jos išlikimui, žmonės!
Sausio 13-oji šiandieną Lietuvos žmonėms ypatinga tuo, kad įvykiai yra mūsų pačių išgyventi. 23-eji metai yra didelis laiko tarpas įvertinti šios Lietuvos pergalės prieš Sovietų Sąjungą svarbą. Jau bręsta antra karta, gimusi po Sausio 13-osios. Ar ji suvoks tų įvykių didybę?
Labai aktualu vaikams ir jaunimui šį emociškai išgyventą istorinį įvykį perduoti kuo objektyviau, įdomiau ir išsamiau. Kartos keičiasi – žmonės gimsta ir miršta.

Minint Laisvės gynėjų dieną – laiškai iš praeities

, Neringa Rasiulienė, Lazdijų kultūros centro ryšių su visuomene koordinatorė
Minint Laisvės gynėjų dieną, sausio 13 dieną Lazdijų kultūros centre vyko renginys „Lietuva – liepsnelė vėjyje“, per kurį buvo prisiminti 1991 m. sausio 13-osios įvykiai, pagerbti šią dieną žuvę bei visi, tąkart narsiai ir vieningai gynę patį brangiausią tautos turtą – laisvę.
 
Gausiai į Kultūros centro salę susirinkę lazdijiškiai dar kartą galėjo prisiminti ir pajusti tą nerimą, kurį anuomet  jautė visi Lietuvos žmonės.

Apie nepramiegotą ir neprivalomą Sausio 13-osios minėjimą Krosnoje

, Jūratė Sutkuvienė
Sausio 12 dieną Krosnos šv. Mato bažnyčioje po šventų mišių, kaip ir daugelyje miestų ir miestelių, įvyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mes nieko neužmiršome“. Žmonių susirinko pakankamai, nors visada sakome, kad galėtų ir daugiau. Bažnyčioje vyko Krosnos mokyklos moksleivių paroda „Aš nupiešiu laisvę“, kurią surengti sumanė naujasis Krosnos laisvalaikio salės vadovas Gintas Česnulis. Parodoje, kurią išvydęs Krosnos klebonas Juozas Klimavičius paprašė palikti bažnyčioje ilgėliau, 33 darbai.

Sausio 13-osios rytą prisimintas „Europos kelias“

, Neringa Milašiūtė, Lazdijų r. sav. adminstracijos vyr. specialistė viešiesiems ryšiams
Tragiški 1991 metų sausio 13-osios įvykiai Lazdijų rajono savivaldybėje įprasminti  simboliniais renginiais. 8-ą valandą, tik susirinkus į darbą, kiekvienas darbuotojas savo darbo kabineto lange uždegė žvakelę, skirtą kovotojams ir žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti.  Taip pat tądien savivaldybės darbuotojai prisijungė prie naujos pilietinės iniciatyvos „Neužmirštuolė“, skirtos sausio 13-ajai atminti.  Kiekvienas šią dieną buvo kviečiamas prie savo širdies įsisegti neužmirštuolės žiedą, kaip atminties ir pagarbos ženklą.
Surinkti turinį