papročiai

Redos Burinskienės pomėgis, suteikiantis kasdienybei spalvų, džiaugsmo ir prasmės

, Dineta Babarskienė
Dažnas augindamas vaikus norime, kad jie baigtų aukštuosius mokslus, įgytų itin populiarias, gerai apmokamas profesijas ir, žinoma, dirbtų prestižinėse įmonėse, koptų karjeros laiptais. Tačiau kartais gyvenime taip nutinka, kad ir geriausi universitetai, labiausiai žinomos ir pripažintos įmonės nesuteikia žmogui pilnatvės ir laimės, nes jis tiesiog negali dirbti mėgstamo darbo, yra priverstas užsiimti tuo, ką primeta kiti, ką siūlo darbo rinka, ką tiesiog verčia daryti susiklostęs gyvenimas.

95 metų senolė Adelė Surdokienė sako, kad senovės žmonės sunkiai dirbo, prastai valgė, ilgai gyveno ir linksmi buvo

, Dineta Babarskienė
Pradėti nuo pradžios – sena filosofo svajonė, tokia sena, kaip ir pati filosofija, o gal dar ir senesnė.
95 metų sulaukusios senolės Adelės Sušinskaitės-Surdokienės iš Birutės kaimo gyvenimas prabėgo lyg viena diena, atrodo, negyventa, o kad jau beveik visas amžius, net sunku patikėti ir pradėti nuo pradžios ji sutiktų, jei tokią galimybę Dievulis duotų. Atgal į vaikystę, jaunystę...

Gyvosios istorijos, amatų ir papročių dirbtuvės Paveisininkų kaime

, Zigmas Pūkelis
Praeitą šeštadienį, rugpjūčio 1 d., Paveisininkų kaime vyko įdomus renginys. Senosios klebonijos pastate, kuris yra šalia Paveisininkų bažnyčios, gyvenantys šeimininkai A. ir K. Minkauskai pakvietė į gyvosios istorijos, amatų ir papročių dirbtuves. 
Į šias dirbtuves susirinko ne tik dabartiniai ir buvę Paveisininkų kaimo gyventojai, bet ir daug svečių iš Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos vietų. Iš viso renginyje dalyvavo keturiasdešimt aštuoni žmonės.

Senprūsių bitininkų papročiai

, Antanas Pupienis

Apie tai galima sužinoti, pasklaidžius Mato Pretorijaus veikalą „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla”, parašytą prieš 300 metų.

Surinkti turinį