partizanai

Savaitės komentaras Kremlių įsiutino NATO filmukas apie miško brolius

, Algimantas Mikelionis
Po truputį diena po dienos kalendorinė vasara persirito į antrąją pusę. Ne tiek jau daug liko, ir atsidursime ant eilinio rudens slenksčio. Bet neskubėkime liūdėti, o pasimėgaukime likusia vasara. Šiemet ji kol kas ne itin džiugino, nes gailėjo didesnės šilumos, o lietaus tikrai nepašykštėjo. Tad poilsiautojai dažniau ilgesingai žiūrėjo į dangų laukdami jo malonės nei deginosi paplūdimyje ar nardė ežerų ir jūros bangose.

Savaitės komentaras Kremlių įsiutino NATO filmukas apie miško brolius

, Algimantas Mikelionis
Po truputį diena po dienos kalendorinė vasara persirito į antrąją pusę. Ne tiek jau daug liko, ir atsidursime ant eilinio rudens slenksčio. Bet neskubėkime liūdėti, o pasimėgaukime likusia vasara. Šiemet ji kol kas ne itin džiugino, nes gailėjo didesnės šilumos, o lietaus tikrai nepašykštėjo. Tad poilsiautojai dažniau ilgesingai žiūrėjo į dangų laukdami jo malonės nei deginosi paplūdimyje ar nardė ežerų ir jūros bangose.

Pašventintas paminklas partizanams

, Zigmas Pūkelis
Praeitą penktadienį, birželio 19 d., netoli Seirijų esančiame Bagdononių kaime vyko iškilmingas paminklo čia žuvusiems partizanams šventinimas. Pokario metu kovodami su čekistais čia žuvo penki partizanai.
Renginio dalyviai iš pradžių rinkosi į Seirijų bažnyčią, kur Seirijų parapijos klebonas Vitas Eidukaitis aukojo šv. Mišias. Po jų visi automobiliais vyko į Bagdononių kaimą prie paminklo partizanams.
Renginį vedė Nijolė Lepeškienė.

Istorija gyva. Atidengtas paminklas partizanams Žilvičių kaime

, Vaidotas Morkūnas
Šeštadienį Noragėlių seniūnijoje, Žilvičių kaime, atidengtas paminklas   žuvusiems partizanams. Šis paminklinis akmuo stovi partizanų ryšininkės, tuomet buvusios miško eigulės Vlados Varževičienės sodybos vietoje.

Savaitės komentaras Lietuvos partizanų kova — šlovingas mūsų istorijos puslapis

, Algimantas Mikelionis
Praeitą savaitgalį šventėme garbingą ir labai svarbų jubiliejų – 70-ąsias Kalniškės mūšio metines. Prabėgo iš tiesų nemažai dešimtmečių nuo šio itin svarbaus įvykio ir labai džiugu, kad jis ne tik nepamirštas, o labai gražiai ir įspūdingai minimas. Vyko daugybė renginių ir įspūdingų pasirodymų ne tik Kalniškėje, bet ir Lazdijuose, pasakyta daug prasmingų kalbų, pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas. Sovietai ilgus metus bandė sukompromituoti partizanus, juos sumenkinti ir jų didvyriškos kovos įrodymus nutrinti nuo žemės paviršiaus.

Ruošiamasi Kalniškės mūšio 70-mečiui

Vakar Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis savo darbo kabinete priėmė atstovus iš Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos.

Žuvusiems partizanams atidengtas paminklinis akmuo

, Gintarė Teisutis

Gedulo ir vilties dieną Juozapavičių kaime (Noragėlių seniūnija) vyko paminklinio akmens, skirto šiame krašte žuvusiems ar gimusiems partizanams atminti,  atidengimo iškilmės. Partizanų atminimo įamžinimą inicijavo Bronius Kašelionis ir Vytautas Janulevičius.

Savaitės komentaras: diagnozė – sovietinės propagandos išplautos smegenys

, Algimantas MIKELIONIS

Prisimenu vaikystėje ir paauglystėje per sovietines Maskvos ir Vilniaus televizijas bei gimtojo miestelio kino teatre matytus filmus apie karą. Jie buvo tokie vienpusiški, kad net mažo žmogaus galvoje sukeldavo daug abejonių.

Ar mes gintume savo Tėvynę?

, Eglė VAILIONYTĖ

Kai tiek daug lietuvių šiandien burnoja ant savosios Tėvynės, palieka ją dėl geresnio gyvenimo ar paprasčiausiai nori iš jos vien tik gauti ir nė piršto nepajudina, kad patys ką nors jai duotų, sunku suvokti, kad ne taip seniai lietuviai galvą guldė, kad išsaugotų savo Tėvynę. O jeigu šiandien pasikartotų to meto įvykiai, kiek atsirastų narsių žmonių, pasiryžusių viską paaukoti vardan savo Tėvynės?

Kovos už laisvę paminėjimas „Jie amžiams liks gyvi širdy, dainoj...“

, Vaidotas Maciulevičius

Tikros juodos naminės duonos neiškepsi be raugo, o šalies ateities nesukursi be praeities. Subrandintas raugas duoną daro purią, sočią ir kvapnią, o praeitis, skaidriai vertinama ir atsargiai maišoma su dabartimi, leidžia kreipti ateitį prasmingu ir teisingu keliu. Nebranginant svarbių tautos istorijos įvykių, ateitis lieka bergždžia taip, kaip ir duona be raugo neiškyla ir greitai pelija. Esame laisvi, nes su milžinu stojo į kovą nykštukas. Kai daugelis pasaulio šalių džiaugėsi Antrojo pasaulinio karo pabaiga, Lietuvos miškuose dar beveik dešimtį metų kovojo partizanai.

Surinkti turinį