taisyklės

Įsigaliojo svarbūs tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai

, Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

2018 m. kovo 8 d. Žemės ūkio ministras įsakymuNr. 3D-142 nustatė šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą – 2018 m. balandžio 16 d., o įsakymu Nr. 3D-143 buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Šiais metais paraiškos išmokoms už deklaruotus žemės plotus gauti bus priimamos iki birželio 4 d. Paraiškos, pateiktos nuo birželio 5 d.

Tai privalo žinoti kiekvienas šuns ir / ar katės laikytojas

, Lazdijų r. sav. inf.
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje galioja administracijos direktoriaus Gintauto Salatkos pasirašytos gyvūnų laikymo taisyklės, kurių privalu laikytis visiems gyvūnų savininkams ir naudotojams. Taisyklėse nurodytos gyvūno laikytojo pareigos, draudžiami veiksmai, specialieji reikalavimai ir kita.
Surinkti turinį