vadovas

Jaunųjų šaulių vadovas Kęstutis Pileckas: „Jaunasis šaulys turi būti pavyzdys jaunimui“

Pilietiškumas, patriotizmas ne tik perduodamas iš kartos į kartą, bet ir ugdomas. Visose mūsų rajono mokyklose jau veikia jaunųjų šaulių būreliai. Dažnai sakoma, kad jaunieji šauliai yra tautinės savimonės nešėjai, puoselėtojai.
Bene  aktyviausiai  veikia Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos jaunųjų šaulių būrelis, vadovaujamas Kęstučio Pilecko, kuris dar yra ir A. Ramanausko-Vanago šaulių 104 kuopos Lazdijų rajone vado pavaduotojas. K.

Vadovas bijo neprognozuojamų pavaldinių

, Vaidotas Morkūnas

Jau rašėme, kad Seirijų ugniagesių komandos ugniagesys Aleksas Struckus atleistas iš pareigų už tai, kad lapkričio 2 dieną buvo pareigūnų aptiktas neblaivus darbe. Tačiau ir šios ugniagesių komandos skyrininko Gintauto Vekterio veikla neatlaiko jokios kritikos.

Surinkti turinį