vaikų namai

Meras A. Margelis: „Sutelktas darbas ir aiškūs strateginiai tikslai — sėkmingų rezultatų garantas“

Lazdijų rajono savivaldybės mero ir tarybos veiklos ataskaita 
 
Praėję metai tiek man, kaip Lazdijų rajono savivaldybės merui, tiek savivaldybės tarybai  buvo permainingi  politinėje plotmėje.

Lazdijų krašte džiaugėmės dzūkų svetingumu

, Kristina Bondareva, VšĮ „Dienos namai“ direktorė, programos „Dorybių mokyklėlė“ koordinatorė

Vasarai baigiantis, vieną ramų bei šiltą rugpjūčio rytą į kelionę susiruošė per trisdešimt Alytaus valstybinių vaikų globos namų ugdytinių, lydimų direktoriaus pavaduotojų Jūratės Žvaliauskienės, Anelės Adamavičienės bei socialinių pedagogių Ritos Jankauskienės, Virginijos Paulauskienės. Pakeliauti po  Lazdijų kraštą juos pakvietė ilgalaikio neformalaus vaikų švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“ bendradarbiai Alytaus dekanas ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas garbės kanauninkas Arūnas Užupis kartu su viešosios įstaigos „Dienos namai“ direktore Kristina Bondareva.

Surinkti turinį