viadukas

Šeštokų gyvenvietėje bus viadukas

, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos informacija
Lazdijų rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas“. Šis projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-508 priemonę „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“.

Šeštokų viaduko idėja virsta realybe

, Sigita Vaitkevičė
Daugiau nei metus  viešojoje erdvėje sklandęs klausimas, ar bus statomas pėsčiųjų viadukas ties Šeštokų geležinkelio stotimi, šiuo metu jau turi atsakymą – taip, tikrai bus. Dėl to rajono savivaldybėje jau yra atlikti pirmieji konkretūs darbai – parengta galimybių studija, šiomis dienomis įvyko konkursas parenkant techninio projekto rengėją. Konkurso laimėtojas UAB „Plentprojektas“ per 3 mėnesius nuo sutarties su savivaldybe pasirašymo dienos šį projektą įsipareigoja parengti.
Surinkti turinį