Z. Sabaliauskas

Veisiejų seniūnas Z. Sabaliauskas energijos darbams semiasi aktyviai ilsėdamasis

, Zigmas Pūkelis
Dabartinį Veisiejų seniūną Z. Sabaliauską nuo mažens prisimenu kaip žmogų, kurio pilna visur. Su juo tenka dažnokai bendrauti ir visuomet žinai, kad jeigu yra kokia problema, tai jis ją neatidėliodamas išspręs, padės žmogui, ras tinkamą žodį paguosti, visuomet išklausys ar tinkamai pajuokaus. Metai bėga, o Z. Sabaliauskas nelėtina tempo ir net neketina stabtelėti ir atsipūsti.

Seniūnas savo kelių negreideriuoja

, Vaidotas Morkūnas

Varnėnų kaimo gyventojas A. L. rajono savivaldybei pasiskundė dėl Veisiejų seniūno veiklos ir kelio per Varnėnus būklės – greideris važiavo, šalia greideriavo kelius, bet būtent šio kelio nenugreideriavo. Seniūnas tuo tarpu tvirtino, kad tuo keliu taip pat važiavo ir jo būkle esąs patenkintas. „Mes, žmonės, nieko nenorim, tik padoresnio kelio, nieko neprašom todėl, kad nieko neduos, nes neturi... Visą vasarą kelias baisus, lėšų trūksta – sutinku, bet ar negalima surasti keliui sutvarkyti? Noriu gauti atsakymą“, – sakė Varnėnų kaimo gyventojas.

Surinkti turinį