Įvertinta Jono Gudžiausko 33 darbo metų patirtis: jis patarinės rajono merui

, Sigita Vaitkevičė
Įvertinta Jono Gudžiausko 33 darbo metų patirtis: jis patarinės rajono merui

Būsimasis rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Gudžiauskas sakė, jog savivaldybės mero Artūro Margelio pasiūlymas užimti mero patarėjo pareigas jam buvo daugiau nei netikėtas.

Rajono spauda jau rašė apie tai, jog nuo rugpjūčio 7 dienos postą paliko ilgametis rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas.  Prašymą atleisti iš užimamų pareigų rajono savivaldybės administracijos direktoriui jis pateikė rugpjūčio 3 dieną, penktadienį. 
 
Kolegoms – netikėta žinia
Žinia apie jo apsisprendimą neprašyti, kad būtų pratęstas jo kaip valstybės karjeros tarnautojo darbo laikas rajono savivaldybės administracijoje, kolegoms buvo labai netikėta. Apie tai rajono savivaldybės administracijos darbuotojai sužinojo iš paties Jono Gudžiausko, kuris paskutiniąją savo darbo rajono savivaldybės administracijoje dieną visiems jiems elektroniniu paštu išsiuntė atsisveikinimo laišką. Jame rašoma: „Noriu jums visiems padėkoti už mielą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje dirbau nuo 1983 metų mokyklų inspektoriumi, nuo 2005 m. – skyriaus vedėju. Sutikau labai daug puikių žmonių, iš kurių nuolat mokiausi. Dėkoju jums už gražiai praleistą darbo laiką. Jūs buvote pati nuostabiausia bendradarbių bendruomenė. Linkiu prasmingų, kūrybingų, kokybiškų, veiksmingų ir rezultatyvių pasiekimų jūsų labai svarbiame, nuostabiame darbe.“ 
Kolegos atsisveikinimas su kolektyvu visuomet į širdį įneša liūdesio ir sumaišties. Nesvarbu, ar jis išeina užtarnauto poilsio, ar išvažiuoja dirbti į kitą miestą, išeina į kitas pareigas. Tuomet suvoki ir savo kaip darbuotojo ir kaip žmogaus laikinumą. Juo labiau, kad Jonas Gudžiauskas rajono savivaldybėje praleido jau net 33 metus – atėjo dirbti, kai kai kurie savivaldybės administracijos darbuotojai dar net gimę nebuvo... 
 
Netikėta žinia – dar kartą
Tačiau užvakar rajono savivaldybės darbuotojai turėjo progą dar kartą nustebti. Šį kartą – džiugiai: rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pasirašė potvarkį, kuriuo priėmė Joną Gudžiauską į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo – Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėjo pareigas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Vakar jis, būsimasis mero patarėjas, buvo pristatytas rajono švietimo įstaigų vadovams jų pasitarimo metu. „Įvertinau susidariusią situaciją: tai, kad rajono savivaldybės mero patarėjo postas, kai jį paliko rajono savivaldybės mero pavaduotoju dirbti išėjęs Valdas Mikelionis, liko laisvas, ir tai, kad atleidžiamas iš Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigų pasiprašė Jonas Gudžiauskas – didelę patirtį švietimo reikaluose turintis ir daug gyvenimiškosios patirties sukaupęs žmogus. Todėl nutariau pasiūlyti jam užimti rajono savivaldybės mero patarėjo postą. Patinka šio žmogaus optimizmas, pozityvus mąstymas, konkretumas ir pareigingumas darbe“, – sakė vakar „Dzūkų žinių“ redakcijos kalbintas rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Rajono savivaldybės administracijos darbuotojų toks mero pasirinkimas nė kiek nenustebino – pastaruoju metu jis ypač akcentuoja svarbą semtis žinių iš vyresniųjų amžiumi ar darbo patirtimi. Ne kartą net savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pasitarimuose meras pavyzdžiu nurodydavo žydų tautos tradicijas, kurios grindžiamos tvirtais ir nuolatiniais ryšiais tarp vyresniųjų šeimos narių – senelių ir anūkų, vyresniųjų šeimos narių nuomonės paisymas priimant svarbius šeimai sprendimus. Meras ne kartą yra sakęs, jog patirtis ir amžius – tai pačios svarbiausios žmogaus vertybės, į kurias visuomet privalu atsižvelgti...
 
Jau turi būsimų darbų viziją
Būsimasis rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Gudžiauskas „Dzūkų žinių“ redakcijai sakė, jog savivaldybės mero Artūro Margelio pasiūlymas užimti mero patarėjo pareigas jam buvo daugiau nei netikėtas. „Žinoma, negaliu meluoti – apsidžiaugiau, jog buvo įvertintos mano pastangos, darbo metodai bei rezultatai dirbant Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigose. Manau, jog tai ir buvo pagrindas pakviesti mane į naujas pareigas. Kaip įsivaizduoju savo būsimąjį darbą? Manau, jog jis yra apibrėžtas mano pareigybės aprašyme, kurį meras patvirtino savo potvarkiu priimdamas mane į darbą. Įsivaizduoju save tarpininku tarp mero kaip rajono vadovo ir žmonių – švietimo, kultūros bei sporto įstaigų darbuotojų. Švietimui tenkanti didžioji rajono biudžeto dalis ir su jos paskirstymu susiję teisės aktai, tarybos sprendimai įpareigoja nuodugniai tas lėšas naudojantiems žmonėms paaiškinti tokių sprendimų esmę ir svarbą, kalbėti apie tokių sprendimų prasmę. Iš patirties galiu pasakyti, jog visi sprendimai, kurie kada nors buvo priimti rajono ugdymo įstaigų atžvilgiu, pasiteisino, nes buvo nukreipti į ateitį. Todėl šiandien, pasitinkant naujus mokslo metus, nė viena mokykla negali sakyti, jog turi problemų: suremontuotos patalpos, šalia – sutvarkytos bibliotekos, kuriose ne tik knygos, bet ir kompiuteriai. Ar kas nors šiandien prisimena, jog turime vieną sparčiausių pasaulyje internetą? O kiek abejonių, svarstymų, kritikos buvo, kai rajono taryba priėmė sprendimą dėl plačiajuosčio interneto diegimo. Arba kitą – dėl pritarimo projektui, kai buvo vykdomi rajono savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai. Manau, tai buvo pats pažangiausias ir daugiausiai rezultatų davęs kvalifikacijos kėlimo projektas, kurį įgyvendinus rajono savivaldybės darbuotojai šiandien ir situaciją moka vertinti vienodai, vienodai planuoti darbus ir juos įgyvendinti. Po šių mokymų kiek projektų pasipylė... Lietuvoje esame žinomi kaip viena pažangiausiai darbą organizuojančių savivaldybių. Štai apie tai ir reikia kalbėti su žmonėmis, jiems aiškinti, pranešti apie savivaldybės planus, nes dažniausiai kritika, net pyktis gimsta iš nežinojimo. Žinoma, pirmiausia išklausysiu mero poziciją, jo pageidavimus bei nurodymus, nes būsiu tiesiogiai pavaldus jam. Išsamiau su meru mano būsimo darbo dar nesame aptarę“, – kalbėjo vakar kalbintas būsimasis mero patarėjas Jonas Gudžiauskas.  
 
Pareigybės aprašyme – daugybė būsimų funkcijų
Mero patarėjo pareigybės aprašyme yra numatytas platus jo būsimų funkcijų spektras. Jame nurodyta, jog mero patarėjas padeda savivaldybės merui įgyvendinti valstybės politiką, savivaldybės tarybos sprendimus, analizuoja situaciją Lazdijų rajono savivaldybėje švietimo, kultūros ir sporto srityse bei teikia apibendrintas išvadas ir siūlymus savivaldybės merui, organizuoja savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių priskirtos veiklos klausimais rengimą, jų pristatymą bei kontroliuoja jų įgyvendinimą, koordinuoja investicinių programų ir projektų švietimo, kultūros ir sporto srityse rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, organizuoja juridinių ir fizinių asmenų iškeltų problemų švietimo, kultūros ir sporto srityse sprendimą, savivaldybės mero pavedimu nagrinėja gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybės įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų raštus švietimo, kultūros ir sporto klausimais ir rengia į juos atsakymus, savivaldybės merui pavedus, tiria gyventojų skundus, dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi švietimo, kultūros ir sporto klausimai, pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, kitų dokumentų projektus ir raštus, dalyvauja savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės įstaigų, organizacijų atstovų pasitarimuose dėl savivaldybės tarybai, savivaldybės merui svarstyti teikiamų ūkinių, investicinių, socialinių, kultūrinių, demografinių, ekologinių ir kitų sričių projektų, savivaldybės mero pavedimu dalyvauja oficialiuose renginiuose, užsienio šalių delegacijų bei kitų svečių priėmimuose, įvairių institucijų vadovų dalykiniuose susitikimuose bei kituose renginiuose, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tačiau, kaip sakė pats Jonas Gudžiauskas, nė viena paminėtų funkcijų jam nėra nežinoma ar nauja, todėl mokytis ar analizuoti situacijos nereikės – nuo rugsėjo pirmosios jis iškart galės imtis darbų.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.