Kultūra

„Muzika gamtoje – dovana turistams“

„Muzika gamtoje – dovana turistams“
Eglė Kiguolytė,
Metelių regioninio parko kultūrologė

,,Yra dar vienas žmogus, ,,beprotiškesnis” už mane”, – juokavo Bruno

 Dalia Švetkauskaitė
 
 

 

Būdviečio pagrindinės mokyklos delegacija konferencijoje „Projekto metodas pamokoje“

 Justė Balytaitė

Vilniaus gatve praėjo įpykusių?

 Dalia Švetkauskaitė
 

 

 

Lazdijų ligoninėje įrengta Švento Kryžiaus koplyčia


 


Dalia Švetkauskaitė

Jaunimo centre – TALENTŲ vakaras

Sandra Karaliūnaitė

„Darom 2010“ akcijos dalyviai padirbėjo iš peties ir iš širdies

 Dalia Švetkauskaitė

Į visuotinę pavasarinę talką „Darom 2010“, praėjusį penkta­dienį vykusią rajono savivaldy­bės teritorijoje, sugužėjo tuntai patriotiškai nusiteikusių piliečių, tarp jų – ir gražus būrys jaunimo, pasiryžusio padirbėti iš peties ir iš širdies.

„Jotvingio“ literatai vilniečiams nuvežė savo kūrybą ir dzūkų širdingumą

 Milda Jankutė

Vilniaus mokytojų namai, garsėjantys dzūkų vakarais, antradienį buvo atviri lazdijie­čiams.

Savo kūryba su gausiai susi­rinkusiais vilniečiais pasidalijo „Jotvingio“ klubo literatai Kęs­tas Sukackas, Lina Valutkevičie­nė, Visvaldas Masėnas, Jacinta Goberienė, Gintarius Vžesniaus­kas, Zuzana Urbonaitė, Antanas Pupienis, Ričardas Lapaitis.
Jaunimas – kartu

Velykinis Tridienis

Kan. Gvidonas Dovidaitis

Kun. Gintaras Urbštas

Velykinis Kristaus Kančios ir prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose. Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Mišiomis ir baigiasi Velykų sekmadieniu. Jo centras – Velyknaktis.

Didysis Ketvirtadienis

Bus nuogybių ir daug juoko :)


Sėkmingiausias spektaklis

Surinkti turinį