Politika

Lazdijų rinktinėje prasidėjo Darbo klubo užsiėmimai

, Birutė Talandienė, VSAT Lazdijų rinktinės Viešųjų ryšių vyresn. specialistė
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsižvelgdama į Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos pageidavimus, įpareigojo teritorines darbo biržas pagal poreikius ir galimybes organizuoti Darbo klubų užsiėmimus išleidžiamiems į pensiją pareigūnams ir kariams.
VSAT Lazdijų rinktinėje buvo organizuotas pirmasis Darbo klubo užsiėmimas tema ,,Savarankiško užimtumo skatinimas“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti į pensiją išėjusių asmenų savarankišką užimtumą, padėti nukreipti asmenines pastangas užsiimti savarankiška veikla ir pasiri

Lankėsi Seinų konsulas

Šiandien su pirmuoju savo oficialiu vizitu Lazdijų rajono savivaldybėje lankėsi  Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose konsulas Vaclav Stankevič. Svečią savo darbo kabinete priėmė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.
Susitikimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas tarp Lazdijų krašto ir Seinų turizmo, kultūros, ekonomikos srityse. Tiek Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis, tiek Seinų konsulas išreiškė norą glaudžiau bendrauti su artimiausiais kaimynais. Sveikindamas Lazdijų rajono savivaldybėje besilankantį konsulą V.

„Lazdijų vanduo“: rūpinamės, kad gyventojai gertų kokybišką vandenį

Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Lazdijų vanduo“, siekdami gyventojus aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, didelį dėmesį skiria centralizuotam vandentiekio bei nuotekų tinklų išplėtimui, naujų nuotekų valymo ir vandens kokybės gerinimo įrenginių statybai.
2014 m.

Atliekos keliauja ne į sąvartyną, o į naujus apdorojimo įrenginius

, ARATC inf.
Alytaus regione surinktos biologiškai skaidžios atliekos jau nebepatenka į sąvartyną – jos apdorojamos baigtuose montuoti naujuose įrenginiuose. Šiuo metu vyksta jų paleidimo darbai, o liepos pradžioje prasidės eksploataciniai bandymai.
„Esame pirmieji Lietuvoje, pasistatę biologinio apdorojimo įrenginius, ir patirties nėra iš ko semtis, bet kol kas visas paleidimo procesas vyksta sklandžiai.

Dzūkijos VVG parama Mikniškių kaimo bendruomenės pastato sutvarkymui

, Rimvidas Kalvaitis
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina vietos plėtros strategiją „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010–2015 metams“, kurios finansavimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ buvo skirta 2,66 mln.

Aptarti darbiniai projekto klausimai

, Lazdijų r. sav. inf.
Šiandien Lazdijų rajone lankosi mėsinių galvijų augintojas, vokietis Ernstas Friedrichas Baumeris.

Netrukus asfaltuos kelią Naujoji Kirsna—Roliai

, Vaidotas Morkūnas
Artimiausiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje turėtų būti priimtas sprendimas dėl kelio Naujoji Kirsna–Roliai remonto darbų. Šio sprendimo projekte rašoma, kad taryba turėtų pritarti, jog rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašytų vietinės reikšmės kelio Nr.

Elektros tiekėjai primena gyventojų teises ir pareigas dėl elektros linijų priežiūros darbų

, Vytautas Šeštokas
Elektros skirstymo ir pardavimo bendrovė LESTO teigia paskutiniu metu sulaukianti nemažai klausimų bei pretenzijų dėl samdytų rangovų veiksmų privačiose teritorijose, kai yra vykdomi elektros oro linijų priežiūros darbai. 
Gyventojai piktinasi, kad darbininkai medžius nugeni per daug, neatsižvelgdami į tai, kad vaismedžiams daroma nepataisoma žala. 
Vienas tokių atvejų praėjusią savaitę buvo ir Lazdijų rajono Teizininkų kaime.

Apsilankęs vadas Lazdijų rinktinėje paliko dar daugiau mįslių

, Vaidotas Morkūnas
Praėjusį ketvirtadienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinėje Dumblyje lankėsi šios tarnybos vadas, pulkininkas Renatas Požėla, kuris pristatė tarnybos pertvarkymo projektą bei pokyčius. Žinia, kad numatoma naikinti Lazdijų rinktinę, jau keletą mėnesių neduoda ramybės ne tik Dumblio kaime dirbantiems pareigūnams, bet ir rajono valdžiai bei kitoms suinteresuotoms įstaigoms ir organizacijoms. Rajono meras Artūras Margelis raštu kreipėsi į Vyriausybę, Seimą prašydamas nenaikinti Lazdijų rinktinės, nes rajonas praras daug darbo vietų, pablogės socialinė padėtis.

Šeštokų bendruomenės parapijos namai laukia įkurtuvių

, Rimvidas Kalvaitis
2010 metais Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) parengė Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2010–2015 metams. 2010 m. spalio 1 d. Dzūkijos VVG ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį, pagal kurią strategijos įgyvendinimui skirta 9,2 mln. Lt (2,66 mln. Eur) ES parama.
Surinkti turinį