Politika

Mero padėka — „Židinio“ rėmėjui

, Vytautas Šeštokas
Lazdijų rajono savivaldybės Kapčiamiesčio socialinės globos centre „Židinys“ antradienį įvyko susitikimas su šios vaikų globos įstaigos ilgamečiu rėmėju Raimundu Žibūda.
Iš Kapčiamiesčio kilęs, o dabar Jungtinėje Karalystėje gyvenantis ir savo verslą ten turintis R. Žibūda kartu su žmona ne pirmus metus padeda „Židinio“ globotiniams.
Šią savaitę į gimtinę parvykęs ponas Raimundas taip pat nepraleido progos užsukti į savo mecenuojamą įstaigą.

Posėdžiavo Kaimo reikalų komitetas

, Lazdijų. r. sav. inf.

Į pasitarimą rinkosi Kaimo reikalų komiteto nariai – Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Salatka, tarybos nariai Gintautas Mirijauskas, Benius Rūtelionis, Albinas Žymančius. Taip pat pasitarime dalyvavo VšĮ „Darbo vietų kūrimo fondas“ direktorė Lina Navickienė, vadybininkas Nerijus Sukackas, ūkininkas Kęstutis Jungevičius.

Savivaldybėje bręsta pasienio teritorijos sutvarkymo projektas

, Vaidotas Morkūnas
Aplinkos apsaugos ministerija yra paruošusi Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo  2015–2020 m. planą. Todėl rajono savivaldybė siekia paruošti pasienio teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo projektą ir gauti lėšų jo įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Sujungus seniūnijas, bus sutaupyta daugiau nei 20 tūkstančių eurų

, Lazdijų r. sav. inf.
Rugpjūčio 4—14 dienomis Šventežerio ir Teizų seniūnijų gyvenamosiose vietovėse bus vykdoma atrankinė gyventojų apklausa dėl Teizų ir Šventežerio seniūnijų sujungimo. Atsitiktiniu būdu pasirinktų gyventojų namuose lankysis komisijos nariai, kurie gyventojų prašys atsakyti į klausimą: „Ar pritariate Teizų seniūnijos panaikinimui ir jos teritorijos priskyrimui Šventežerio seniūnijai, pakeičiant Šventežerio seniūnijos teritorijų ribas?“
Kaip teigė mero pavaduotojas G.

Lazdijų rinktinėje prasidėjo Darbo klubo užsiėmimai

, Birutė Talandienė, VSAT Lazdijų rinktinės Viešųjų ryšių vyresn. specialistė
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsižvelgdama į Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos pageidavimus, įpareigojo teritorines darbo biržas pagal poreikius ir galimybes organizuoti Darbo klubų užsiėmimus išleidžiamiems į pensiją pareigūnams ir kariams.
VSAT Lazdijų rinktinėje buvo organizuotas pirmasis Darbo klubo užsiėmimas tema ,,Savarankiško užimtumo skatinimas“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti į pensiją išėjusių asmenų savarankišką užimtumą, padėti nukreipti asmenines pastangas užsiimti savarankiška veikla ir pasiri

Lankėsi Seinų konsulas

Šiandien su pirmuoju savo oficialiu vizitu Lazdijų rajono savivaldybėje lankėsi  Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose konsulas Vaclav Stankevič. Svečią savo darbo kabinete priėmė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.
Susitikimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas tarp Lazdijų krašto ir Seinų turizmo, kultūros, ekonomikos srityse. Tiek Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis, tiek Seinų konsulas išreiškė norą glaudžiau bendrauti su artimiausiais kaimynais. Sveikindamas Lazdijų rajono savivaldybėje besilankantį konsulą V.

„Lazdijų vanduo“: rūpinamės, kad gyventojai gertų kokybišką vandenį

Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Lazdijų vanduo“, siekdami gyventojus aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, didelį dėmesį skiria centralizuotam vandentiekio bei nuotekų tinklų išplėtimui, naujų nuotekų valymo ir vandens kokybės gerinimo įrenginių statybai.
2014 m.

Atliekos keliauja ne į sąvartyną, o į naujus apdorojimo įrenginius

, ARATC inf.
Alytaus regione surinktos biologiškai skaidžios atliekos jau nebepatenka į sąvartyną – jos apdorojamos baigtuose montuoti naujuose įrenginiuose. Šiuo metu vyksta jų paleidimo darbai, o liepos pradžioje prasidės eksploataciniai bandymai.
„Esame pirmieji Lietuvoje, pasistatę biologinio apdorojimo įrenginius, ir patirties nėra iš ko semtis, bet kol kas visas paleidimo procesas vyksta sklandžiai.

Dzūkijos VVG parama Mikniškių kaimo bendruomenės pastato sutvarkymui

, Rimvidas Kalvaitis
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina vietos plėtros strategiją „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010–2015 metams“, kurios finansavimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ buvo skirta 2,66 mln.

Aptarti darbiniai projekto klausimai

, Lazdijų r. sav. inf.
Šiandien Lazdijų rajone lankosi mėsinių galvijų augintojas, vokietis Ernstas Friedrichas Baumeris.
Surinkti turinį