Kučiūnų parapija ir bendruomenė šventė jubiliejus: parapijai – 110, bendruomenei – 10 metų

, Lina Pileckienė
Kučiūnų parapija ir bendruomenė šventė jubiliejus: parapijai – 110, bendruomenei – 10 metų
Rugpjūčio 19–20 dienomis Kučiūnų krašto žmonės minėjo dvi datas: parapijos įkūrimo 110-ąsias ir bendruomenės įkūrimo 10-ąsias metines. 
Kučiūnų parapiją 1907 m. įkūrė kunigas Juozapas Galeckas. Iki 1907 m. kučiūniškiai priklausė Beržininkų (Berznyko) parapijai (Lenkija), kurios pietinėje dalyje jau gyveno nemažai lenkų ir sulenkėjusių lietuvių. 
Jubiliejaus paminėjimą pradėjome piligriminiu žygiu į Beržininkų Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, esančią maždaug už 10 km nuo Kučiūnų (žygio iniciatorė – tikybos mokytoja G. Šimoniūtytė). Kadangi piligriminį žygį kučiūniškiai organizavo pirmą kartą, tai buvo rimtas iššūkis visiems, nes laukė maždaug 20 km kelionė pėsčiomis. Diena pasitaikė karšta. Mūsų buvo gana daug – apie 70. Žygyje dalyvavo ne tik Kučiūnų krašto žmonės, bet ir giminės bei svečiai. Smagu, kad su mumis keliavo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Benonas Rūtelionis bei Seimo narė Virginija Vingrienė. Vyriausioms žygio dalyvėms buvo per 80, jauniausiajai – 4 metai. 
Pakeliui aplankėme Kučiūnų kapinėse besiilsintį kun. J. Kriščiūną, uždegėme žvakutę, padėjome gėlių, pasimeldėme. Keliavome toliau... Kadangi diena buvo karšta, pailsėti sustojome prie Balandžio ežero, kurį perpus dalija Lenkijos ir Lietuvos valstybinė siena. Pašlovinę Viešpatį giesmėmis, išsimaudę ir nusiprausę kojas gaiviame Balandžio vandenyje, žengėme toliau. Pakeliui grožėjomės gamta – visai tokia pat, kaip ir Lietuvoje. Juk tai mūsų istorinės žemės...
Įžengus į Beržininkų gyvenvietę, mus draugiškai sveikinosi ir kalbino prie savo kiemo vartų sustoję mūsų kaimynai lenkai. Beržininkų bažnyčioje mus draugiškai sutiko energingas klebonas Vladyslavas Napiorkovskis.  Šv. Mišias už Kučiūnų parapiją ir bendruomenę aukojo Kučiūnų parapijos klebonas Vytautas Sakavičius. Mišių metu giedojo Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Juozo Pilecko. Jiems darniai pritarė visa bažnyčia. Melstis šventovėje, kurioje daugiau nei prieš šimtą metų rinkosi Kučiūnų tikintieji, buvo be galo jautru. 
Pasistiprinę Beržininkų klebono suruoštomis vaišėmis ir pasigrožėję originalia klebonijos aplinka, žingsniavome atgal. Namo grįžome Juozapo Galecko gatve, pavadinta parapijos įkūrėjo garbei. 1919 m. legionininkai, įsiveržę į Kučiūnus, apiplėšė Kučiūnų kleboną J. Galecką ir, žiauriai elgdamiesi, išsigabeno į Seinus. Ten kunigą kaip didžiausią nusikaltėlį vedžiojo gatvėmis, į jį mėtė akmenimis. Kai lenkų valdžia, neturėdama jokių įrodymų, po kelių dienų fiziškai ir morališkai iškankintą kunigą paleido,  prie ,,rubežiaus“ kunigo laukė susirinkusi didelė minia žmonių. Nusilpusį, nepaeinantį kunigą J. Galecką kaimo vyrai parnešė ant rankų į kleboniją. Būtent ta gatve mes ir sugrįžome atgal. 
Nors mus gerokai išprausė rugpjūčio lietus, grįžome kupini energijos ir gerų emocijų. Laisvalaikio salėje mūsų laukė karšta vakarienė, kurią paruošė ,,Šilelio“ medžiotojų būrelio vyrai, kuriems vadovavo virtuvės šefas Linas Dumbliauskas. Vėliau vyko nuotaikinga vakaronė su grupe ,,Aldai“ iš Rumšiškių. 
Antroji šventės diena prasidėjo šv. Mišiomis Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. Vytautas Sakavičius ir buvęs mūsų klebonas Rimantas Venslova. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis sveikino parapijiečius ir bendruomenės narius, džiaugėsi nuveiktais prasmingais darbais, įteikė vertingas prisiminimo dovanas.  
Po šv. Mišių vyko konferencija ,,Pasklaidykime Kučiūnų istorijos puslapius“. Sugrįžusius iš bažnyčios mus maloniai pasitiko Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono  karinis orkestras (vadovas Viktoras Ščetilnikovas). Konferencijoje dalyvavo garbingi svečiai: Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis, kun. R. Žukauskas, kun. R. Venslova, Kučiūnų seniūnijos seniūnė L. Marcinkevičienė, mokyklos direktorė A. Bakšienė, rašytojas kraštietis R. Sadauskas, kraštietė gydytoja iš Jurbarko O. Makauskaitė-Makūnienė ir kiti. Konferencija prasidėjo kučiūniškio R. Vaškevičiaus eilėmis apie Kučiūnus. Jos metu buvo pristatyta parapijos istorija nuo pat įkūrimo iki šių dienų (mokyt. L. Pileckienė).  O. Makauskaitė-Makūnienė jautriai dalijosi prisiminimais apie senuosius Kučiūnus. Mūsų krašto rašytojas R. Sadauskas sveikinimo kalboje prisiminė iškiliausius Kučiūnų krašto žmones, su nostalgija kalbėjo apie senąją medinę bažnytėlę, kurioje buvo krikštytas. Prisiminimui įteikė sukurtą ir savo ranka parašytą eilėraštį, skirtą senajai Kučiūnų kaimo bažnyčiai. Eilėraštis sukurtas Romoje 1996 m. Šiltus sveikinimo žodžius tarė šio krašto nepamirštantis buvęs Kučiūnų klebonas R. Venslova bei mokyklos direktorė A. Bakšienė. 
Šventės metu skambėjo vietos saviveiklininkų atliekamos dainos. Susirinkusius linksmino Kučiūnų folklorinis ansamblis „Parinkcis“, mokytojo Juozo Pilecko ir Armando Tarnavičiaus atliekamos dainos. Pasibaigus antrai šventinei dienai, visų laukė vaišių stalas ir nuotaikingas koncertas.
Skirstėsi kučiūniškiai namo ir džiaugėsi savąja bažnytėle bei stipria kaimo bendruomene, kuriai vadovauja veikli pirmininkė Jolita Karaliūnienė.  Šventė baigėsi, o parapijos istoriją rašysime toliau... Kiekvieną dieną...

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.