Kunigas Juozas Zdebskis — pasipriešinimo sovietiniams okupantams pavyzdys

, Algimantas Mikelionis
Kunigas Juozas Zdebskis — pasipriešinimo sovietiniams okupantams pavyzdys

Kunigas Juozas Zdebskis.

Vargu ar yra geresnis laikas  per visus metus susimąstyti ir apgalvoti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia tėvynė Lietuva, kaip metas nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios. Kai kam tai tik mažas plotelis dideliame pasaulio žemėlapyje ar gaublyje ar tik pavadinimas valstybių sąraše. Bet kokia didinga mūsų mažos valstybės istorija! Kiek žmonių turėjo mūsų valstybės žemę aplaistyti krauju, prikelti iš pelenų, atstatyti, kad vėl galėtume būti laisvi ir nepriklausomi, kad su pasididžiavimu ir pagarba ištartume: Lie – tu – va.
Laikotarpis tarp dviejų mūsų valstybei svarbiausių švenčių labai tinkamas prisiminti žmones, kurie negailėdami net savo sveikatos ir gyvybės visą gyvenimą atidavė kovai, kad Lietuva nusimestų okupantų pančius. Prieš trejus metus, 2014-ųjų Vasario 16-ąją, Lazdijuose vykusios Valstybės atkūrimo šventės metu buvo paminėta eilė piliečių. Bet nei vienas iš jų nepraėjo tokio sovietinio teroro pragaro mašinos išbandymų kaip šviesaus atminimo kunigas Juozas Zdebskis. Jam buvo suteiktas Lazdijų krašto garbės piliečio vardas. Kunigui skirtą apdovanojimą atsiėmė dukterėčia Lina Sutulienė.
Apie kunigą Juozą Zdebskį pirmą kartą išgirdau iš tėvų pokalbių nuotrupų būdamas paauglys, kai mokiausi vidurinėje mokykloje. Sovietmečiu dauguma žmonių santykių su bažnyčia neišsižadėjo, bet kai kas persikėlė į pogrindį. Mano tėvai būdami tarnautojais irgi slapta tuokėsi bažnyčioje vėlyvą vakarą, jau sutemus, o mes, trys jų vaikai, krikštyti skirtingose bažnyčiose taip pat slapta. Panašių istorijų gali papasakoti tikrai ne vienas ir ne keli žmonės. Dabar daug kas lankydami bažnyčią net neįsivaizduoja, kokį spaudimą ir persekiojimą patyrė ši institucija sovietmečiu, būdama ne rakštimi, o degančiu kryžiumi sovietiniam saugumui. O visas mūsų tėvynės kelias nuo priespaudos ir okupacijos iki laisvės dienų tikrai neapsiėjo be Dievo pagalbos. 
Kunigas J. Zdebskis buvo ne vienos Lazdijų rajono parapijos klebonu. Daug kas jį dar prisimena ir gali apie jo veiklą papasakoti. Ypač tokios istorijos praverstų jaunimui, kuris  net neįsivaizduoja, kaip dabar gerai gyvena. J. Zdebskis didelę savo laiko dalį skyrė būtent užsiėmimams su jaunimu. Buvo mokomasi ne tik religinių tiesų, bet ir lietuvių liaudies dainų, skaitoma Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, iš kurios sužinota apie tikrą, nepagražintą sovietinės propagandos gyvenimą Lietuvoje. Taip pat buvo organizuojamos ekskursijos į Kryžių kalną ir kitas šventas vietas. Sovietinis saugumas puikiai suprato, kodėl toks dėmesys skirtas jaunimui. Juk jauname amžiuje sieloje pasėta tikėjimo, lietuvybės, meilės savo artimui, patriotizmo sėkla išaugindavo tikrus lietuvius. Todėl sovietinis saugumas už darbą su jaunimu kunigą J. Zdebskį net kelis kartus buvo įkišęs į kalėjimą. KGB taip pat tardė ir mokinius, kurie slapta susieidavo į eucharistijos būrelius. Laisvėje buvo sekamas kiekvienas kunigo žingsnis ir išvykos automobiliu, slapta klausomasi jo pokalbių. Prastos kokybės sovietine transporto priemone J. Zdebskis pasiekdavo ne tik belaukiančius jo pagalbos Lietuvoje, bet ir politinius kalinius visoje Sovietų Sąjungoje, jaunuolius, kankinamus sovietinėje armijoje. Negalėdamas pakęsti tokios aktyvios ir prasmingos kunigo J. Zdebskio veiklos, sovietinis saugumas bandė jį visaip sukompromituoti. Skleidė gandus ir pramanus apie „palaidą“ jo gyvenimo būdą. Žinomam  blaivininkui sustabdę milicininkai „nustatė“ girtumą. Galiausiai KGB ėmėsi žiaurių priemonių. J. Zdebskis buvo stipriai nudegintas nežinomomis cheminėmis medžiagomis. Nepaisydamas vis stiprėjančio saugumiečių persekiojimo, kunigas mažai ilsėjosi ir nekreipė dėmesio į savo sveikatą – visą save atidavė bažnyčiai ir tikintiesiems.
1986 m. vasario mėnesį kunigas J. Zdebskis žuvo autoavarijos metu. Nesunku atspėti, kam buvo naudingas šis tragiškas įvykis. Nors ir dabar iki galo dar nėra aišku, ar tai buvo atsitiktinė, ar KGB surežisuota avarija, bet žinant sovietinio saugumo metodus galima neabejoti, kad be jų įsikišimo čia neapsieita. Rudaminoje įvykusios J. Zdebskio laidotuvės geriausiai įrodė, ko buvo vertas šio kunigo gyvenimas ir veikla.
Kadangi J. Zdebskis daug metų kunigavo Lazdijų rajone, jo veiklą sekė Lazdijų saugumas. Kur dabar yra šie mūsų tautos judai? Ar susilaukė nors menkiausios bausmės už savo juodus darbelius? Turbūt dar ne vienas gyvas vaikšto tarp mūsų ir gyvena lyg niekur nieko. Ar mes nesame pernelyg atlaidūs ir tolerantiški savo tautos budeliams? Juk saugumo aparatas buvo be galo išpūstas ir jame dirbo nemažai žmonių. Negi jie staiga ėmė ir išgaravo lyg kamparas? O gal patogiai įsitaisę naudojasi visomis laisvos ir nepriklausomos Lietuvos gėrybėmis ir laukia sugrįžtant savo šeimininko? Labai gaila, kad laiku nebuvo priimtas desovietizacijos įstatymas, kuris būtų nors iš dalies sugrąžinęs teisingumą. Dirbai vadovo poste sovietinėse struktūrose – dvidešimt metų tau draudžiama užimti bet kokias vadovaujančias 
pareigas nepriklausomoje Lietuvoje. Belieka apgailestauti, kad to nebuvo padaryta. Gal ir didelė dalis mūsų problemų yra su tuo susijusios?
Dabar mūsų visuomenę kamuoja vertybių krizė. Svarbu vien tik arba beveik tik materialinės vertybės. Žmonės jau pakankamai gerai gyvendami vis dar suranda progų pasiskųsti ir padejuoti, klausdami, ką man davė Lietuva? O gal reikėtų paklausti, ką tu davei Lietuvai? Nepatenkintiesiems taip norisi priminti mūsų tautos didvyrių: savanorių, partizanų, disidentų, pogrindžio veikėjų, kunigų ir paprastų patriotų, kančių ir kovos istorijas. Vienas jų kunigas Juozas Zdebskis, kuriam esame dėkingi už tai, kad gyvename laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje.

Komentarai

net mišiose būna tie,kurie

net mišiose būna tie,kurie kunigą sekė ir skundė...

Tikrai siusdavo i baznycia

Tikrai siusdavo i baznycia klausyti ka jis kalba.Mane irgi siunte ,taciau as atsisakiau .tai po to negavau darbo ir reikejo isvyktim i kita raj.

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.