Lazdijų rajono mero A. Margelio žodžiai, pasakyti Sausio 13-osios minėjime

Lazdijų rajono mero A. Margelio žodžiai, pasakyti Sausio 13-osios minėjime
Gerbiami Sausio 13-osios dalyviai, garbūs svečiai, Lazdijų krašto ir visi, neabejingi mūsų tautos istorijai ir jos išlikimui, žmonės!
Sausio 13-oji šiandieną Lietuvos žmonėms ypatinga tuo, kad įvykiai yra mūsų pačių išgyventi. 23-eji metai yra didelis laiko tarpas įvertinti šios Lietuvos pergalės prieš Sovietų Sąjungą svarbą. Jau bręsta antra karta, gimusi po Sausio 13-osios. Ar ji suvoks tų įvykių didybę?
Labai aktualu vaikams ir jaunimui šį emociškai išgyventą istorinį įvykį perduoti kuo objektyviau, įdomiau ir išsamiau. Kartos keičiasi – žmonės gimsta ir miršta. Tačiau gyva išlieka kalba, tradicijos ir istorinė atmintis. Nuo to, kaip mes švęsime Sausio 13-ąją ir kitas valstybines šventes, priklausys, kiek ji gyva ir svarbi išliks.
Turime suvokti, kas yra valstybė ir kokie yra jos prioritetai. Jeigu mes negerbsime lietuvių kalbos, sunkiai iškovotos laisvės, apie nepriklausomybę kalbėsime tik per šventes ir minėjimus, kurie dažno jau nebedomina, tai neturėsime ir savo valstybės. Valstybė neatsiranda savaime, ji gimsta iš pasirinkimo tarp savęs ir tautos. Todėl labai svarbu apie Sausio 13-osios įvykius kalbėti šeimose, ugdymo įstaigose, pradedant nuo žvakutės įžiebimo ikimokyklinėse grupėse, svarbu kalbėti ir skleisti patriotinę dvasią tiek mažose bendruomenėse, tiek masinėse šventėse. Kiekvienas jauskime atsakomybę.
Šiais metais minime ir 300-ąsias lietuvių klasiko Kristijono Donelaičio gimimo metines. Ideologinės priespaudos laikais Donelaičio balsas buvo ypač svarbus kaip lietuviškosios savasties ir kultūrinės tapatybės liudijimas. Klausimas: kiek mums padeda šis liudijimas šiandien, kiek jis apsaugo kultūrą nuo išnykimo globalinėje vartotojiškoje visuomenėje? 
Žmonės vis dažniau įninka į alkoholį, narkotikus. Ankstesniais laikais už šiuos veiksmus kaltinome okupacinę valdžią. Skaudu, kad alkoholio vartojimas laisvoje Lietuvoje tampa tautos nelaime.
Pasak istoriko Zenono Butkaus, „Sausio 13-osios įvykiai buvo tarsi cementas lietuvių tautiškumui ir valstybės kūrimuisi“. Antra vertus, jis pripažino, kad šis cementas pradeda skilinėti, mat ekonominės naudos siekis ir prekybos tinklų įsigalėjimas, ypatingai jauno žmogaus sąmonėje, išstumia tautiškus jausmus. 
Reikia nepamiršti, jog mūsų Lazdijų kraštas ir žmonės taip pat uždėjo antspaudą tautos laisvės link. 
1990 metais rugpjūčio 23 dieną prie Lazdijų sienos perėjimo punkto, tuo metu vienintelių Lietuvos vartų į Europą, Lietuvos Sąjūdžio surengta akcija, pavadinta „Europos kelias“. Tai buvo kelias į Europą, į laisvę, į 1991-ųjų metų Sausio 13-osios įvykius, kurie užbaigė okupuotos valstybės etapą ir įvedė į Pergalę.
Viltys, kurias turėjome tuomet, jau yra įgyvendintos. Šiandien turime naujus iššūkius, naujas viltis, naują tikėjimą. 
Telieka įsileisti į savo širdis laisvą pilietinę ir patriotinę iniciatyvą ir kaip vienos moksleivės Vilties ir meilės laiške Lietuvai rašoma:
 „Tegul kiekvienas gimęs, žemėj nuostabioj, 
Gyvent joje ilgai dar nepaliauja...
Tikiu, glėby Tavam lietuvių kartos augs
Ir džiaugsmas bei palaima jų širdyse 
viešpataus!
 
Prasmingos šventės, mielieji! 
Ilgų laisvės metų, Lietuva!

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.