Lazdijų rajono mokyklos susipažino su galimybe vienytis į savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą

, Seminaro dalyvių pasisakymus apibendrino Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Dalia Sabaliauskienė
Lazdijų  rajono mokyklos susipažino su galimybe vienytis į savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą

Mūsų šalis 2018 metais švenčia valstybės atkūrimo 100-metį, o Lietuvos sveikatą stiprinančioms mokykloms dviguba šventė – jos mini savo veiklos 25-metį. Šioms garbingoms datoms paminėti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyrius kartu su Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir savivaldybės Švietimo skyriumi 2018 m. gegužės 8 d. Lazdijų rajono visuomenės sveikatos biure surengė seminarą-diskusiją „Vienijamės vardan vaikų sveikatos“.

Seminarą-diskusiją pradėjo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus specialistė Dalia Sabaliauskienė Romeno Rolano žodžiais „Sveikata tokia pat užkrečiama kaip ir liga“. „Užsikrėtusios sveikata“ yra pusė Lazdijų rajono mokyklų, kurios yra Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narės. Joms buvo pasiūlyta žengti dar vieną žingsnį į priekį ir tapti pavyzdžiu kitoms savivaldybėms, t. y. įkurti Lazdijų rajono savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą – teritoriniu principu susivienijusių tokių mokyklų sambūrį. Renginio metu diskutuota, kaip būtų geriau, patogiau, priimtiniau prisidėti prie vaikų sveikatos stiprinimo, vaikų teisių į sveikatą užtikrinimo, kaip sutelkčiau dirbti, tartis, diskutuoti ir vienytis vardan vaikų sveikatos.

Pranešime „Lietuvos sveikatą stiprinančios mokyklos pasitinka savo veiklos 25-metį“ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus specialistė Nijolė Paulauskienė supažindino seminaro dalyvius su sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos pradžia bei išskyrė šiuos veiklos etapus: I etapas – nuo 1993 m. – sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos pradžia, II etapas – nuo 1997 m. – nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo sukūrimas, III etapas – nuo 2007 m. – kuriamas teisinis ir metodinis sveikatą stiprinančių mokyklų veikos reglamentavimas, vykdomas tarpsektorinis bendradarbiavimas, IV etapas – nuo 2018 m. – regioninių sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo kūrimosi pradžia.

Pranešėja taip pat pasisakė, ką galima būtų tobulinti dirbant šioje srityje: daugiau dėmesio skirti sveikatinimo veiklų propagavimui ir viešinimui (mokykloje, savivaldybėje, Lietuvoje), tarpsektoriniam bendradarbiavimui, gerosios patirties sklaidai. Taip pat ji pristatė šių metų Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos 25-mečiui numatytus darbus ir pakvietė visus prisidėti prie jų įgyvendinimo.

Pranešime „Nauja Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros perspektyva – regioniniai (savivaldybių) sveikatą stiprinančių mokyklų tinklai“ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus specialistė Dalia Sabaliauskienė pasakojo apie sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos koordinavimą nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis, 2016 m. parengtus Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo (toliau – NSSMT) ir Regioninio (savivaldybės) sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo (toliau – RSSMT) pavyzdinius nuostatus, šių tinklų veiklos tikslus ir uždavinius, palygino šių tinklų narių teises ir pareigas, aptarė NSSMT organizacinę struktūrą. Ji pabrėžė, kad šio susitikimo tikslas – pradėti kurti naują struktūros komponentą – NSSMT Patariamąją tarybą. Toliau pranešėja papasakojo apie RSSMT įkūrimo procedūrą, kaip tampama jo nariais, RSSMT renkamos tarybos sudėtį, veiklos tikslą ir uždavinius, siūlomą veiklą ir pakvietė tapti pirmaisiais šalyje, įkūrusiais RSSMT.

Pranešime „Mokinių sveikatos būklė ir vykdomos prevencinės priemonės“ Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Ramutė Kunigiškienė pristatė rajono vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, kuri naudojama sistemingai stebėti vaikų sveikatos būklę ne tik savivaldybės, bet ir Lietuvos, regionų mastu. 2017 m. iš Lazdijų rajone ugdymo įstaigas lankiusių vaikų 95,5 proc. pasitikrino sveikatą iki reikalaujamo termino, iš jų sveiki buvo 44,9 proc. 2017 m. 23,5 proc. iš patikrintų mokinių turėjo regos, 13,7 proc.− kraujotakos pakitimų, 6,3 proc. – laikysenos sutrikimų. Iš vaikų sveikos gyvensenos skatinimui projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse“ lėšų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įsigijo daug vaizdinių priemonių.

Pasak Ramutė Kunigiškienės, vaikai mokosi vertybių paprasčiausiu būdu – stebėdami mus ir aplinką ir darydami išvadas apie tai, kas, mūsų manymu, gyvenime yra svarbu. Todėl labai svarbu savo asmeniniu pavyzdžiu įrodyti, kad sveikata yra didžiausia vertybė.

Savo pranešime „Lazdijų rajono Veisiejų S. Gedos gimnazijos vaikų sveikatos stiprinimo geroji patirtis“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolita Vailionienė papasakojo, kad jų gimnazija yra viena iš 7 Lazdijų rajono mokyklų, priklausančių Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui.

Gimnazijoje sveikatinimo veikla vykdoma šiomis kryptimis: saugios fizinės ir psichologinės aplinkos kūrimas (edukacinės erdvės lauke, erdvės, skirtos aktyviam ir pasyviam poilsiui, sportui, pažinimui, stebėjimams ir eksperimentams: vaistingųjų, prieskoninių augalų lysvės ir kalneliai, aromaterapijos ir pojūčių takeliai, augalų barometrai, lauko klasė ežero pakrantėje ir kt.). Didelis dėmesys gimnazijoje skiriamas mokinių fizinei veiklai, kuri skatinama per formalųjį ir neformalųjį ugdymą, įvairius renginius, šventes. Ji yra viena iš sportiškiausių mokyklų Lietuvoje.

Gimnazijoje taip pat skiriamas išskirtinis dėmesys mitybai, sveikai gyvensenai bei bendruomeniškumo skatinimui: organizuojamos akcijos, susitikimai, protų mūšiai, žygiai, įgyvendinami projektai, ruošiami stendai, lankstinukai. Skatinamos veiklos, kai mokiniai mokosi vieni iš kitų, įtraukiami tėvai, miestelio bendruomenės nariai. Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos pradinių klasių mokytoja Laima Petrauskienė savo pranešime „Kučiūnų mokyklos kelias į sveikatą“ akcentavo, kad sveikatinimo veikla mokykloje vyksta visais metų laikais. Kaip šis ciklas sukasi ratu – taip ir sveikatinimo veiklos.

Mokyklos bendruomenės pagrindinis tikslas – bendradarbiaujant su šeima siekti, kad vaikai įgytų žinių ir praktinių įgūdžių, įprastų stiprinti savo sveikatą, išsiugdytų teigiamas nuostatas ir atitinkamą elgseną. Mokyklos bendruomenė siekia įvairiais būdais ir metodais formuoti tėvų ir vaikų sveikos gyvensenos nuostatas, ieško naujų idėjų, būdų ir formų organizuoti sveikatinimo veiklas, ugdyti kūrybiškumą. Bendruomenė nusistatė penkias veiklos kryptis: komandos formavimas, veiklos planavimas, darbas komandose, tėvų ir vaikų mokymasis kartu, sveika ir saugi aplinka, veiklos formų įvairovė.

Mokykloje vyksta daug renginių, praktinių užsiėmimų, skirtų sveikai gyvensenai ir sveikatos stiprinimui. Aktyvus dalyvavimas rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose leido laimėti ir prizinių vietų. Dažnai atnaujinamos mokyklos erdvės.

Pranešime apie Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ veiklą pradinių klasių mokytoja Ramunė Gervelienė papasakojo apie sveikatą stiprinančios mokyklos indėlį ugdant mažųjų sveikatos kompetencijas.

Pranešime „Vaikų mitybos aktualijos“, kurį pristatė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėja dr. Roma Bartkevičiūtė, buvo kalbama apie vaikų mitybos aktualijas ir problemas, pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atliktų vaikų mitybos įpročių bei 5, 7, 9–10 klasių mokinių cukraus suvartojimo tyrimų duomenys, informacija apie naujas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, kurios įsigaliojo ugdymo įstaigose nuo 2018 m. sausio 1 d., taip pat buvo kalbama apie maisto produktų sudėties keitimo būtinybę bei galimybes, sveikatai palankius maisto produktus bei teisingą maisto produktų pasirinkimą.

Seminaro pabaigoje dalyviai išsakė savo nuomonę apie aptartą galimybę vienytis į savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Visuomenės sveikatos biuro direktorė įžvelgė teigiamas bendradarbiavimo tarp sveikatos ir švietimo sektorių puses, ypač dėl to, kad esant neskaitlingoms mokykloms, visuomenės sveikatos specialistas rajono mokyklose lankosi tik kartą per savaitę, o kai kur tik kartą per dvi savaites. Manoma, kad aktyvesnio tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybė Lazdijų rajone gali atnešti teigiamų pokyčių vaikų sveikatos stiprinimo srityje.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.