Lazdijus garsinantis „Metelys“ — talentingų giminaičių kolektyvas

, Sigita Vaitkevičė
Lazdijus garsinantis „Metelys“ — talentingų giminaičių kolektyvas
Jei kokiame protų mūšyje reikėtų skubiai įvardinti žinomiausią mūsų rajono kaimo kapelą, neabejoju, jog dauguma atsakytų, jog tai yra „Metelys“. Šiandien ne tik mūsų rajone, bet ir visoje Lietuvoje puikiai žinomas kolektyvas, kaip paaiškėjo kalbantis su jo vadove Danguole Alksniniene, gyvuoja jau 24 metus. Per tuos metus šimtai dainų išdainuota, išgarsintas Lazdijų krašto grožis, jo miškai, ežerai, paprasti ir darbštūs žmonės. Kiek įvairiausių konkursų dalyvauta. Jei pati jo vadovė Danguolė Alksninienė kada nors sugalvotų parašyti knygą apie „Metelio“ veiklą bei jo žmones, nemažas veikalas išeitų...
 
Dauguma „Metelio“ muzikantų – giminaičiai
Rajono gyventojai, ko gero, ne vienas pamena, kaip stebėdavome Metelių parapijos kaimo kapelos „Metelys“ pasirodymus Lietuvos televizijos organizuotose „Gero ūpo“ varžytuvėse, kaip balsavome už šią kapelą telefonais, kaip agitavome balsuoti savo artimuosius ir gimines. Reikia pripažinti – tuo metu, kai LRT vyko „Gero ūpo“ varžytuvės, kurių buvo ne vienas etapas, „Metelys“ buvo tapęs tokiu lyg ir rajono žmonių vienytoju, lazdijiečių patriotiškumo simboliu. Deja, tai truko labai trumpai. Kai „Metelys“ parsivežė pagrindinį LRT prizą, atsirado ir pavydo, ir apkalbų... Nebūtumėm gi mes lietuviai. Tačiau kalbėdamos apie „Metelio“ veiklą su jo vadove Danguole Alksniniene, tų temų neliečiame. Nes gražių dalykų yra daugiau. Ir apie juos kalbėti – daug maloniau. 
Sutikusi „Dzūkų žinioms“ trumpai papasakoti apie šio kolektyvo atsiradimą bei jo žmones, Danguolė Alksninienė pirmiausiai įvardija Metelių parapijos kleboną Vytautą Prajarą. Prisimena, jog būtent jis, pamatęs Danguolės Alksninienės talentą suburti žmones, gebėjimą puikiai dainuoti (tuo metu ji dirbo su parapijos vaikais), pasiūlė kurti kapelą. Todėl „Metelio“ idėja ir mintis tik jam priklauso. Tuomet klebonas Vytautas Prajara Meteliuose buvo praleidęs šešerius metus. Taigi, pažinojo žmones, žinojo, jog jų tarpe yra daug gabių muzikai žmonių. „Metelys“ nesunkiai „sulipo“ į kolektyvą. Pasak Danguolės Alksninienės, dauguma jo narių yra jos giminaičiai. Dėdė, teta, brolis, sesuo, pusbrolis... Artimesni ir tolimesni. Iš viso kolektyve – net aštuoni Danguolės Alksninienės giminaičiai. O pastaruosius penkerius metus jame smuiku groja ir dukra Simona, kuri šiuo metu smuiko specialybę jau studijuoja Vilniuje, Edukologijos universitete. Visiems šiems žmonėms ji sako esanti be galo dėkinga už tai, kad aukoja savo laisvalaikį, kad kiekvieną kartą atneša įdomių idėjų.
 
Talentas muzikai – genuose
Iš kur „Metelio“ vadovės genuose tokie talentai? Kaip ji pati sako, ko gero, iš prigimties. Ji pati – meteliškė. Ir tėvai, ir seneliai, ir dar kelios kartos čia gimusios ir augusios. Kubiliai (pati Danguolė Alksninienė yra Kubiliūtė) Meteliuose nuo seno buvo žinomi muzikantai ir dainininkai. Ir tėvas muzikavo. O tėvo tėvas, Danguolės senelis Antanas Kubilius, su savo broliu dvyniu Pranu buvo žinomi ne tik kaip puikūs žvejai, bet ir muzikantai, groję smuikais. Visi dainingi. Todėl nieko nėra nuostabaus, kad ir Metelių parapijos kaimo kapelos „Metelys“ šaknys yra Kubilių giminė. Daugelis šio kolektyvo narių – ilgamečiai, grojantys nuo pat kolektyvo susikūrimo. Arba tų pačių šeimų nariai, vieni kitus pavaduojantys. Pati Danguolė Alksninienė jokių specialių mokslų nėra baigusi. Pagal išsilavinimą – lengvosios pramonės technologė. Taigi, rinkdamasi specialybę jaunystėje, ko gero, taikė į didmiestį. Tačiau likimas ją paliko gimtuosiuose Meteliuose. Dėl to nesigaili. Tik liūdna, kad kaimas taip sparčiai mažėja, kad net senoliai jau išvažiuoja pas vaikus, o naujakurių beveik nėra. Vaikų Meteliuose gal tik kokie trys belikę. Pabėdojam dėl to – tokios gražios vietos, o žmonės nesigundo čia gyventi. Tik dainų tekstuose Metelio kaimas dar skambus, tik čia gimusių žmonių atmintis jį dar saugo. 
 
„Metelio“ dainos, parašytos su meile
„Metelio“ repertuaras – labai originalus. Kai kurių jo atliekamų dainų net ilgamečiai muzikantai nėra girdėję. Pasirodo, šiai kaimo kapelai daug dainų yra parašę vietiniai žmonės – šioje kapeloje ilgus metus smuiku grojęs Lazdijų kultūros centro kolektyvų vadovas Romas Mazėtis, žinoma visuomenininkė, meno saviveiklos kolektyvų vadovė, šuo metu gyvenanti Alytaus rajone Genovaitė Švabienė, kuri taip pat yra giminaitė – Danguolės Alksninienės teta. Daug dainų yra „Meteliui“ parašiusi ir Asta Ribinskaitė-Karalaitienė, ilgus metus gyvenusi Meteliuose. Tačiau ne vien gražiais dainų žodžiais, puikiu muzikavimu Metelių parapijos kaimo kapela pavergia savo žiūrovus. Kažkoks ypatingas nuoširdumas, teigiama energija, kaip dabar madinga sakyti, sklinda nuo scenos jiems koncertuojant. Gal todėl „Metelys“ dažnai yra kviečiamas koncertuoti ir į mūsų rajono kultūros namus, ir toliau. Tačiau važiuoja ne visuomet. Ne dėl to, kad labai išdidūs ir išrankūs būtų, bet todėl, kad tenka dažnai prie kolektyvo narių darbo grafikų derintis. Ne visi jie gali kada panorėję važinėti. Be to, labai užimtas yra ir „Metelyje“ iki šiol grojantis Metelių parapijos klebonas, Lazdijų dekanato dekanas Vytautas Prajara. Gegužės mėnesį, pavyzdžiui, kolektyvas yra pakviestas net į Naująją Akmenę. O ar važiuos – dar neaišku, nežinia, kaip susidėlios kolektyvo narių darbo grafikai... Tačiau visi jie, kad ir kokie užimti bebūtų, labai stengiasi dalyvauti – lanko repeticijas, vyksta į renginius. Pati Danguolės dukra Simona iš Vilniaus sugeba visuomet parvykti, per penkerius savo studijų metus, sako, tik vieną koncertą praleidusi...
Kadangi „Metelys“ yra parapijos kapela, tai nei gavėnios, nei advento metu nerepetuoja, nekoncertuoja – tuo metu turi kitos svarbios veiklos. Tačiau Velykos, pavasaris, visuomet yra tarsi kolektyvo koncertinio sezono pradžia. Danguolė Alksninienė prisimena, jog kažkada, prieš 24 metus, per Velykas jie pirmą kartą savo koncertinę programą parodė savo gimtojo kaimo žmonėms. Ir dabar Velykos – tarsi simbolinis kolektyvo gimtadienis.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.