Meras A. Margelis: „Sutelktas darbas ir aiškūs strateginiai tikslai — sėkmingų rezultatų garantas“

Meras A. Margelis: „Sutelktas darbas ir aiškūs strateginiai tikslai — sėkmingų rezultatų garantas“

Pradėjęs veikti Mockavos terminalas — ypač svarbus visam rajonui projektas. Galime drąsiai sakyti, jog savivaldybė sudarė visas sąlygas šitam procesui sėkmingai vykti, ir labai džiaugiamės, kad privačios investicijos kuria tikrai didžiulę pridėtinę vertę rajonui.

Lazdijų rajono savivaldybės mero ir tarybos veiklos ataskaita 
 
Praėję metai tiek man, kaip Lazdijų rajono savivaldybės merui, tiek savivaldybės tarybai  buvo permainingi  politinėje plotmėje. Įvyko daug atsinaujinimų, išsigryninimų, pasikeitimų,  bet tai nesutrukdė įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, atlikti planuotus darbus bei pasiekti numatytus rezultatus.
2017-aisiais,  už kuriuos teikiu savo ir rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaitą, iššūkių buvo pakankamai tiek merui, tiek savivaldybės tarybai. Tačiau sutelktas darbas ir aiškiai iškelti strateginiai tikslai padėjo įvykdyti projektus ir atlikti darbus, prisidėjusius prie geresnio ir patogesnio Lazdijų rajono žmonių  gyvenimo.
Lazdijų rajono savivaldybės taryba  praėjusiais metais buvo susirinkusi į 10 posėdžių, kuriuose  priimti 397 tarybos sprendimai. Susipažinti su savivaldybės tarybos darbotvarkėmis, tiesiogiai stebėti tarybos posėdžius gyventojai galėjo ne tik atvykę į posėdžių salę, bet ir  internete bei savivaldybės svetainėje www.lazdijai.lt.
 
Biudžete daugiau pajamų
Noriu pasidžiaugti ir nuoširdžiai padėkoti visiems rajono gyventojams, verslininkams, visiems dirbantiems ir mokantiems mokesčius. Jūsų dėka 2017 m. biudžeto pajamų gauta 4,4 %, t. y.  941,1 tūkst. eurų, daugiau nei 2016 m. 2017 m. biudžeto išlaidos, lyginant su 2016 m., padidėjo 
3,3 %.
Daugiau lėšų – tai didesnės galimybės savivaldybei išasfaltuoti ilgesnę žvyrkelio atkarpą, sutvarkyti daugiau šaligatvių, prisidėti prie namo aikštelės prie gyvenamojo daugiabučio išasfaltavimo ar visuomeninės paskirties objekto renovacijos. 
Praėjusiais metais  suremontuota beveik aštuoniolika kilometrų, o išasfaltuota du kilometrai  žvyrkelių, atnaujinta nemažai vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos. Baigtos remontuoti trys automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių gyvenamųjų namų. Veisiejų mieste   nutiestas beveik kilometras naujų šaligatvių, panašaus ilgio atkarpoje atnaujinta gatvių ir vietinių kelių asfaltbetonio danga. Baigtas 1,4 km kelio su žvyro danga Paulenka–Mėčiūnai rekonstravimas. Užbaigtas beveik penkių su puse kilometro kelio Janėnai–Meteliai rekonstrukcija. Šis kelias veda per Žagarių, Nakrūniškės, Straigiškės kaimus. Kelio rekonstrukcijai skirta 740 000 eurų iš savivaldybės lėšų.   Galbūt šie  skaičiai nėra itin įspūdingi, tačiau noriu pabrėžti, kad šie darbai yra gana brangūs, todėl negalime vienu kartu imti ir pakeisti visų senų šaligatvių ar išasfaltuoti visų žvyrkelių. Juolab, kad ir jų remontui reikia lėšų. 
Naudojant ESCO modelį, rajone pakeista apie 2 tūkst. šviestuvų, o tai leis kasmet sutaupyti daugiau kaip 70 000 eurų. Naujieji šviestuvai tarnaus 20 metų, kasmet sutaupys apie 60 %  elektros energijos, o per visą įrangos tarnavimo laiką savivalda sutaupys 700 000 eurų. 
Tęsiama savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija. Iki 2017 m. pabaigos jau renovuoti 24 daugiabučiai gyvenamieji namai. Per praėjusius metus renovuoti septyni daugiabučiai Lazdijuose ir Veisiejuose. 
 
Patriotiškumas – tautos išlikimo garantas
Maniau ir manau, kad patriotiškumo ugdymas ir tautos istorinės atminties išsaugojimas yra kertiniai Lietuvos valstybingumo išlikimo ir išsaugojimo akmenys.  Todėl ir 2017 metais skirta daug dėmesio šioms veiklos sritims. Už savivaldybės lėšas nupirkta beveik šimtas šaulių uniformų, kurios įteiktos Tėvynės gynybai prisiekusiems jauniesiems  patriotams. Surengta dvyliktoji jaunimo vasaros stovykla, kurioje didelis dėmesys buvo skiriamas pilietiškumui. Tęsiama „Mero pusryčių“ tradicija, kurioje kaskart apdovanojami moksleiviai, pasiekę gerų rezultatų savivaldybėje, šalyje ir už jos ribų. 
Visame rajone atidengtos atminimo lentos Nepriklausomybės kovų savanoriams ir Vyčio Kryžiaus kavalieriams bei kovotojams už Lietuvos laisvę įamžinti. 2016 m. rajono savivaldybės taryba pritarė, jog prieš Lazdijų Šv. Onos bažnyčią esanti aikštė būtų pavadinta Adolfo Ramanausko-Vanago vardu, o  praėjusiais metais  aikštėje pastatytas paminklas šiam partizanų vadui atminti. Kartais pasigirsta sakant, kad geriau vietoj paminklo kokį šaligatvį nutiesti, siūloma kitur tuos pinigus panaudoti, bet turėtume suprasti, kad tautos istorija, kultūra ir religija yra tie ramsčiai, ant kurių visuomet stovėjo mūsų valstybė. Lietuvos atkūrimo šimtmečiui įprasminti 2017 m. pradėtas Lietuvos šimtmečio vėliavos žygis po Lazdijų kraštą. Vėliava, ant kurios pasirašė ir tarybos nariai, visus metus keliavo po Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijas bei jose esančias įstaigas. 
 
Lazdijai pirmieji pradėjo vaikų namų pertvarką 
Ačiū supratusiems, kad vaikų globos namai nėra geriausias problemos sprendimas, o to įrodymas – jau metus gyvuojantys bendruomeniniai namai. Staidarų ir Bajoriškių kaimuose dviejuose namuose gyvena savivaldybės socialinės globos namų „Židinys“ auklėtiniai. Verta pažymėti, kad Lazdijų rajono savivaldybė yra viena iš pirmųjų, pradėjusių steigti bendruomeninius globos namus ir taip savo pavyzdžiu aktyviai prisidedanti prie šalyje įsibėgėjančios globos namų pertvarkos.
Vaikas turi augti šeimoje, bet jei likimas atėmė iš jo tokią galimybę, turime dėti pastangas, kad jis augtų šeimai artimoje aplinkoje. Ir pats asmeniškai, ir savivaldybės taryba dėjome pastangas, kad mūsų rajono vaikai augtų būtent tokioje aplinkoje. Praėjusiais metais vyko įvadiniai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo kursai. Džiugu, jog pagausėjo norinčiųjų globoti vaikus, penkiems asmenims įteikti globėjų pažymėjimai.  
Nuo 2016 metų visą parą veikia pagalbos vaikams numeris. Galima pasidžiaugti, kad praėjusiais metais rajono gyventojai tapo pilietiškesni bei aktyvesni pranešdami apie vaiko teisių pažeidimus rajone. Į nemokamą pagalbos liniją vaikams skambino daugiau nei 2016 metais. 
 
Lietuvos savivaldybių indeksas
Laisvosios rinkos instituto tyrimai rodo, kad Lazdijų rajono savivaldybė gerai tvarkosi su finansais ir nekilnojamuoju turtu. Sritis „Transportas“ įvertinta maksimaliu 100 balų, gerai įvertintos sritys „Biudžetas“ ir „Turto valdymas“. Srityse „Gyventojams“ lenkiame 17-a, o „Valdymas“ – 38-ias savivaldybes.  
Mūsų savivaldybės patirtimi įvairiose srityse domisi ir kitos šalies savivaldybės, kurių atstovai atvyksta pas mus realiai susipažinti su priimtų sprendimų įgyvendinimo rezultatais. Savivaldybė taip pat plėtoja tarptautinius santykius, dalijasi patirtimi ir  siekia pritraukti užsienio investicijų. 
Nuoširdžiai dėkoju tarybos nariams, veiklioms mūsų rajono bendruomenėms, darbštiems  žmonėms, pozityviu požiūriu ir gražiais darbais prisidedantiems prie Lazdijų krašto gyvavimo ir jo vardo garsinimo. 
 
Sėkmingai plėtojamas medicininis turizmas 
Tenka tik apgailestauti, jog, Vyriausybei vykdant nepalankią regioninę politiką, kai kurie sprendimai turi liūdnas pasekmes, sukeliančias didelį galvos skausmą mažų savivaldybių vadovams. Viena iš tokių buvo Akušerijos skyriaus uždarymas Lazdijų ligoninėje.  Džiaugiuosi, kad, nepaisydama nepalankių centrinių institucijų sprendimų, Lazdijų rajono savivaldybės taryba ir ligoninės administracija nenuleido rankų ir labai greitai rado galimybes išnaudoti likusias sutvarkytas ir modernias laisvas ligoninės patalpas – jos buvo išnuomotos lenkų medikams, kurie čia savo veiklą pradėjo nuo kataraktos operacijų. Per praėjusius metus jų atliekamų chirurginių paslaugų spektras pasipildė naujomis: pradėtos atlikti venų operacijos, ruošiamasi pradėti urologines operacijas. Taigi, galime drąsiai teigti, kad žengtas naujas žingsnis pasiteisino ne tik mūsų rajono ligoninėje, bet ir visoje sveikatos priežiūros sistemoje vystant  medicininį turizmą. Juk į Lazdijus operuotis atvykstantys Lenkijos gyventojai mūsų rajone apsigyvena, naudojasi maitinimo bei kitomis paslaugomis.
 
Verslumo skatinimas
Siekiant skatinti verslumą, suteikta finansinė parama Lazdijų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. 2017 m. Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos lėšų panaudota 14 775,25 Eur, kurios skirtos 5 Lazdijų rajono savivaldybėje registruotų įmonių steigimo ir darbų saugos mokymų, dalyvavimo parodose ar mugėse, leidinių leidybos išlaidoms kompensuoti verslo planų / paraiškų finansinei paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo išlaidoms dalinai kompensuoti, maudymosi vietų vandens mikrobiologinių tyrimų paslaugoms finansuoti ir šachtinių šulinių geriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų paslaugoms finansuoti. Turime ir toliau siekį, jog kuo daugiau rajono žmonių ryžtųsi imtis verslo. Todėl buvo organizuojami  verslumo mokymai mokytojams, ugdymo institucijų darbuotojams ir mokiniams bei visuomenei. 
Ketvirtus metus iš eilės Lazdijų švietimo centras ir rajono savivaldybė organizuoja renginį „Verslo sparnai“,  kuriame pagerbiami ir apdovanojami per metus labiausiai pasižymėję verslininkai – daugiausiai prisidėję prie šio krašto plėtros, garsinę 
Lazdijų vardą Lietuvoje ir pasaulyje. Apdovanojimas ,,Verslo dosna“ praėjusiais metais atiteko verslininkui Gintautui Kūlokui, ,,Verslo šeimos“ apdovanojimą gavo  IĮ „Dzūkų magyras“, apdovanojimas ,,Verslo bitė“ buvo įteiktas  Erikai Sorakienei, Grožio studijos Lazdijuose įkūrėjai. Nominacija „Už turizmo verslo vystymą“  atiteko UAB „Paukščių gojus“, o nominacijos „Už Lazdijų vardo garsinimą“ laimėtojas – UAB „Katarakta“. „Drąsių investicijų“ nugalėtoju pripažintas UAB „Mockavos terminalas“.
 
Investiciniai projektai
Pradėjęs veikti Mockavos terminalas – ypač svarbus visam rajonui projektas. Galime drąsiai sakyti, jog savivaldybė sudarė visas sąlygas šitam procesui sėkmingai vykti, ir labai džiaugiamės, kad privačios investicijos kuria tikrai didžiulę pridėtinę vertę rajonui. Mockavos terminalas yra vienintelis terminalas visoje Lietuvoje, į kurį veda europietiško ir rusiško standarto geležinkelio vėžės. Pagal planuojamą pajėgumą jis pretenduoja tapti vienu didžiausių geležinkelio krovinių terminalų. Šiuo metu vežami naftos produktai – dyzelinas, benzinas – iš Baltarusijos, Rusijos. Terminale jie perkraunami į pastatytas talpyklas. Vėliau šis kuras, perkrautas į cisternas, esančias ant europietiško standarto vėžės, keliauja į Lenkiją, Čekiją, kitas Europos Sąjungos šalis. Dalis kuro lieka ir Lietuvoje.
Dar vienas sėkmingas 2017 m. baigtas įgyvendinti yra VšĮ Lazdijų kultūros centro investicinis projektas, kurio vertė  2,95 mln. eurų. Nors šio stambaus projekto įgyvendinimas užtruko beveik dešimtmetį, tačiau neabejoju, kad tiek savivaldybės gyventojai, tiek svečiai sutiks, jog vertėjo tiek laukti. Įgyvendinus šį projektą, sukurta kultūrinei veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra: modernizuota didžioji salė, atidaryta „Šokių menė“, sutvarkyta mažoji salė, įrengta kūrybinė erdvė mažiems renginiams ar susitikimams „Veiksmo šachta“, numatytos erdvės parodoms, sukurtos dailės ir muzikos studijos, atnaujinti 2 metodiniai kabinetai, darbuotojams sukurtos tinkamos darbo sąlygos, kurių galėtų pavydėti daugelis didžiųjų mūsų šalies miestų kultūros įstaigų.
Pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos pastato adresu Jaunimo g. 8, Veisiejai, Lazdijų r., modernizavimas“. Švietimo įstaigų modernizavimo programai buvo skirta 80 000 eurų. Prie projekto įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybė prisidėjo 50 proc., t. y. 40 000 eurų. Įgyvendinant projektą, buvo modernizuoti medžio ir metalo technologijų kabinetai, koridorius ir pagalbinės patalpos, esančios rūsyje, sanitariniai mazgai, atnaujintos vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos, šildymo ir apšvietimo sistemos, įrengta remontuotų patalpų apsaugos ir gaisrinės saugos sistema, atlikti kiti darbai.
Sėkmingai 2017 metais pradėti vykdyti ir toliau tęsiami projektai „VšĮ Lazdijų ligoninės infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia“, kurio vertė 119 986,13 Eur bei „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“, pagal kurį jau veikia 3 mobilios komandos, susidedančios iš slaugytojo, socialinio darbuotojo, jų padėjėjų bei kineziterapijos ar masažo specialisto.  
Šeštokų miestelio gyventojai ir svečiai neabejotinai džiaugiasi vykdomu projektu „Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas“, kurio įgyvendinimo metu bus įrengta saugaus eismo reikalavimus atitinkanti skirtingo lygio pėsčiųjų perėja, sujungsianti geležinkelio pervažos ne vienerius metus skirtas Šeštokų miestelio dalis.
Nuoširdžiai dėkoju savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos, seniūnijų, įstaigų darbuotojams, jog drauge dirbome ir sprendėme rajono savivaldybės bendruomenei aktualius klausimus. Kartu mes pasiekėme daug.
Kviečiu ir toliau drąsiai, ryžtingai bei atsakingai kurti šviesią ir pažangią mūsų krašto ateitį, užtikrinančią žmonių gerovę ir jų gyvenimo kokybę.
Tik žengdami pirmyn, kartu mes galime nuveikti daug!
 
Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis
 

šsami 2017 m. Lazdijų rajono savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos ataskaita nuorodoje: http://www.infolex.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=47461

 

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.