Mero A. Margelio parašas – Lenkijos ir Lietuvos pasienio savivaldybių deklaracijoje

, Lazdijų r. sav. inf.
Mero A. Margelio parašas – Lenkijos ir Lietuvos pasienio savivaldybių deklaracijoje

Kovo 14 d. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis buvo išvykęs į Seinus, kur su dar trijų Lietuvos Respublikos pasienio savivaldybių ir septynių Lenkijos Respublikos  pasienio valsčių vadovais pasirašė deklaraciją, kuria yra kviečiama imtis bendrų veiksmų, kad Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos bei Europos Sąjungos įstaigos galėtų priimti sprendimus steigti Lietuvos – Lenkijos tarptautinę pasienio funkcinę zoną, siekiant pagerinti Lenkijos – Lietuvos pasienio regiono gyventojų gyvenimo kokybę tokiomis veiklomis kaip infrastuktūros – naujos įrengimas ar esamos atkūrimas, priemonių, remiančių darbo vietų kūrimą, plėtra, viešųjų paslaugų kokybės lygio bei prieinamumo gerinimas, savivaldybių bendradarbiavimo plėtra ekonomikos srityje, nevyriausybinių organizacijų rėmimas skatinant Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių gyventojų bendradarbiavimą.

„Pasienio regiono savivaldybės ilgus metus iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kentė didelę atskirtį – čia prasčiau buvo išvystyta infrastruktūra, pasienio regiono žmonės jautė psichologinius barjerus, kuriuos griauti žmonių sąmonėje yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos tikslų. Todėl mes, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionai, pasirašę šią deklaraciją, sieksime, kad tik šiai Lietuvos ir Lenkijos teritorijos daliai būtų sukurta speciali strategija,  Lietuvos – Lenkijos finansinės paramos programa, kuri padės mums, nekonkuruojant su didelėmis savivaldybėmis, sparčiau naikinti pasienio regionų skirtumus. Kad ne tik fizinių, bet ir psichologinių barjerų nebeliktų“ – sakė meras Artūras Margelis.

 Pasirašę šią deklaraciją Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių vadovai davė Lazdijų rajono savivaldybei ir įpareigojimą – paskyrė ją Lietuvos Respublikos savivaldybių, pasirašiusių deklaraciją, bendradarbiavimo koordinatoriumi. Lenkijos Respublikos savivaldybių bendradarbiavimą koordinuos Seinų miesto savivaldybė. 

 Ši bendra Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių deklaracija buvo gimė ir buvo aptarta  vasario 13 dieną mūsų rajono savivaldybėje vykusios konferencijos „Pasienio regiono funkcinė zona – regiono vystymo įrankis“ metu.

Seinuose pasienio savivaldybių deklaraciją  pasirašė Lietuvos Respublikos Lazdijų, Vilkaviškio ir Kalvarijos savivaldybių merai.  Lenkijos Respubliką atstovavo Punsko, Rutkos – Tartako, Gibų, Seinų, Šipliškės, Vižainio valsčių viršaičiai bei Seinų miesto burmistras.

 

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.