Mokytis kviečia Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

Mokytis kviečia Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Šiuo metu rajono švietimo įstaigose – pats egzaminų įkarštis. Abiturientų laukia nelengva užduotis: išlaikius brandos egzaminus ir baigus mokyklą teks pasirinkti, ką toliau veikti, kur mokytis, ką studijuoti. O pasirinkimas tikrai nemažas: galima rinktis aukštąjį mokslą ir stoti į universitetus ar kolegijas, rinktis profesinį mokymą ar ieškoti darbo. 
Egzaminai, kompetencijų vertinimai vyksta ir Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje. Vienintelė profesinį išsilavinimą teikianti mokykla rajone įsikūrusi prie Šilainės miško Kailinių kaime. Važiuojant nuo Veisiejų link Barčių kaimo jau iš tolo matyti raudonų plytų mokyklos pastatai, bendrabutis, dirbtuvės, statybininkų mokomosios laborotorijos, tinkamai sutvarkytas sporto aikštynas bei neseniai įrengta universali sporto aikštelė. Bendras mokyklos užimamas plotas – 7,5 ha. Teritorijoje stovi įrengta medinių rąstų kaimo turizmo sodyba, kurioje mokosi dirbti būsimieji kaimo turizmo organizatoriai, padavėjai-barmenai, virėjai. 
Įžengus į mokyklos teritoriją akį patraukia įvairios skulptūros iš medžio, akmens, geležies, skoningai sutvarkyti gėlynai, poilsio zonos. Dar didesnį susižavėjimą kelia sparčiai remontuojamas ir atnaujinamas mokyklos vidus: tvarkomi kabinetai, biblioteka, koridoriai, poilsio erdvės. Naujai sutvarkyta ir įrengta mokomoji barmenų klasė – baras. Čia pertraukų metu galima užeiti ir nusipirkti puodelį kavos, šviežiai spaustų vaisių sulčių, paragauti mokinių bendrovės ,,KIS KIS” keptų pyragėlių.
2016–2017 mokslo metais prasidėję remonto darbai vyksta sparčiai, kad naujus mokslo metus būtų galima pradėti tvarkingose, dažais kvepiančiose patalpose.
Nors visuomenėje dar neretai profesinė mokykla vadinama „profke“ ir šis žodis turi neigiamą atspalvį, situacija pamažu keičiasi. Žmonės, ateinantys į profesinio lavinimo įstaigas, suvokia, kad profesinis išsilavinimas gali būti naudingas norint gauti gerai apmokamą darbą ar įkurti nuosavą verslą. Todėl besimokančių profesinėse mokyklose skaičius auga. Tai susiję ir su prognozėmis, kad jau 2025 m. Lietuva susidurs su didžiuliu vidutinės kvalifikacijos darbo jėgos trūkumu. 
Jau beveik šešis dešimtmečius gyvuojanti mokykla kiekvieną rugsėjį laukia ir kviečia  norinčius mokytis, įgyti profesiją. Populiarios tos specialybės, kurias įgijus galima lengvai rasti darbą arba sukurti savo verslą. Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje yra ruošiami darbo rinkoje vieni iš paklausiausių specialybių darbuotojai: virėjai, padavėjai-barmenai, apdailininkai (statybininkai), socialinio darbuotojo padėjėjai, kiti specialistai. Įgiję tokias specialybes, asmenys nesunkiai randa darbą arba jį susikuria patys. 
Profesinį mokymą gali rinktis tiek turintieji pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, tiek jo neturintys. Tie, kurie neturi išsilavinimo, jį gali įgyti kartu su profesinio mokymo programa.
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla priima mokytis mokinius, nebaigusius pagrindinės mokyklos. Jie priimami mokytis į bendrojo ugdymo programos 9 arba 10 klasę, kur per vienerius arba dvejus metus įgyja pagrindinį išsilavinimą ir toliau gali rinktis vieną iš profesinio mokymo programų kartu su viduriniu ugdymu.
Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą priimami mokytis pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa gimnazijos skyriuje. Mokiniai per 2 metus įgiję vidurinį išsilavinimą toliau gali rinktis studijas aukštosiose mokyklose arba įgyti vieną iš profesinio mokymo programų profesinio mokymo skyriuje.
Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą arba išklausę 12 klasių kursą priimami mokytis pagal vienerių, vienerių su puse arba dvejų metų pasirinktą profesinio mokymo programą.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai priimami mokytis pagal  trejų metų trukmės virėjo ir želdinių tvarkytojo profesinio mokymo programas.
Gimnazijos skyriuje mokiniai mokydamiesi pagal bendrojo ugdymo devintos, dešimtos, vienuoliktos ir dvyliktos klasės programas gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Profesinio mokymo skyriuje mokiniai gali įgyti profesinę kvalifikaciją baigę vieną iš šių profesinio mokymo programų:
• Apdailininko (statybininko).
• Virėjo.
• Padavėjo barmeno.
• Kaimo turizmo organizatoriaus.
• Kelionių agento.
• Viešbučio darbuotojo.
• Smulkiojo verslo organizatoriaus.
• Socialinio darbuotojo padėjėjo.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Sekretoriaus.
• Pardavėjo.
• Apskaitininko ir kasininko.
• Žemės ūkio gamybos verslo. darbuotojo,  specializacija:  
„Mėsinių galvijų auginimas“.
• Želdinių prižiūrėtojo.
Asmenų, pageidaujančių mokytis Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje, bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas, vykdomas pagal kasmet švietimo ir mokslo ministro tvirtinamus bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus. Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis pagal programas teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje ir mokykloje. Daugiau informacijos yra pateikiama Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos internetiniame puslapyje www.veisiejutvm.lt 
Įstojusių mokytis mokykloje laukia aktyvus laisvalaikis, įdomi neformaliojo švietimo veikla, kurios metu didžiausias dėmesys skiriamas mokinio asmenybės ugdymui, aktyviam, sąmoningam mokymuisi, gyvenimui svarbių kompetencijų ugdymui. Mokiniai turi galimybę rinktis įvairias neformalaus švietimo veiklas  pagal savo gebėjimus ir poreikius: dalyvauti etnografinio ansamblio „Pasagėlė“ veikloje, lankyti rankdarbių, floristikos, sceninio meistriškumo, meninės kalvystės, aerobikos būrelių užsiėmimus, žaisti krepšinį ir lankyti kitų sporto šakų treniruotes.  Organizuojamos tradicinės šventės: Rugsėjo 1-oji, Mokytojo diena, Kalėdinis karnavalas, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimai, Užgavėnės, Šimtadienis, Paskutinis skambutis, Diplomų ir atestatų įteikimo šventės. 
Viena iš pagrindinių mokyklos funkcijų yra kuo efektyviau padėti mokiniui: suteikti dvasinės darnos, motyvacijos mokytis, saugiai jaustis mokykloje.
Pagalba mokiniui – tai mokyklos darbuotojų: mokytojų, grupių auklėtojų, socialinio pedagogo, bendrabučio auklėtojo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir administracijos veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu.
Mokykloje nuolat vykdoma aktyvi projektinė veikla. Įgyvendinami tarptautiniai, respublikiniai, savivaldybės lėšomis finansuojami projektai.  Jų metu vyksta įvairūs kultūriniai, sportiniai renginiai, ekskursijos, išvykos, paskaitos, konkursai ir t. t. Įgyvendinant projektus pagal „Erasmus+“ programą mokyklos mokiniai, besimokantys pagal virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus, apdailininko (statybininko), viešbučio darbuotojo, padavėjo-barmeno programą, stažavosi Vokietijoje, Anglijoje, Lenkijoje, Italijoje, Turkijoje, Maltoje, Vengrijoje, Ispanijoje, Danijoje. Čia jie tobulino turimus profesinius praktinius įgūdžius, kas buvo įforminama  Europass mobilumo dokumentu. Dalyvaudami projektinėje veikloje mokiniai atskleidžia savo gebėjimus, įgyja daugiau drąsos ir pasitikėjimo savo jėgomis, tampa labiau iniciatyvūs, praplečia savo asmenines ir profesines kompetencijas.
Mokyklos bendrabutyje priimami gyventi visi norintys mokyklos mokiniai. Mokiniai apgyvendinami suremontuotuose ir atnaujintuose dviviečiuose ir triviečiuose kambariuose, kuriuose yra tualetas ir kriauklė. Kiekviename aukšte yra virtuvė ir dušas. Mokinių laisvalaikiui įrengti poilsio kambariai, kuriuose galima ruošti pamokas, žiūrėti televizorių, organizuoti renginius. Veikia didelės spartos bevielis internetas.
Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių saugumui: bendro naudojimo patalpas stebi vaizdo kameros; tvarką ir švarą prižiūri trys budėtojos, administratorė ir bendrabučio auklėtoja. Bendrabučio auklėtoja palaiko nuolatinį ryšį su mokinių tėvais (globėjais), grupių auklėtojais, socialine pedagoge, mokyklos administracija.
Mokykloje yra ir mokinių savivalda. Mokinių taryba – tai visuomeniniais pagrindais veikianti, demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija mokykloje, sprendžianti svarbius mokyklai klausimus: veda susirinkimus, kuriuose svarsto aktualius mokyklai klausimus, bendradarbiauja su mokyklos administracija, atstovauja mokinių interesams, teikia pasiūlymus mokyklos veiklos organizavimo klausimais, inicijuoja ir organizuoja kultūrinius renginius, dalyvauja prevencinėje veikloje.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.