Plėšikams, naudojusiems kastetą, paskirtos griežtos bausmės

, Vaidotas Morkūnas
Plėšikams, naudojusiems kastetą, paskirtos griežtos bausmės
Alytaus apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje ne kartą teisti J. J., P. K. ir T. Ž. buvo kaltinami neteisėtu disponavimu kastetu bei plėšimu.
Pareigūnai nustatė, kad P. K. dar 2016 metais radęs prie parduotuvės neteisėtai nešiojosi su savimi savadarbiu būdu pagamintą kastetą, kuris yra smogiamojo-triuškinamojo poveikio nešaunamasis šaltasis ginklas. Tačiau vėliau jį už 20 eurų pardavė savo draugui J. J. Jaunuoliai žinojo, kad už šio ginklo turėjimą gali būti nubausti.
Tačiau jaunuoliai ne tik turėjo šį ginklą, tačiau jį ir panaudojo apiplėšdami vieną gyventoją.  Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai išsiaiškino, kad  J. J., P. K. ir T. Ž., veikdami bendrininkų grupėje, įžūliai užpuolė G. U. ir ją apiplėšė. Atėjęs prie sodybos T. Ž. pabeldė į gyvenamojo namo duris ir moteriai jas atidarius panaudojo kastetą, su kuriuo, uždėtu ant dešiniosios rankos, jis vieną kartą smūgiavo šeimininkei G. U. į veidą, taip įsibrovė į gyvenamąjį namą, tačiau pinigų ir automobilio raktelių nerado. Tuomet J. J. įsibrovė į garažą ir taip bendrais veiksmais pagrobė svetimą nukentėjusiajai priklausantį turtą – automobilį „VW Passat“. Taip kaltinamieji padarė nukentėjusiajai G. U. 1 500 eurų turtinę žalą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. 
Ikiteisminio tyrimo metu bei nagrinėjant šią baudžiamąją bylą teisme visi trys kaltinamieji prisipažino padarę nusikaltimus. Dėl plėšimo J. J. paaiškino, kad tą dieną jis kartu su T. Ž. gėrė alų pas jį namuose, vėliau prie jų prisijungė ir P. K. Išgėrę alų, jie pradėjo galvoti, kur dar gauti alkoholio, bet nei vienas iš jų neturėjo pinigų. J. J. pasiūlė nueiti pas jo kaimyną V. U., apsitarė, kad pareikalaus degtinės, pinigų ir automobilio. T. Ž. pasakė, kad kaimynas automobilio raktelius laiko virtuvėje, ant šaldytuvo, pasakė, jog jeigu V. U. priešinsis ir nenorės duoti automobilio raktelių, tai T. Ž. suduotų kastetu. Priėję prie namo, visi trys įėjo į verandą, J. J. su P. K. atsistojo šalia durų, T. Ž. pabeldė į duris. Kuomet G. U. atidarė duris, T. Ž. griežtu tonu pareikalavo automobilio raktelių ir pinigų ir sudavė G. U. į veidą ranka, ant kurios buvo užsidėjęs kastetą. Po šio smūgio jis su P. K. išėjo į lauką, o T. Ž. liko. Išėjęs iš namo, T. Ž. pasakė, jog nerado nei raktelių, nei pinigų, nei degtinės, o G. U. pabėgo. T. Ž. buvo name, jis su P. K. apžiūrėjo garažą, jame rado automobilį „VW Passat“, šis buvo neužrakintas, rakteliai – spynelėje. Už vairo sėdo J. J., sakosi nepastebėjęs, kad išvažiuodamas iš sodybos būtų ką nors užkabinęs, tačiau buvo neblaivus, todėl negalįs tvirtinti, kad automobilio ir pastato niekur neapgadino. Automobilį jaunuoliai vairavo pasikeisdami, kol jų nesulaikė policija. 
Apklausta nukentėjusioji G. U. patvirtino, kad tą dieną būdama namuose išgirdo beldimą į duris. Atidariusi pamatė prie durų stovintį pažįstamą vaikiną T. Ž. bei dar du vaikinus, kurių vieną – J. J. – atpažino, o trečiojo nepažinojo. T. Ž. pareikalavo duoti „raktus ir pinigus“. Ji paklausė, kokius raktus, tuomet T. Ž. sudavė jai vieną smūgį kumščiu į dešinės pusės smilkinį ties akimi, nuo šio smūgio ji atsitrenkė į koridoriaus sieną ir išbėgo iš namų pro kitas duris. Vėliau girdėjo, kaip buvo užvestas automobilis, su kuriuo jaunuoliai išvažiavo. Nukentėjusioji prašė priteisti iš kaltinamųjų 5 860,50 euro turtinės ir neturtinės žalos. 
Rajono apylinkės teismas J. J. pripažino kaltu ir paskyrė terminuotą laisvės atėmimą 2 metams vieną mėnesį bausmę atliekant pataisos namuose. P. K. teismas skyrė  laisvės atėmimą 1 metams ir 8 mėnesiams, tačiau bausmės vykdymo laiką atidėjo trejiems metams, o T. Ž. paskyrė laisvės atėmimą dvejiems metams ir keturiems mėnesiams su 527,24 euro dydžio bauda. Bausmės vykdymo laiką irgi atidėjo 3 metams. Visi nuteistieji turės sumokėti nukentėjusiajai nemažą sumą pinigų ir taip atlyginti turtinę žalą.•

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.