Po A. Klėjaus atleidimo: užuojautos žodžiu buvę įvairių partijų kolegos jo neprisiminė

, Sigita Vaitkevičė
Po A. Klėjaus atleidimo: užuojautos žodžiu buvę įvairių partijų kolegos jo neprisiminė

Audrius Klėjus (pirmas iš dešinės) su tuometiniu rajono savivaldybės meru Romu Apanavičiumi ir Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentu Vladimiru Lisicynu 2004 metais — tada, kai dar planavo savo karjerą socdemų partijoje.

Nors rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas dvejus metus ėjusį Audrių Klėjų rajono savivaldybės taryba jo paties prašymu jau atleido iš šių pareigų nuo birželio 16 dienos, tačiau kalbos apie šią prieš dvejus metus į politikos vandenis vėl nėrusią figūrą rajone netyla. Reikėjo tiek nedaug – tik vėl Audriui Klėjui pasirodyti politikoje, vėl užsiimti partine veikla, kad apie jį rajonas imtų kalbėti. O pirmiausia – bendražygiai, bendrapartiečiai iš tų partijų, kurias Audrius Klėjus kažkada paliko. Arba tie, su kuriais bandė dirbti nuo tada, kai konservatorių daugumos valdoma rajono savivaldybės taryba jam patikėjo vieną svarbiausių – savivaldybės administracijos direktoriaus – postą.  
 
Sau buvo numatęs sporto centro vadovo kėdę
Pirmieji Audriaus Klėjaus ėjimą į politiką prisimena Lietuvos centro sąjungos Lazdijų skyriaus vadovai. Tai buvo maždaug 2000–2003 metais. Audrius Klėjus nuo 2000 metų buvo  Lazdijų sporto klubo „Sakalas“ pirmininkas. Tiesa, tai buvo tik garbės postas, nes atlyginimo už šį darbą niekas nemokėjo. Buvę tuometiniai jo bendražygiai prisimena, jog daugelį dalykų tuomet pavykdavo padaryti rėmėjų lėšomis, laikinomis rajono savivaldybės finansinėmis injekcijomis. Neslepia – Audrius Klėjus kuriant „Sakalą“, ieškant finansų šiam klubui tikrai buvo aktyvus ir darbštus vadovas. Tačiau užtikrintumo dėl savo asmeninės ateities nejautė. Todėl, ko gero, visai neatsitiktinai jis tuo metu dažniau pradėjo lankytis Lietuvos centro sąjungos Lazdijų skyriuje.   Ramūs, tolerantiški, kompetencijos daugelyje sričių nestokojantys šios partijos nariai niekuomet neturėjo didesnės daugumos rajono taryboje, užtat visais laikais turėjo nemažą įtaką valdžiai priimant sprendimus. Šią savaitę kalbinti tuometinės Lietuvos centro sąjungos (jos pavadinimas vėliau ne kartą keitėsi) aktyviausi žmonės prisiminė, jog pirmųjų Audriaus Klėjaus vizitų tikslas tuomet atrodė labai kilnus – padėti vystyti rajone sportą, kurti įvairius klubus, na, ir suprantama – padėti gauti visam tam lėšų. Tačiau, kaip dabar jie prisimena, greitai paaiškėjo ir tikrasis šio aktyvaus sportininko tikslas. Vizitų metu jis vis dažniau užsimindavo, jog rajone reikėtų pertvarkyti Lazdijų sporto mokyklą (taip tuomet vadinosi dabartinė VšĮ Lazdijų sporto centras) ir pasiūlė idėją panaikinti Lazdijų sporto mokyklą, atleisti iš pareigų jos direktorių Anatolijų Mikutovskį, o visą Lazdijų sporto mokyklos bazę atiduoti jo vadovaujamam sporto klubui „Sakalas“. Šia, Anatolijaus Mikutovskio atleidimo tema, Audrius Klėjus buvo diskutavęs ir su tuometine Lietuvos centro sąjungos Lazdijų skyriaus pirmininko pavaduotoja Aldona Šerėniene, ir su vienu jos lyderių – Valdu Mikelioniu. Abu jie šiomis dienomis prisiminė, kaip tuomet atrėmė bet kokius Audriaus Klėjaus siūlymus daryti rajono sporto įstaigoje tvarką. Kas gali žinoti, gal ir būtų pavykęs tas planas, tačiau centristai tuomet pradėjo domėtis būsimojo rajono sporto įstaigos vadovo sportine kvalifikacija ir išsilavinimu. O jis, pasirodo, tuomet tebuvo baigęs statybos technikumą ir šiek tiek pasportavęs savarankiškai. Buvo ir kita nemaža kliūtis užimti Anatolijaus Mikutovskio vietą – tuometinis rajono meras Jonas Matulevičius buvo ne tik geras Anatolijaus Mikutovskio draugas, bet ir kaimynas. Taigi, pirmasis Audriaus Klėjaus žygis į vadovo postą baigėsi visiška nesėkme. Todėl ir pasitraukė toliau nuo „centristų“ visiems laikams.  
 
Pas socdemus – su naujais planais
Labai  greitai po to Audriaus Klėjaus figūra vėl iškilo rajono politikos vandenyse. Įtakingo socdemų partijos nario rekomenduotas Lazdijų skyriaus nariams jis tapo šios partijos nariu ir jau 2004-ųjų rinkimų į LR Seimą metu vadovavo socdemų rinkimų štabui (šis darbas buvo apmokamas) rajone. Priimdami į socdemų gretas šios partijos senbuviai dar prisiminė ir jo tėvą, aktyvų komunistų partijos narį, vienos Lazdijų rajono įmonės partinės organizacijos sekretorių.  Buvę A. Klėjaus bendražygiai šioje partijoje prisimena, jog jau po pirmųjų buvimo metų partijos gretose jis kai kuriems savo bendraminčiams tyliai pradėjo kalbėti apie tai, jog tuometinis partijos vadovas Romas Apanavičius – pernelyg neveiklus, dirba senais metodais, be to, pritrūksta ryžto ir drąsos kovoti su pagrindiniais socdemų oponentais – konservatoriais. Šios naujo partijos nario mintys kai kuriems jaunesniems partijos Lazdijų skyriaus nariams skambėjo patraukliai, todėl greitai skyriaus viduje susikūrė grupelė bendraminčių, kurie pritarė Audriaus Klėjaus iniciatyvai kreiptis į partijos vadovybę, konkrečiai – į tuo metu partijos pirmininko pareigas ėjusį Algirdą Brazauską, kad šis inicijuotų partijos „pertvarką“ Lazdijuose. Tačiau dar nespėjo „pertvarkos“ iniciatoriai išeiti iš socdemų būstinės patalpų Vilniuje, o Romas Apanavičius apie šį vizitą telefonu buvo informuotas. Sakė per daug nenustebęs, nes kartu dirbant jau buvo pajutęs, jog Audriui Klėjui būti vienoje gretoje su eiliniais partiečiais yra per žema, per ankšta. Todėl kai 2007 metais socdemai pradėjo dėlioti kandidatų į rajono savivaldybės tarybą sąrašą, Audrius Klėjus jau nebeslėpė savo ambicijų vadovauti jei ne rajonui, tai bent partijai ir pareiškė, jog jei partiečiai jo slaptu balsavimu (tokia tvarka šioje partijoje buvo renkami kandidatai į rajono savivaldybės tarybą) neišreitinguos į pirmąjį penketuką, jis šią partiją paliks. Kadangi savo tikrąjį veidą jis socdemams jau buvo parodęs, į jų sąrašus – nei į pirmąjį penketuką, nei į dešimtuką – nepateko. Greitai po to pareiškė išeinąs iš šios partijos. Dėl šio savo žingsnio A. Klėjus ilgai, net ir prieš dvejus metus atėjęs dirbti į savivaldybę, labai didžiavosi ir gyrėsi, kad tada labai ryžtingai nutraukė neperspektyvius ryšius. O buvusio bendrapartiečio Romo Apanavičiaus, pasikvietęs jį į savo, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, kabinetą atsiprašė. Sakė, jog po to, kai išpažino savo nuodėmes, jam labai palengvėjo...
 
Peršoko pas oponentus
Antausis, daugiau nei prieš dešimtį metų trenktas socdemams, ko gero, pelnė rajono konservatorių palankumą. Nes 2007 metais po rinkimų, kai meru tapo Artūras Margelis, A. Klėjus pradėjo itin aktyviai lankytis jo kabinete. Apie ką buvo kalbama? Rezultatai akivaizdūs – 2007 metais jis pradėjo dirbti UAB „Leimesta“, kuriai vadovauja aktyvus konservatorių partijos rėmėjas Rimantas Želionis. Rajono savivaldybės meras Artūras Margelis neslepia, jog tuomet būtent jis rekomendavo Audrių Klėjų į šias rimtas, gerą vardą turinčios įmonės pareigas. Kad Audrius Klėjus ten ištvėrė net septynerius metus – didelis stebuklas. Jo santykiai su darbuotojais – kita tema, kuriai reikės atskiros publikacijos. Tačiau kai po septynerių metų jis „Leimestą“ pagaliau paliko, niekas niekuomet negirdėjo, kad Audrius Klėjus, buvęs vyriausiasis inžinierius, apie įmonę būtų pasakęs bent vieną gerą žodį. Ar atsitiktinai jis tapo Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu tik nuo 2015-ųjų? Suprantama, kad neatsitiktinai. Būtent tuomet jis, taip pat partijos įtakingų žmonių rekomenduotas rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui, buvo jo pasiūlytas į administracijos direktoriaus postą. Kad naujajam savivaldybės administracijos vadovui trūksta ne tik kompetencijos, bet ir supratimo, ką turi veikti administracijos vadovas ir ką apskritai veikia savivaldybės administracija, paaiškėjo jau pirmųjų rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pasitarimų metu. Pirmieji metai buvo tolerancijos metai. Bet kai ir antraisiais metais daugelis senųjų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų po kai kurių direktoriaus „nurodymų“ šypsojosi į saują ir tylėjo, tapo aišku – bendro darbo nebus. Kai paskutiniajame rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarybos nariai balsų dauguma nepatvirtino Audriaus Klėjaus – tuomet dar administracijos direktoriaus – ataskaitos, kai pareiškė, jog per dvejus metus jie taip ir nerado su direktoriumi kaip administracijos vadovu kontakto, jis ryžtingai tėškė pareiškimą išeiti iš darbo. Tačiau greitai suprato, kad tai, ko gero, buvo paskutinė vieta, kurią jis gavo savo gimtajame rajone. Todėl pasielgė taip, kaip ir ėjimo iš socdemų partijos atveju, – nuskubėjo skųstis pas TS–LKD partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį. Nuskubėjo aiškinti, kiek daug jis per dvejus metus konservatorių partijos labui nuveikė gerų darbų. Žinoma, apie tai, kiek savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose suspėjo įdarbinti savų žmonių, nutylėjo. Tačiau nespėjo jis iš TS–LKD partijos vado kabineto išeiti, kai rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, kaip ir kažkada Romas Apanavičius, gavo skambutį iš Vilniaus telefonu: „Jūsų administracijos direktorius atvyko skųstis...“ 
Šiandien jau niekas, pažįstantis šį žmogų, neišdrįstų įsileisti jo nei į savo kolektyvą, nei į partiją, nei į artimų draugų ratą. Gaila, kad čia negalima pacituoti vieno socdemų lyderio epitetų, kuriais jis apibūdino Audriaus Klėjaus personą, kai kalbėjomės su juo šia tema. Nes tie epitetai, pasakyti ne lietuvių kalba, „nepraeitų“ kalbininkų cenzūros.

Komentarai

Vajatau vajatau. Tikekites

Vajatau vajatau. Tikekites kad Dievas atleis uz tokius straipsnius. Nes rinkejai tikrai nedovanos

Straipsnis - Sigitos gulbės

Straipsnis - Sigitos gulbės giesmė.

Gal Lazdiju rajono meras

Smile Gal Lazdiju rajono meras galetu papasakoti apie savo issilavinima?

Noriu rasti informacija ir is

Noriu rasti informacija ir is Dzuku ziniu nusipirkti televizoriu, gal galit pasakyti kokiais prekiaujate? Smile

Desperatiskas straipsnis

Desperatiskas straipsnis pries pabaiga!

Gera reklama ir informacija, kad zmogus eina pries mero sistema.

O meras bijo, oi kaip bijo konkurencijos jau dabar matau kaip bijo, rezga ka gi dar uzvėlus....

"Sakė" "pasakė" straipsnio

"Sakė" "pasakė" straipsnio pavainimas. Tiriamoji žurnalistika - be faktų, įrodymų, abiejų pusių išklausimo. Lygis.

O gal paimkit iš mero

O gal paimkit iš mero interviu apie jo įdarbinimo knygelę kurioje rašosi visus kas mainais už darbą stodavo į partiją? Ar tai ne prekyba poveikiu?

labai negrazus straipsnis.

labai negrazus straipsnis. Geda skaityti, nes atrodo, kad parase pikta kaimo davatka

Tai kad Margelis ne

Smile Tai kad Margelis ne Konservatorius dar metamas sustabdė narystę,žmonės atsipeikėkit ir nebalsuokit už jį

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.