Rudaminos piliakalnis – mūsų stiprybės šaltinis

, Kęstas Sukackas
Rudaminos piliakalnis – mūsų stiprybės šaltinis

Rudaminos piliakalnis.

Piliakalnis, alsuojantis praeitimi
Šiandien panagrinėkime, ką mums, rajonui, šaliai reiškia Rudaminos piliakalnis, kokią praeitį primena, kaip ir kodėl jis atsirado. Šiandien jis nuolat lankomas. Ant piliakalnio vyksta įvairios šventės. Kiekvienų metų liepos 6 dieną čia minima Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, ta proga čia giedamas Lietuvos himnas. Jis sujungia ir mažus, ir pagyvenusius žmones, liudija vienybę.  
Istorijos rašytiniuose šaltiniuose Rudaminos piliakalnis apibūdinamas kaip vienas žymiausių Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų. Piliakalnis įrengtas buvusio ežero krante ant atskiros aukštos ir masyvios kalvos viršūnės. Ši kalva užima 2 hektarų plotą, o jos absoliutinis aukštis – net 195 m virš jūros lygio. Kalvą juosia šlapios pievos ir pelkės.
Pagal T. Narbutą ir J. Basanavičių, Rudaminoje, jotvingių pilių vietoje, kunigaikštis Ringaudas 1240 metais pastatė pilį, kurioje 1251 metais Mindaugas buvo karūnuotas karaliumi. Kol kas nėra vieningos nuomonės, ar iš tikrųjų jis čia buvo karūnuotas. Taip pat rašytiniuose šaltiniuose yra duomenų, kad kryžiuočiai šią pilį sunaikino 1381 metais, pirmą kartą šturmui panaudoję naują ginklą – paraku šaudančias bombardas. Be to, istorikai Rudaminos piliakalnį siejo ir su kita pilimi – Vygando Marburgiečio kronikoje minimu Naujapiliu. „Piliakalnis buvo įrengtas saugioje, gerai gamtos kliūčių apsaugotoje vietoje. Išorinė net 5–8 m aukščio pylimo pusė susilieja su kalvos šlaitu, todėl piliakalnis atrodo ypač aukštas ir stačiais šlaitais. Aikštelę nuo pylimo dar skiria apie 20 m pločio ir 3 m gylio griovys. Šiaurinė pylimo dalis buvo nukasta darant įvažiavimą.
Gynybiniams tikslams piliakalnis naudotas V–XIV a., įrengtas per 4 kartus. Ankstyvąją įtvirtintą gyvenvietę saugojo kalvos kraštu atitverta medinė tvora. Jai sudegus iš molio buvo suplūktas ir viršuje akmenimis sutvirtintas 1 metro  aukščio pylimas su medine užtvara. Užtvarai sudegus, pylimas paaukštintas iki 2 m, o viršuje pastatyta gynybinė siena. Jai taip pat sudegus, ant pylimo buvo supiltas dar 1 metro  aukščio drėgno smėlio sluoksnis, kurio viršus sutvirtintas plūktu moliu, o šlaitai – akmenimis. Virš pylimo kilo mediniai gynybiniai įtvirtinimai. Pylimo išorinėje pusėje rasti strėlių antgaliai liudija, kad gynybiniai įtvirtinimai sudegė per smarkų pilies puolimą, prieš tai apšaudžius ją iš lankų.
 
Protėvių gyvenimo būdą atskleidė moksliniai tyrimai  
Vėliau rašoma, kad šio piliakalnio teritorija priklausė Rudaminos dvarui. Vykdant Lietuvos žemės reformą, piliakalnis 1926 metais buvo perduotas Švietimo ministerijai, kuri per Seinų apskrities pradžios mokyklų inspektorių juo rūpintis patikėjo Rudaminos mokyklai. Rudaminos pavasarininkai 1932 metais piliakalnį apsodino liepomis, įrengė takus.
Kraštą okupavus sovietų Rusijai, piliakalnio pietiniame-pietvakariniame pakraštyje raudonarmiečiai 1941 m. iškasė dvi didžiules duobes ilgalaikėms ugniavietėms įrengti.
Po 1972 metų  piliakalnis su gyvenviete įrašytas į respublikinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašą. 1992–1997 metais archeologinis kompleksas registruotas Kultūros vertybių registre, 1998 metais paskelbtas kultūros paminklu, 2005 metais pripažintas valstybės saugomu kultūros paminklu, 2007 metais  įrašytas į išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sąrašą.
Šis istorinis paminklas nuolat traukė tyrinėtojus. 1909 metais piliakalnį aprašė kraštotyrininkas Juozapas Radžiukynas, jį tyrinėjo net Vokietijos karininkai, susidomėję šia buvusia tvirtove.
„Istorijos instituto mokslininkams P. Kulikauskui ir R. Kulikauskienei tyrinėjant piliakalnį aptiktas kultūrinis sluoksnis su lipdytų bei žiestų puodų šukėmis, gyvulių kaulais ir kitais radiniais. Taip pat čia rasta buvusių židinių pėdsakų, o šalia jų – suanglėjusių grūdų liekanų. Rasti ruošiniai bei metalurgų įrankiai rodo, kad geležiniai dirbiniai čia ne tik naudoti, bet ir gaminti. Apie kryžiuočių antpuolius liudija pylime rasti strėlių antgaliai. Taip pat rasta židinių liekanų, geležinių įmovinių ir įtveriamųjų strėlių antgalių, žalvarinė segė, įvijinių žiedų, kabutis, diržo sagtis, stiklinis karolis, gyvulių kaulų, grublėtos ir žiestos keramikos“, – rašoma piliakalnio tyrimų dokumentuose  dokumentuose.
Taigi, istorikai, mokslininkai padarė išvadą, kad ant Rudaminos piliakalnio buvo įrengta tvirtovė, kuri byloja apie tuo metu čia gyvenusių jotvingių išradingumą, sugebėjimą pasirūpinti savo gynyba. Iš radinių istorikai padarė išvadą, kad senovės gyventojai rūpinosi savo buitimi, iš molio gaminosi indus, iš metalo gaminosi papuošalus,  ginklus ir kitus reikalingus daiktus
Rudaminos piliakalnis byloja, kokią mūsų šalis turi šlovingą praeitį, istoriją, kaip senovės gyventojai  gynė savo teritoriją nuo kryžiuočių, kitų užpuolikų.
 
Teikianti stiprybės istorija 
Užlipus ant šio aukšto piliakalnio matosi kitos apylinkės, net Lazdijų miesto  bokštai. Šis kultūrinio paveldo objektas – tai mūsų stiprybės simbolis. Užlipęs į tokį aukštą piliakalnį visų pirma pajunti, kad čia gyveno didžiavyriai, narsiai gynę savo žemę, savo tėvynę, už tai aukojo savo gyvybes. Supranti, kad nepaisant sunkumų, karų mūsų protėviai kaip įmanydami kabinosi į gyvenimą, negailėdami jėgų kūrė savo aplinką, dirbo žemę, gynė savo šeimas nuo užpuolikų. Ieškojo būdų, kaip išgyventi. Kokie visgi jie buvo stiprūs ir galingi, įrengę tokį piliakalnį. Supranti, kad čia, šioje žemėje, yra mūsų šaknys, kurios mus maitina, augina, suteikia patriotiškumo, meilės tėvynei. Piliakalnis nuolat puoselėjamas, tvarkomas, nes čia nuolat lankosi turistai, vyksta šventės ir minėjimai.

Komentarai

Tai kad Mindaugas karūnuotas

Tai kad Mindaugas karūnuotas 1253, ne 1251 m. 1251 m. jis krikštijosi.

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.