Savaitės komentaras Istorinė JAV Prezidento D. Trumpo kalba Varšuvoje

, Algimantas Mikelionis
Savaitės komentaras   Istorinė JAV Prezidento D. Trumpo kalba Varšuvoje
Lygiai prieš savaitę, liepos 6 dieną, JAV prezidentas D. Trumpas viešėjo Varšuvoje. Šią dieną aikštėje prie paminklo Varšuvos sukilimo dalyviams D. Trumpas pasakė įspūdingą kalbą. Ne tik įspūdingą, bet ir labai prolenkišką. Ir nors JAV prezidentą jo kalbos metu nuo minios skyrė neperšaunamas stiklas, tai nė kiek nesutrukdė itin draugiškai ir šiltai atmosferai, užsimezgusiai tarp minios ir D. Trumpo. JAV prezidento kalbą dažnai nutraukdavo audringi plojimai, o minia garsiai skandavo: „USA!“ ir „Donald Trump!“. Minia susirinko iš tiesų įspūdinga: teigiama, kad kalbos klausėsi keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne tik aukščiausi Lenkijos valdžios atstovai ir politikai, bet ir užsienio politikai, svečiai, NATO koalicijos kariai ir paprasti varšuviečiai. 
Neįmanoma buvo nepastebėti, koks patenkintas buvo D. Trumpas tokiu įspūdingai šiltu sutikimu Varšuvoje. JAV prezidentas savo kalbą pradėjo tokiais žodžiais: „Atvykome į susitikimą su lenkų tauta turėdami labai aiškią žinią: Amerika myli Lenkiją, Amerika myli lenkus. Be to, kad lenkai padarė labai daug šiam regionui, lenkų kilmės amerikiečiai labai praturtino JAV ir iš tikrųjų didžiuojuosi, kad jie mane parėmė 2016 m. JAV prezidento rinkimuose. Man labai didelė garbė stovėti šioje vietoje – prie Varšuvos sukilimo paminklo – ir kreiptis į lenkų tautą būnant Lenkijoje, apie kokią svajojo daug kartų: saugioje, stiprioje ir laisvoje.“ Vėliau D. Trumpas visų amerikiečių vardu padėkojo lenkų tautai už svetingumą, parodytą amerikiečių kariams Lenkijoje. JAV prezidentas teigė, kad šie kariai yra ne tik narsūs laisvės gynėjai, bet ir simbolis JAV rūpesčio, kad būtų užtikrintas Lenkijos saugumas ir vieta stiprioje ir demokratiškoje Europoje. Jis paminėjo, kad didžiuojasi, jog šios kalbos metu čia yra amerikiečių, lenkų, britų ir rumunų kariai.
JAV prezidentas savo kalbos pradžioje taip pat pabrėžė, kad JAV rūpi, jog Lenkija turėtų galimybę pasinaudoti alternatyviais energijos šaltiniais, kad Lenkija ir jos kaimynai niekada daugiau netaptų vieno energijos tiekėjo įkaitais. Čia omenyje turimos valstybės, kurios ilgus dešimtmečius buvo priklausomos nuo Rusijos tiekiamų energijos šaltinių. Tarp jų buvo ir Lietuva.
„Tai mano kaip prezidento pirmasis vizitas į Vidurio Europą. Esu sužavėtas tuo, jog jis vyksta būtent čia, šioje nuostabioje šalyje. Lenkija yra geografinėje Europos širdyje, bet kas svarbiausia –  lenkų tautoje matyti Europos siela. Jūsų tauta yra didi, nes esate stiprūs savo nuostabia siela“, – teigė D. Trumpas. Vėliau JAV prezidentas pridūrė, kad pradedant laukais ir kaimais iki puikių katedrų ir miestų aikščių Lenkija gyvuoja, Lenkija vystosi, Lenkija laimi. D. Trumpas pridūrė, kad Lenkija yra išdidi Koperniko, Šopeno ir popiežiaus Jono Pauliaus II tauta.
JAV prezidentas teigė: „Esu čia šiandien ne tik tam, kad aplankyčiau seną sąjungininkę, bet ir pateikčiau ją kaip pavyzdį tiems, kurie kovoja dėl laisvės ir kurie nori surasti savyje drąsos ir valios ginti mūsų civilizaciją. Lenkijos istorija – tai istorija tautos, kuri niekada neprarado vilties, niekada nepalūžo ir niekada nepamiršo, kas yra.“
D. Trumpas paminėjo 1920 m., kai Lenkija sulaikė sovietinę armiją, kuri veržėsi užkariauti Europą. Taip pat nacistinę ir sovietinę karo metų okupaciją, 1944 m. Varšuvos sukilimą, kurio metu varšuviečiai norėjo išvaduoti sostinę iš nacių nagų dar prieš čia įžengiant sovietinei armijai. JAV prezidentas nepamiršo paminėti ir pokarinės sovietinės okupacijos. D. Trumpas negalėjo nepaminėti pirmojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lenkiją: „Ir kai atėjo 1979 m. birželio 2 d., kai į pirmąsias mišias su popiežiumi lenku susirinko milijonas lenkų – tą dieną kiekvienas komunistas suprato, kad priespaudos sistema sugrius. Suprato kaip tik tuo momentu, kai Jono Pauliaus II pamokslo metu milijonas lenkų – vyrų, moterų ir vaikų – pradėjo melstis. Jie neprašė turtų. Neprašė privilegijų. Dainos žodžiais išsakė tris paprastus žodžius: „Mes norime Dievo.“ <...> Lenkų tauta, amerikiečių tauta ir Europos tautos vis šaukia: mes norime Dievo. <...> Sujungti „Solidarumo“ stojote prieš priespaudą, prieš beteisius slaptosios policijos veiksmus, taip pat prieš žiaurią ir netinkamą sistemą, kuri naikino jūsų miestus ir sielas. Ir laimėjote. Lenkija laimėjo. Lenkija visuomet laimi!“
JAV prezidentas pabrėžė, kad šiuo metu vyksta kova su radikaliu islamiškuoju terorizmu ir patikino, kad šią kovą laimėsime. D. Trumpas pakvietė Rusiją nutraukti karo veiksmus Ukrainoje ir visur kitur. Taip pat paragino neremti priešiškų Sirijos ir Irano režimų.
„Vakarai pasiekė didelę sėkmę ne dėl biurokratijos ir reguliavimo, bet todėl, kad žmonės turėjo galimybę įgyvendinti savo svajones ir realizuoti savo norus. Amerikiečiai, lenkai ir Europos tautos vertina individualią laisvę ir suverenumą. Turime dirbti kartu, kad atsispirtume jėgoms, nesvarbu, ar jos yra iš vidaus, ar iš išorės“, – teigė JAV prezidentas.
Jau baigdamas sakyti savo kalbą JAV prezidentas D. Trumpas ištarė bene svarbiausius žodžius, kurių su nekantrumu laukė ne tik Lenkija ir Lietuva, bet ir kitos Rytų ir Vidurio Europos valstybės. Susirinkusi minia ir televizijos žiūrovai išgirdo, kad nei Lenkija, nei jos kaimynės nebus paliktos vienos, o JAV „ne tik žodžiais, bet ir veiksmais rodo, kad tvirtai remia bendros gynybos įsipareigojimą.“

Komentarai

Jau baigdamas sakyti savo

Jau baigdamas sakyti savo kalbą JAV prezidentas D. Trumpas ištarė bene svarbiausius žodžius, kurių su nekantrumu laukė ne tik Lenkija ir Lietuva, bet ir kitos Rytų ir Vidurio Europos valstybės:Wilno nasze! P.S.O jeigu dar ir lenkai puls,juk visaip būna,kaip tada? Tongue

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:&gt;):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.