Savaitės komentaras KGB agentas, net ir būdamas labai žymus menininkas, lieka KGB agentu

, Algimantas Mikelionis
Savaitės komentaras   KGB agentas, net ir būdamas labai žymus menininkas, lieka KGB agentu
Didžiausia tragedija Lietuvos valstybės istorijoje buvo, yra ir visuomet liks sovietinė okupacija. Dėl jos mūsų šalyje buvo persekiojama, tardoma ir nužudyta tūkstančiai piliečių. Daug ištremta į Sibirą ar SSRS šiaurę, kur gyveno itin sunkiomis gamtinėmis sąlygomis, badavo, katorgiškai dirbo ir mirė neatlaikę prižiūrėtojų teroro ir persekiojimo. 
Okupavę mūsų šalį sovietai kovodami su Lietuvos partizanais siekė, kad okupantų gretose būtų kuo daugiau lietuvių. Kai kurie iš pastarųjų tapo stribais, kolchozų pirmininkais, stojo į komunistų partiją. Dauguma mūsų tautiečių buvo nepalenkiami ir stojo į kovą su okupantais. Todėl partizanai beveik dešimtmetį įnirtingai ir atkakliai priešinosi reguliariajai sovietų kariuomenei. Raudonajai armijai, kuri įveikė fašistinę Vokietiją, bet niekaip negalėjo nugalėti ir pavergti laisvos Lietuvos bebaimių sūnų ir dukterų.
Šiaip ne taip nugalėję mūsų didžiuosius didvyrius partizanus sovietai akiplėšiškai iš ūkininkų atėmė žemę ir gyvulius, o žmones suvarė į kolchozus. Vienas iš svarbiausių sovietinės valdžios tikslų buvo, kad į komunistų partiją stotų kuo daugiau lietuvių. Net kai kurie lietuviai dabar kalba pateisindami savo tapimą komunistais, kad būtinai reikėjo stoti į komunistų partiją, nes antraip į Lietuvą būtų privažiavę dar daugiau rusų komunistų, kurie būtų tapę vadovaujančiais asmenimis. Tai skamba daugiau negu juokingai. Lyg lietuvis komunistas būtų kažkuo geresnis ar ypatingesnis už rusą komunistą. Lietuvis komunistas taip pat, kaip ir rusas komunistas, siekė to paties: norėjo, kad mūsų tėvynė būtų amžiams pavergta sovietų valdžios.
Pradedamos kalbėti net tokios nesąmonės, kaip kažkada A. Brazausko ištarta jau legendine tapusi frazė: „Ir tuomet dirbome Lietuvai.“ Taip, dirbo tam, kad Lietuvoje kuo stipriau įsikerotų sovietinė okupacija ir ji amžiams liktų komunistine skurstančia valstybe. A. Brazauskas dar pamiršo paminėti, kad dirbau sau, savo privilegijoms ir kuo geresniam asmeniniam gyvenimui. Juk gerai žinoma, kad sovietmečiu vadovaujantys asmenys komunistai galėdavo gauti geresnių maisto prekių, rūbų ir kitų gėrybių. Galėjo gydytis spec. ligoninėse ir spec. poliklinikose, maitintis spec. valgyklose ir apsipirkti spec. parduotuvėse. Žodžiu turėjo išskirtines privilegijas, apie kokias paprastas lietuvis net nesvajodavo. O tas A. Brazausko paminėtas darbas Lietuvai buvo siekis, kad mūsų šalis amžinai priklausytų sovietiniam okupantui ir jis čia galėtų amžinai tvarkytis.
Neseniai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras paskelbė, kad KGB agentais savo laiku buvo du žymūs sovietinės Lietuvos menininkai – aktorius D. Banionis ir dirigentas S. Sondeckis. Na, atrodo, jeigu tokia informacija buvo, ją ir reikėjo paskelbti, nes tauta turi teisę tai žinoti. Bet iš karto sujudo sukruto jų sūnūs, kurie teigė, kad anksčiau tokios informacijos nežinojo. Negi jie galvojo, kad jų tėveliai būtinai suskubs su jais dalintis tokiais garbės nedarančiais faktais. Gal iš tikrųjų būdami KGB agentais D. Banionis ir S. Sondeckis savo veikla šioje organizacijoje niekam blogo ir nepadarė, bet užmerkti akis į šį faktą taip pat negalima. Be to, šie menininkai turėjo laiko prisipažinti, kad buvo KGB agentais, ir tuomet ši informacija nebūtų paviešinta. Laikas mūsų visuomenei pagaliau atskirti asmens buvimą, kad ir genialiu menininku, ir bendradarbiavimą su sovietinėmis specialiosiomis tarnybomis. Buvimas žinomu menininku nenubraukia to, kad buvai KGB agentas. Tai būtų neteisinga prieš tuos žmones, kurie sovietmečiu kovojo prieš sovietinę okupaciją ir net padėjo dėl to savo galvas. O minėti menininkai maudėsi šlovės spinduliuose, keliavo po užsienio šalis ir turėjo aibę kitų privilegijų. Prievarta jų niekas neprivertė tapti KGB agentais.

Komentarai

Jo.....Citata: "Dauguma mūsų

Jo.....Citata: "Dauguma mūsų tautiečių buvo nepalenkiami ir stojo į kovą su okupantais. Todėl partizanai beveik dešimtmetį įnirtingai ir atkakliai priešinosi reguliariajai sovietų kariuomenei." Žudydami kaimuose vaikus,moteris?
Alguci,Banionį ar Sondeckį dar ilgai kas prisimins,paminės šiltu žodžiu.
Dar prisimins ir legendinį Aukščiausiojo Sovieto Pirmininką ,irgi "šiltu" žodžiu...paminės.
Na o tave,kaip manai,prisimins kas nors?Palikime tai ateities kartoms spręsti..

Prisiminimas prisiminimui

Prisiminimas prisiminimui nelygus, geriau, kad neprisimintų, nei prisimintų, kad buvai KGB agentas.
Teisingai, Algi, sudėliotos mintys.

Sudėliotos mintys?!Primityvus

Sudėliotos mintys?!Primityvus ,šabloninis šūkių kratinys.Tokiomis "mintimis" lig seilėmis taškosi dabar kas netingi.P.S.Mona,iš tavęs Mona kaip iš radiatoriaus akordeonas Wink

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.