Savivaldybės taryba pritarė didelėms investicijoms į mūsų rajoną

, Sigita Vaitkevičė
Savivaldybės taryba pritarė didelėms investicijoms į mūsų rajoną
Rajono įstaigų ir rajono kaimų bendruomenių planuose – šeši ES lėšomis finansuojami projektai
 
Rajono savivaldybės taryba balsų dauguma savo posėdyje, kuris vyko gegužės 30 dieną, pritarė net šešiems projektams, kurių įgyvendinimui didžiąją dalį lėšų tikimasi gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Jie ne tik pagerins kaimų infrastruktūrą, bet ir sukurs naujų darbo vietų. 
 
Gegutės kaime planuojamas verslas 
Pritarta rajono savivaldybės administracijos rengiamam projektui „Tvarus užimtumas Lazdijų ir Punsko bendruomenėse“. Pagrindinis projekto partneris – rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai – Gegutės kaimo bendruomenė, VšĮ Lazdijų švietimo centras ir Lenkijos Respublikos Punsko valsčius. Šiuo projektu rajono savivaldybė tikisi sukurti keletą darbo vietų, įgyvendinti Gegutės kaimo bendruomenėje paklausios vaisių ir uogų produkcijos gamybą, kartu skatinti rajoną lankančius turistus domėtis rajono amatininkų ir verslininkų veikla. Jei Jungtinis techninis sekretoriatas pritars šiai savivaldybės paraiškai pagal Lietuvos–Lenkijos programą, už gautas lėšas planuojama atlikti mokyklos pastato, esančio Liepų g. 4, Gegutės kaime, remontą:  pakeisti stogo konstrukcijas, langus, lauko ir vidines duris, sumontuoti pastato viduje naują lubų dangą, suremontuoti ir perdažyti sienas, restauruoti ir, kur būtina, pakeisti grindų dangą, įrengti nuotekų sistemą, įrengti vaisių ir uogų sulčių spaudyklą, įrengti išspaudų džiovinimo-granuliavimo liniją, įsigyti sodų įveisimui ir priežiūrai reikalingą žemės ūkio techniką, išplėsti esamą Lazdijų rajono kaimiškųjų bendruomenių sodą. Kartu vykdyti mokomąją švietimo veiklą, siekiant didinti rajono gyventojų verslumo ir savarankiško užimtumo įgūdžius. Bendra projekto vertė – 1 000 000 eurų, 555 000 eurų atitektų projekto partneriams Lietuvoje, 445 000 – partneriams Lenkijoje. 
 
Finansinė parama – Seirijų, Kapčiamiesčio ir Metelių kaimų bendruomenėms
Savivaldybės taryba atsižvelgė į jaunųjų miško bičiulių klubo iš Seirijų miestelio „Kadagys“  prašymą dalinai finansuoti jų rengiamą projektą „Seirijų bendruomenės narių saviraiškos ir užimtumo stiprinimas“, jam pritarė ir pažadėjo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų daliniam finansavimui skirti iki 5 proc. (iki 367,50 euro) projekto vertės tinkamų finansuoti išlaidų. Numatoma projekto vertė 7350,00 eurų.
Tarybos posėdžio metu finansinė parama pažadėta ir pritarta Kapčiamiesčio bendruomenės rengiamam projektui „Bendruomenė viena šeima“, teikiamam pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projektui įgyvendinti iš rajono savivaldybės biudžeto bus skirti  350 eurų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
Iki 15 proc. arba daugiau nei 4 400 eurų projekto tinkamų finansuoti išlaidų, tenkančių Metelių kaimo bendruomenei „Tarp Dusios ir Metelio“, savivaldybės taryba iš biudžeto lėšų pažadėjo paremti šios kaimo bendruomenės su partneriu Vysk. Antano Baranausko fondu „Lietuvių namai“ Lenkijoje šiuo metu jau įgyvendinamą projektą „Čia gyvename – čia bendrai veikiame“. Bendra projekto vertė 49 981,64 euro. Projekto tikslas – mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį, pagerinti kaimiškųjų Seinų ir Metelių apylinkių gyventojų gyvenimo kokybę. Projekto įgyvendinimo metu ketinama skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimą, populiarinti tradicinius ir vietos amatus, kurti naujus kultūrinius bei socialinius ryšius ne tik tarp gyvenamųjų vietovių, bet ir tarp nevyriausybinių Lenkijos ir Lietuvos organizacijų.
 
Kapčiamiesčio bendruomenės namams – patalpos su šarvojimo sale  
Savivaldybės tarybos nariai priėmė sprendimą pritarti Kapčiamiesčio bendruomenės pagal LEADER programą rengiamam projektui „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas pritaikant visuomenės poreikiams“. Numatoma bendra projekto vertė 85 924 eurai. Taryba iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų projekto „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas pritaikant visuomenės poreikiams“ daliniam finansavimui savo sprendimu pažadėjo skirti iki 21 924 eurų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Įgyvendinant projektą ketinama suremontuoti pastatą, esantį Č. Sasnausko g. 4, Kapčiamiestyje, ir įrengti salę. Pastatas pačiame miestelio centre, kurio bendras plotas daugiau kaip 300 kvadratinių metrų, šiuo metu prastos būklės: stogas prakiuręs, grindys įlūžusios. Vietoje, kurioje stovi pastatas, gimė ir užaugo garsus mūsų krašto kompozitorius, vargonininkas Česlovas Sasnauskas, todėl pastatą būtina suremontuoti išsaugant jo atminimą. Kartu pavyktų išspręsti dar vieną Kapčiamiesčio gyventojų problemą – miestelyje įrengti šarvojimo salę.  Po pastato remonto jame bus sudarytos sąlygos kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai kurti ir plėstis, bendruomeniniams ir kultūriniams renginiams. Projektą įgyvendinanti Kapčiamiesčio bendruomenė su Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija pasirašė šio pastato panaudos sutartį 15 metų laikotarpiui. 
 
Modernus gaisrinės automobilis – Šventežerio komandai
Dar vienu tarybos sprendimu nuspręsta pritarti Lazdijų savivaldybės priešgaisrinės tarnybos dalyvavimui projekte „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybės gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ numatant iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų projekto daliniam finansavimui iki 15 proc., arba iki 40 500 eurų, Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai tenkančios projekto vertės dalies tinkamų finansuoti išlaidų ir užtikrinant netinkamų finansuoti, bei šiam projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų, jeigu tokių bus, padengimą iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Pagrindinis projekto partneris – Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, kiti partneriai – Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ir Seinų valsčius Lenkijoje. Bendra planuojama projekto vertė 1 000 000 eurų. Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai tenkanti projekto dalis 270 000 eurų. Iš jų 229 500 eurų paramos lėšos iš ES Lietuvos–Lenkijos programos. Projekto metu numatoma gerinti teikiamų priešgaisrinės ir gelbėjimo paslaugų kokybę, kartu su partneriais organizuoti mokymus partnerių atstovams, įsigyti naują visureigį gelbėjimo automobilį Šventežerio ugniagesių komandai (5 sėdimų vietų visureigis su gesinimo-gelbėjimo įrangos komplektu) skubioms užduotims, kvėpavimo organų apsaugos aparatus ugniagesių komandoms, gelbėjimo valtį ir priekabą jai transportuoti, kitos reikalingos gelbėjimo įrangos ir technikos.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.