Seirijų kraštas Valstybės šimtmetį pasitiks su naujomis knygomis

, Neringa Rasiulienė
Seirijų kraštas Valstybės šimtmetį pasitiks su naujomis knygomis

Lionė Lapinskienė. (Nuotr. iš L. Lapinskienės archyvo)

Seirijų krašto žmonės galės didžiuotis, kad 2018-uosius, mūsų Valstybės šimtmečio metus, galės pasitikti su dviem spalvingomis, šiuo metu baigiamomis parengti ir prieš šv. Kalėdas skaitytojus pasieksiančiomis išliekamąją istorinę ir pažintinę vertę turėsiančiomis knygomis. Abi jos bus gausiai iliustruotos pačių seirijiškių albumuose išsaugotomis praeities ir mūsų dienų nuotraukomis, kietais kokybiškais viršeliais, 17x25 formato. Knygos – tai kelerių metų darbo, bendraujant su jau ne dešimtimis skaičiuojamų kraštiečių, rezultatas. Jas rengia iš Mikabalių k. kilusi Seirijų vidurinės mokyklos 1976 m. laidos abiturientė Lionė Cibulskaitė-Lapinskienė.
Viena knyga bus 2013 m. išleistos knygos „Seirijų praeitis ir dabartis“ (I dalis. Vilnius: Gimtasis žodis), kurioje pateikta daug vertingos medžiagos apie Seirijų krašto bažnyčias ir mokyklą, tęsinys. Kitais žodžiais tariant, tai bus II šios knygos dalis, turėsianti per 500 puslapių. Joje skaitytojai ras ne vienos dešimties įvairių kartų seirijiškių, gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų (pavyzdžiui, Australijoje, JAV),  parašytus atsiminimus ir įdomius kitų autorių straipsnius apie atskirais XX a. laikotarpiais Seirijuose vykusį aktyvų kultūrinį gyvenimą (kultūros namų veikla, saviveiklos kolektyvai, įvairūs renginiai), vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ istoriją, medicinos (ligoninė, ambulatorija, vaistinės) raidą, įspūdingą gamtos savitumą, girininkiją, ilgaamžius šimtamečius šio krašto gyventojus, savitą prekybos, amatų ir verslo plėtrą, pašto, policijos, priešgaisrinės apsaugos situaciją ir kt. Nemažai vietos knygoje skiriama ir šių dienų gyvenimui Seirijuose atspindėti – supažindinama su čia veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis, ten dirbančiais žmonėmis.
Galima teigti, kad tai bus netradiciškai parengta knyga, kurioje apie save, savo artimuosius ar bendraminčius pasakoja patys mūsų žmonės. Vadovaujamasi prasmingu principu: niekas mano ar mano šeimos gyvenimo ir darbų istorijos nežino geriau nei mes patys! Tad ir straipsnių autoriai ne kartą knygos sudarytojos Lionės Lapinskienės buvo paskatinti pamiršti, rodos, įprastą dzūkišką kuklumą ir santūrumą – mat ji dažniausiai išgirsdavusi „na, bet kaip aš apie save... Dar kas pasakys, ką tu čia giriesi...“. 
Vis dėlto šiuo atveju visiems, žiūrintiems daug plačiau nei įprasta buitinė kasdienybė, yra svarbesnis istorinės atsakomybės jausmas. Jis primena, kad tai, ką šiandien visi kartu užrašysime apie kitus ar parašysime apie save, ateities kartoms tikrai išliks. Svarbu suvokti, kad kaimo ar miestelio bendruomenės, kaip ir visos tautos, istorija susideda iš atskirų žmonių gyvenimo, nuveiktų darbų, rašytiniu ar vizualiu būdu (tai nuotraukos, dokumentai) užfiksuotų ir įamžintų akimirkų. Svarbu tik, kad visa tai būtų surinkta ir neliktų gulėti vieno asmens ar įstaigos stalčiuje, bet taptų žinoma ir prieinama kitiems. 
Tad šiame krašte gyvenančių ar iš jo kilusių žmonių akimis parodyti, koks Seirijų kraštas buvo ir yra per kelis ar keliolika abiejų amžių dešimtmečių, yra prasminga. Žinoma, ne vienas straipsnio autorius nuoširdžiai pasidžiaugia, kad ir jis buvo ar dabar tampa vienų ar kitų įvykių, faktų ar procesų liudininkas ir aktyvus dalyvis. Tad knygos sudarytojai bene brangiausios akimirkos būna tada, kai ką nors parašyti pakalbintasis kraštietis, iš pradžių manęs, jog jis ir jo šeima ar bendradarbiai yra tik paprasti, visai ne išskirtiniai žmonės, atseit „ne garsūs, kad į knygą dėtumėt...“, bet, pradėjęs rinkti straipsniui duomenis ir jį rašyti, atranda iki tolei jam pačiam  nežinotų šeimos ar giminės faktų. Pavyzdžiui, sužino, kad prosenelis tarnavo pas persų karininką, močiutė mokėsi mergaičių gimnazijoj Sankt Peterburge, o dėdė per Antrąjį pasaulinį karą pabėgo iš vokiečių nelaisvės ir slapstydamasis į namus parėjo pėsčias... O pasitaikė ir tokių faktų, kad vienam pradėjus rinkti ir pas giminės žilagalvius tikslinti kai kuriuos duomenis, atsirado artimesnis bendravimas ir visi susirinko net į giminės sambūrį...     
Originali bus ir antroji, per 400 puslapių turėsianti knyga „Mes – iš Seirijų krašto“. Joje bus pirmą kartą pasakojama apie Seirijų vidurinės mokyklos (dabar Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija), į kurią mokytis ateidavo ir tuometinių Metelių, Vainiūnų, Šlavantų aštuonmečių ar kitų krašto pradinių mokyklų vaikai. Daugiau kaip 40 jų savo darbais šiandien yra ne tik Lietuvoje, bet toli už jos ribų žinomi įvairių sričių mokslininkai. Ir jie patys arba kiti knygoje pasakoja apie savo Seirijų mokykloje praleistus vaikystės ar paauglystės metus, apie studijų dienas, apie jų gyvenimo kely sutiktus įdomius žmones ir nuveiktus darbus pasirinktoje mokslo srityje, žinoma, ir apie jo įvertinimus, pasiekimus. Gražu, kad ir jie nepamiršta prisiminti savo brangių tėvų šeimų. Juk jose jie taip pat buvo skatinami gerai mokytis ir „eiti į žmones“, kaip neretai mūsų krašte sakoma.
Beje, antroje šios knygos dalyje bus galima susipažinti ir su keliomis dešimtimis kitų įdomių mūsų kraštiečių, tapusių sėkmingai gyvenime save suradusiais verslininkais, gydytojais, mokytojais, žurnalistais, dailininkais, literatais, tautodailininkais ir kt. 
Tad ne vienam skaitytojui šios knygos taps gera proga daugiau sužinoti apie vieną ar kitą pažįstamą ar galbūt ir visai iki šiolei nepažintą, bet tiek metų šalia gyvenusį kraštietį ir iš parašytų straipsnių visumos įsitikinti, kad Seirijų kraštas taip pat užaugino daug šviesių jį ir visą tėvynę Lietuvą mylinčių žmonių.
Taip pat knygų sudarytoja kreipiasi į visus šio laikraščio skaitytojus. Gal ir Jūsų giminėje ar šeimoje, o gal kaimynystėje buvo ar ir dabar gyvena koks nors asmuo, kurio artimųjų ar jo paties gyvenimo patirtis ar darbai yra verti būti įamžinti? O gal albumuose tyliai snaudžia įdomių senų, Seirijų krašto gyvenimui iliustruoti tinkančių nuotraukų? Tereikėtų pranešti...
___________________________________________________________________________________________
 
Mielieji, 
Siekdami surinkti reikalingų lėšų šiame straipsnyje pristatytoms knygoms išleisti, kreipiamės į visus Seirijų krašto kultūrai ir istorijai neabejingus kraštiečius ir prašome, pagal galimybes, tapti rėmėjais (Jūsų pavardė ar įmonė, su Jumis suderinus, knygose bus įrašyta, o paremtoji knyga Jums padovanota). 
Kartu kviečiame pasinaudoti išankstine galimybe Jus dominančią knygą įsigyti pigiau. Tuo tikslu vėliausiai iki š. m. rugsėjo 15 d. Jums patogiu būdu – paprastu laišku (Lionei Lapinskienei, 4-asis paštas, pašto dėžutė 94, 37009 Panevėžys), elektroniniu paštu l.lapinskiene@gmail.com arba tel. 8 686 15981 – reikėtų susisiekti ir patvirtinti, kad už pasirinktą knygą (ar abi) Jūs pageidaujate sumokėti iš anksto, taip pat nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir norimų įsigyti egzempliorių skaičių. Tada Jums bus išsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita (VšĮ Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“. Įstaigos kodas 303360871. AB ,,Swedbank“. Banko kodas 73000.  A/s  LT61 7300 0101 4003 9022). Gavę pagal ją sumokėtus pinigus, Jūs būsite įrašyti į Prenumeratorių sąrašą, taip pat bus suderintos knygos atsiėmimo galimybės. 
Knygų kaina: „Seirijų praeitis ir dabartis“ (II dalis) – 30 Eur; „Mes – iš Seirijų krašto“ – 25 Eur.
 
Pagarbiai – 
Knygos sudarytoja ir redaktorė Lionė Lapinskienė
VšĮ Komunikacijos centras KALBA. KNYGA. KŪRYBA

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.