Steigiamas dienos socialinės globos padalinys

, Gintarė Teisutis
Steigiamas dienos socialinės globos padalinys
Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centru įgyvendina projektą „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos padalinio įsteigimas“. Įsteigus padalinį bus sudarytos galimybės rajono gyventojams gauti kokybišką dienos socialinės globos paslaugą, taip didinant nestacionarių socialinių paslaugų įvairovę, modernizuojant jų teikimui reikalingą infrastruktūrą.
Nuo 2011 metų rugpjūčio mėnesio pradėtas įgyvendinti projektas turėtų finišuoti šį rudenį. „Nors dienos socialinės globos paslauga VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre yra teikiama jau beveik ketveri metai, tačiau siekiant šios paslaugos kokybės užtikrinimo bei prieinamumo didesniam rajono gyventojų skaičiui reikėjo įsteigti padalinį“, – apie poreikį steigti padalinį sakė VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro direktorė. Tokia galimybė atsirado pasinaudojus 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšomis. 
Šiuo metu dienos socialinės globos paslauga teikiama VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre trims neįgaliesiems ir Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre, įsikūrusiame Kapčiamiestyje, vienam neįgaliajam. Daugiau neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų priimti nėra galimybės dėl nesukurtos tinkamos infrastruktūros, tam nepritaikytos patalpos. Kalbinta su neįgaliaisiais dirbanti socialinė darbuotoja teigė, kad įsteigti dienos socialinės globos padalinį yra labai svarbu dėl pačių paslaugos gavėjų, kuriems bus sukurta jauki ir saugi aplinka. Apskritai paslaugą gauti gali senyvo amžiaus žmonės ir asmenys su negalia. Šioms tikslinėms grupėms, specialistės teigimu, dienos socialinės globos metu lavinami socialiniai įgūdžiai ir priklausomai nuo asmenų negalios organizuojamas užimtumas, kita jų poreikius atitinkanti veikla. Dienos socialinę globą pradėjus teikti naujai įkurtose patalpose bus galimybė vykdyti įvairesnes veiklas. Tai iššūkis socialiniams darbuotojams ir individualios priežiūros specialistams, nes jie turės užtikrinti paslaugos kokybę.
Būtina priminti, kad teikiama paslauga itin naudinga ir patiems neįgalųjį ar senyvo amžiaus žmogų prižiūrintiems asmenims. Jie gali sėkmingai dirbti ar tiesiog išvykti susitvarkyti savo reikalų, pailsėti. Kad ir koks būtų brangus žmogus, nuolatinė priežiūra sekina. Tad, socialinės darbuotojos teigimu, dienos socialinė globa – tinkamas sprendimas. Jums brangus žmogus bus tinkamai prižiūrėtas jaukioje ir saugioje aplinkoje. Specialistė pažymi, jog labai svarbu, kad naujasis padalinys dienos socialinės globos paslaugas sudarys galimybę teikti erdviose patalpose.
Projekto lėšomis įrengtas ir sutvarkytas dienos socialinės globos padalinys įsikurs apie 160 kv. m bendrojo ploto pastate. Įgyvendinant projektą tam buvo pastatytas priestatas ir sutvarkyta dalis nenaudojamos galerijos, jungiančios ligoninės pastatą ir socialinės globos namus. Pastatas apšiltintas ir atlikti visi kiti darbai, siekiant, kad patalpos būtų erdvios, šviesios ir patogios. Patalpose yra du kambariai, kurie skirti klientams, negalintiems ilgesnį laiką sėdėti. Įstaigos klientams įrengta rūbinė, higienos patalpa, erdvus užimtumo kambarys su patogiais baldais ir modernia įranga. Pastarajame dienos socialinės globos paslaugų gavėjai praleis savo dieną, kur ne tik bendraus ar užsiims bendra veikla, bet galės pažiūrėti televizorių ir pasinaudoti kompiuteriu. Įėjimas į patalpas pritaikytas neįgaliesiems, judantiems vežimėlio pagalba. Taigi iš projekto lėšų ne tik sutvarkytos ir įrengtos patalpos, bet ir įsigyti visi reikalingi baldai ir įranga tam, kad įstaigos klientai gautų kokybišką dienos socialinės globos paslaugą, o darbuotojai turėtų tinkamas darbo sąlygas.
Nereikėtų baimintis pokyčių. Kaip teigia projekto vadovė, bus prisitaikoma prie senyvo amžiaus ir įvairią negalią (klausos, regėjimo, kompleksinę, fizinę ar proto) turinčių žmonių poreikių. „Iš patirties galime pasakyti, kad namuose prižiūrimi žmonės dažnai patiria bendravimo stygių, socialinę atskirtį, o čia bus ta vieta, kur jie galės bendrauti su savo bendraminčiais, bus apgaubti specialistų globa. Vykdydami projektą viliamės, jog dienos socialinės globos padalinio lankytojai nepatirs socialinės atskirties bei padidės jų savivartė, jie galės tenkinti ne tik žemiausius – fiziologinius poreikius, bet jaustis oriai, tenkinti aukštesnius – saugumo, pagarbos bei savirealizacijos poreikius“, – sako projekto vadovė. Planuojama, jog baigus įgyvendinti projektą ir gavus licenziją teikti dienos socialinės globos paslaugą, bus įsteigta 20 paslaugų gavėjų vietų, o vietoj numatytų trijų naujų darbo vietų įsteigta šiek tiek daugiau, nes to reikalauja socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai.
Projektas „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos padalinio įsteigimas“ (projekto kodas Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-12-004) įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Bendra projekto vertė – 626 794,12 Lt. Iš jų 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 532 775 Lt. Kita dalis lėšų yra iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Iš pastarojo biudžeto projekto įgyvendinimui papildomai buvo skirta dar per 88 tūkst. Lt dėl to, kad perkant rangos darbus konkurse mažiausia pasiūlyta rangos darbų kaina viršijo maksimalią sumą, kuri buvo numatyta projekto įgyvendinimo biudžete. Rangos darbus atliko UAB „Rolana“.
„Galime pasidžiaugti, jog įgyvendinus projektą galėsime savivaldybės gyventojams suteikti kokybišką ir prieinamą dienos socialinės globos paslaugą, kuri apima visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Ji bus teikiama nuo 3 val. iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę. Planuojama ateityje socialinę globą teikti ne tik institucijoje, bet ir paslaugos gavėjų namuose. Socialinių paslaugų kataloge numatyta ją teikti 2–8 val. per parą iki 7 dienų per savaitę. Savivaldybės ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro laukia dar vienas iššūkis – įsigyti transportą, pritaikytą neįgaliesiems. Šį transportą, naudotume atsivežti ir parvežti dienos socialinės globos padalinio lankytojus namo“, – naujais planais dėl steigiamo dienos socialinės globos padalinio dalinosi projekto vadovė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė. Anot jos, nereikėtų pamiršti ir apie paslaugų įvairovę. Organizuojant kuo įvairesnį socialinių paslaugų spektrą savivaldybės gyventojams yra svarbus pačios savivaldybės gyventojų skaičius. Mažoms savivaldybėms, kokia yra ir Lazdijų rajono savivaldybė, labai sunku organizuoti visas paslaugas, kurias numato Socialinių paslaugų katalogas. Tačiau, pasak pašnekovės, jeigu yra nors vienas asmuo, kuriam reikalinga vienokia ar kitokia socialinė paslauga, jos teikimas turėtų būti užtikrinamas. Tikimasi, kad, įgyvendinus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą pertvarką socialinių paslaugų srityje regionų mastu, rajono savivaldybės gyventojams bus galima pasiūlyti dar įvairesnių socialinių paslaugų, pvz.: pagalbą įvairiose krizinėse situacijose, smurtą patyrusiems asmenims, pagalbą našlaičių ir vaikų, netekusių tėvų globos, globėjams ar rūpintojams, laikino atokvėpio paslaugas neįgalius asmenis prižiūrintiems šeimos nariams. Tačiau, be abejo, projekto vadovė džiaugiasi ir tuo, ką rajonas savo gyventojams gali pasiūlyti šiandien. Daug prie esamo gero prisidėjo 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų parama. Dėl šios paramos taip pat baigiami sutvarkyti ir įrengti socialinės globos namai, o dar visai neseniai duris atvėrė savarankiško gyvenimo namai. Ir tai tik maža to, kas buvo atlikta pasinaudojus 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų parama.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.