Taryba ir meras A. Margelis dėl ligoninės išlikimo metė iššūkį Vyriausybei

Taryba ir meras A. Margelis dėl ligoninės išlikimo metė iššūkį Vyriausybei

Kova dėl Lazdijų ligoninės išlikimo pereina į atvirą mūšį. Vienoje barikadų pusėje — rajono savivaldybės taryba, kaip ligoninės steigėja, vadovaujama rajono savivaldybės mero Artūro Margelio, kitoje — Vilniaus teritorinė ligonių kasa, vadovaujama direktoriaus Vytauto Mockaus (nuotr.).

Kova dėl Lazdijų  ligoninės su akušerijos skyriaus paslaugomis išlikimo pereina į atvirą mūšį. Vienoje barikadų pusėje – rajono savivaldybės taryba, kaip ligoninės steigėja, vadovaujama rajono savivaldybės mero Artūro Margelio, kitoje – Vilniaus teritorinė ligonių kasa, vadovaujama direktoriaus Vytauto Mockaus bei jį formaliai ir tik dėl akių palaikančio naujojo sveikatos apsaugos ministro Juro Požėlos. Kulminaciją ši kova pasiekė praėjusį penktadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame (O Dieve – to gyvenime dar nebuvo) rajono savivaldybės taryba išdrįso viešai, esant tiesioginei rajono savivaldybės posėdžio transliacijai, atmesti Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje šių metų kovo 10 dieną pateiktą teikimą „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015-06-29 sprendimo Nr. 5TS-83 „Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ , kuriame buvo reikalaujama kuo skubiau patvirtinti naująją Lazdijų ligoninės struktūrą – be Akušerijos -ginekologijos skyriaus.

Išdrįso pasipriešinti
Jau daugelį metų į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje reikalavimus mūsų rajono savivaldybės taryba žiūrėjo pritariamai ir pagarbiai. Tačiau tai tęsėsi tik tol, kol tie reikalavimai neprieštaravo ne tik galiojantiems teisės aktams, bet ir gyvybiškai svarbiems mūsų rajono žmonių interesams. Tuo tarpu šis Vyriausybės atstovo reikalavimas, paslėptas po nekaltu ir eiliniam žmogui nieko nesakančiu pavadinimu, kuriame kalbama tik apie Lazdijų ligoninės struktūrą, iš esmės reiškia pradedamą laipsnišką mūsų rajono ligoninės naikinimą. Iš pradžių – be Akušerijos-ginekologijos ir vaikų ligų skyriaus, vėliau – gal ir be Chirurgijos  ar kitų gyvybiškai mūsų rajono gyventojams būtinų gydymo paslaugų. Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio pasirašytame rašte rajono savivaldybės tarybai sakoma: „Įvertinę teikime (Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2016-03-10 teikimo tekstas) pateiktas faktines aplinkybes bei teisinius motyvus, manome, kad teikimas yra nepagrįstas, nes jame nėra nurodyta išsamių faktinių aplinkybių bei pateikta pagrįstų teisinių argumentų, kodėl būtina keisti viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ valdymo struktūrą, atsisakant Akušerijos-ginekologijos ir vaikų ligų skyriaus. Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1290 „Dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“, 5.1.3 papunktis suteikė teisę iki 2016 m. kovo 31 d. gauti akušerijos paslaugų finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio „Teisė verstis sveikatinimo veikla“ 2 dalį įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas. Pagal šio straipsnio 4 dalį įmonės ir įstaigos gali būti akredituojamos sveikatos priežiūrai.
Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“ turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją teikti akušerijos paslaugas bei jos veikla akredituota šioms paslaugoms, todėl nesiūloma savivaldybės tarybai keisti viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ valdymo struktūros ir rengti atitinkamo savivaldybės tarybos sprendimo.“ Taip sakoma rajono savivaldybės mero Artūro Margelio pasirašytame rašte rajono savivaldybės tarybai, o kartu – ir visiems mūsų rajono žmonėms.

Atskleidė privataus pokalbio detales
Dar daugiau – kalbėdamas šiuo klausimu rajono savivaldybės taryboje meras atskleidė ir dažnų savo, kaip rajono ligoninės steigėjo atstovo, vizitų į Teritorinę ligonių kasą ir pas sveikatos apsaugos ministrą Jurą Požėlą detales. Kaip tarybos posėdžio metu sakė meras, šiuose pokalbiuose sveikatos apsaugos ministras jam leido suprasti, jog jis ir pats suvokia, kad minėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1290 „Dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“  prieštarauja  galiojantiems Sveikatos sistemos įstatymui ir Sveikatos draudimo įstatymui. Tačiau, pasak ministro, partija jam neleidžia skirti pinigų rajonų ligoninėms.   Jis tiesiog patarė kreiptis šiuo klausimu į teismą. „Jei teismą laimėsite – mes prisidėsim“, – sakė mūsų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui sveikatos apsaugos ministras Juras Požėla.  „O kad teismą mes laimėsime, tuo net neabejojame. Kartu mūsų ėjimas atvers galimybę ir kitoms rajonų ligoninėms“, – kalbėjo rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras Artūras Margelis. Posėdžio metu kalbėdamas jis rėmėsi ir  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu, kurio esmė yra tai, kad medicinos paslaugų kvotavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.  Posėdyje dalyvavusios Vyriausybės atstovės Alytaus apskrityje Onos Balevičiūtės meras atvirai prašė apskųsti tokį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos „nepaklusnumą“  teismui, ką Vyriausybės atstovė išties ir turėtų šiuo atveju daryti. Tačiau, kaip galima buvo suprasti iš jos reakcijos, tokio kreipimosi į teismą nebus. O tai reiškia, kad mūsų rajono savivaldybės mesta korta  šį kartą – stipresnė. „Būna – ir maži žmonės teismuose laimi prieš didelius“, – sakė šį klausimą rajono savivaldybės tarybos posėdyje aptarti baigdamas rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.