Taryba pritarė rengiamiems projektams, skyrė lėšų medicinos punktams, ugdymo įstaigoms ir kaimų bendruomenėms

Taryba pritarė rengiamiems projektams, skyrė lėšų medicinos punktams, ugdymo įstaigoms  ir kaimų bendruomenėms
Nors vasara – atostogų metas – jau įpusėjo, tačiau rajono savivaldybės taryboje, kaip rodo vakar vykusio  rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų gausa – pats darbymetis: svarstyti ir priimti sprendimai net 45 – ais rajono bendruomenės gyventojams aktualiais klausimais. 
 
Dalyvaus plečiant hipodromo veiklą ir įrengiant bendruomenės namus Noragėliuose
Rajono spaudoje jau buvo rašyta, jog rajono savivaldybė prieš savaitę laiko pasirašė Lazdijų hipodromo nuomos sutartį su VšĮ „Lazdijų hipodromas“. Vakar priimtame tarybos sprendime „Dėl pritarimo projektui „Lazdijų hipodromo tako pritaikymas laisvalaikio, sporto ir kultūrinei veiklai“ ir jo dalinio finansavimo“  tarybos narių balsų dauguma  pritarta savivaldybės administracijos dalyvavimui šiame projekte  partnerio teisėmis. Taryba taip pat nusprendė skirti iš savivaldybės biudžeto lėšų projekto daliniam finansavimui, kadangi ką tik susikūrusi ir pradėjusi veikti  VšĮ „Lazdijų hipodromas“ nėra finansiškai pajėgi be partnerio įgyvendinti tokį didelės apimties projektą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie aplink hipodromą esančių kaimų, taip pat   viso Lazdijų rajono gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo ir gyventojų aktyvumo didinimo, laisvalaikio, sporto ir kultūrinių veiklų. 
Savivaldybės taryba pritarė ir  Noragėlių krašto bendruomenės rengiamam projektui „Noragėlių krašto bendruomenės namų įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ bei tam, kad  Lazdijų rajono savivaldybės administracija dalyvautų jame partnerio teisėmis.   Kadangi numatoma  bendra projekto vertė yra iki 60 000 eurų, todėl  iš partnerio – Lazdijų rajono savivaldybės –  biudžeto  lėšų  daliniam finansavimui numatyta  20 proc. projekto vertės tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip  12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų). Taryba įgaliojo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Noragėlių krašto bendruomene, taip pat vėliau galimus jos pakeitimus, kitus su paraiškos pateikimu susijusius ir projekto įgyvendinimui reikalingus dokumentus. 
 
Lėšos –  medicinos punktų darbo operatyvumui ir kokybei gerinti
Priimtu sprendimu ,,Dėl lėšų medicinos punktų paslaugų kokybės gerinimui paskirstymo“ paskirstytos rajono savivaldybės biudžete, Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programoje, medicinos punktų paslaugų kokybės gerinimui numatytos lėšos – 3000 eurų pagal rajono  pirminės sveikatos priežiūros įstaigų aptarnaujamų kaimo gyventojų skaičių: VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“, aptarnaujančiai 2549 kaimo gyventojus, – 643 eurai, UAB ,,Lazdijų sveikatos centras“, aptarnaujančiai 9431 kaimo gyventoją – 2357 eurai.  Savivaldybės taryba įpareigojo  rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sutartis su VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir UAB ,,Lazdijų sveikatos centras“ dėl skirtų lėšų naudojimo: skirtos lėšos turi būti naudojamos tik medicinos punktų paslaugų kokybei gerinti – užtikrinti greitesnę ir kokybiškesnę medicininę pagalbą.
Jau daugiau nei dešimtmetį ypatingą dėmesį skirianti rajono bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymui, savivaldybės taryba skiria ir lėšų sveikatinimo programų įgyvendinimui. Vakar tarybos sprendimu buvo patvirtinta 2017 metų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji  programa, taip pat  sveikatinimo programų, finansuojamų iš 2017 m.  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, sąrašas ir rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų-išlaidų sąmata: iš viso sveikatinimo projektus pateikusioms 12 rajono sveikatos, ugdymo įstaigų, viešųjų įstaigų ir kaimų bendruomenių  paskirstyti 4867 eurai jų projektuose numatytoms veikloms įgyvendinti. 
 
Aštriosios Kirsnos mokykloje – pailgintos dienos grupė
Taryba patenkino Aštriosios Kirsnos mokyklos ir 16 Aštriosios Kirsnos mokyklos mokinių tėvų šių metų pavasarį pateiktus  prašymus „Dėl pailgintos dienos grupės įsteigimo“ ir priėmė sprendimą šiuo klausimu – leido Aštriosios Kirsnos   mokyklai komplektuoti pailgintos dienos grupę nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Ypač svarus argumentas priimant šį sprendimą buvo moksleivių tėvų prašyme išreikštas pageidavimas, kad jų vaikai lankytų pailgintos dienos grupę ir turėtų galimybę ne tik paruošti namų darbus, bet ir dalyvautų neformaliojo švietimo veiklose.  Grupės veiklą Aštriosios Kirsnos mokykloje planuojama vykdyti  4 val. per dieną. Mokykla turi tinkamas patalpas grupės veiklai organizuoti, kadangi  nuo rugsėjo 1 d. sumažės vienu pradinių klasių komplektu.  Iš 2 proc. lėšų įstaiga planuoja  įsigyti inventoriaus neformaliai veiklai, vaikų poilsiui: minkštasuolių, kilimą ir kito inventoriaus.  Įsteigus grupę, mokiniai tinkamoje  edukacinėje aplinkoje galėtų paruošti namų darbus, turiningai praleisti  laisvalaikį. Mokestis už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėje būtų mokamas vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-1379  „Dėl mokesčio už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėse“. Kadangi šiais metais rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl pailgintos dienos grupės įsteigimo ir Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje, iš viso nuo rugsėjo 1 dienos rajono mokyklose veiks 16 pailgintų dienos grupių – jų kol kas nėra tik Stebulių ir Krosnos mokyklose. 
 
Nebelieka dar vienos – Šlavantų seniūnijos 
Rajono savivaldybės taryba  sprendimu „Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų“  konstatavo, kad Lazdijų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos , kuri buvo vykdoma 2017 m. kovo 13 d. – 2017 m. balandžio 18 d., vietos gyventojų nuomonė apklausai pateiktu klausimu: „Ar pritariate Šlavantų seniūnijos panaikinimui, Avižienių, Buteliūnų, Demeniškių, Mikabalių, Naujasodžio, Paliūnų, Vabaliūnų kaimų teritorijas priskiriant Seirijų seniūnijai ir pakeičiant Seirijų  seniūnijos teritorijos ribas, o Aleksiejiškės, Babrų, Bajoriškės, Gegutės, Kanaukų, Spartų, Šlavantų kaimų teritorijas priskiriant Veisiejų seniūnijai ir pakeičiant Veisiejų seniūnijos teritorijos ribas ir Lazdijų seniūnijos teritorijos ribų pakeitimui, Stankūnų kaimo teritoriją priskiriant Veisiejų seniūnijai ir atitinkamai pakeičiant Veisiejų bei Lazdijų seniūnijų ribas?“  iš visų 411 apklausoje dalyvavusių minėtų kaimų  gyventojų „Taip“ atsakė 408 gyventojai, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 99,27 proc., „Ne“ atsakė 3 gyventojai, jų dalis nuo dalyvavusiųjų  – 0,73 proc. Todėl savivaldybės taryba pritarė  Šlavantų seniūnijos panaikinimui, Avižienių, Buteliūnų, Demeniškių, Mikabalių, Paliūnų, Vabaliūnų kaimų teritorijas priskiriant Seirijų seniūnijai ir pakeičiant Seirijų  seniūnijos teritorijos ribas, o Aleksiejiškės, Babrų, Bajoriškės, Gegutės, Kanaukų, Spartų, Šlavantų, Naujasodžio, kaimų teritorijas priskiriant Veisiejų seniūnijai ir pakeičiant Veisiejų seniūnijos teritorijos ribas ir Lazdijų seniūnijos teritorijos ribų pakeitimui, Stankūnų kaimo teritoriją priskiriant Veisiejų seniūnijai ir atitinkamai pakeičiant Veisiejų bei Lazdijų seniūnijų ribas. 
Šiame savivaldybės tarybos posėdyje taip pat priimti sprendimai rajono strateginio plėtros plano pakeitimo, rajono savivaldybės biudžeto  pakeitimo, rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programų tvirtinimo, savivaldybės turto perdavimo, patalpų panaudos, savivaldybės turto nuomos, žemės nuomos  ir kitais klausimais. 
Rajono savivaldybė susipažinti su priimtais sprendimais siūlo  savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt. Čia taip pat galima išsakyti savo nuomonę dėl priimtų sprendimų, siūlyti svarstytinus, rajono bendruomenei aktualius klausimus.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.