Vaizdai kaip iš filmo — policininkai tramdė tėvus ir gaudė vaikus

, Vaidotas Morkūnas
Vaizdai kaip iš filmo — policininkai tramdė tėvus ir gaudė vaikus

Girtaujančių tėvų sodyboje apsilankę pareigūnai tramdė išgėrusius elektrošoku, ieškojo pasislėpusių vaikų. (Asociatyvi nuotr.)

Kartais pareigūnai patenka į tokias istorijas, kurios vertos kriminalinio filmo siužeto. Tą praeitų metų balandžio 11 dieną policininkai turėjo ne tik  grumtis su jiems pasipriešinusiais girtais tėvais, bet ir gaudyti po laukus lakstančius vaikus, kuriuos reikėjo paimti iš girtų gimdytojų. 
Tačiau tokie peštukai visad sulaukia atpildo, o vėliau, supratę liūdnas  pasekmes, jie pradeda nuoširdžiai gailėtis ir atgailauti. 
Rajono apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje pasipriešinimu pareigūnams buvo kaltinami K. P. ir I. G. 
Pareigūnai nustatė, kad abu šie vyriškiai šių metų balandžio 11 dieną  nevykdė policininkų teisėtų reikalavimų, naudojo fizinį smurtą ir puolė tvarkdarius. Kaltinamasis K. P. iš atvykusio jo raminti patrulio Š. P. viena ranka mėgino ištraukti elektros impulsinį prietaisą „Taser X26“, o kita ranka apglėbęs pareigūną per kaklą pradėjo smaugti, o I. G., paėmęs metalinį ledo kirtiklį nusmailintu galu, jį nukreipė prieš pareigūną ir grasino mesti į jį, taip sukelti pavojų sveikatai ar gyvybei. 
 
Puolė smaugti pareigūną 
Apklausiamas pareigūnų K. P. parodė ir paaiškino, kad tos dienos vakare buvo pas savo draugus I. G. ir jo žmoną V. G., kurie turi du mažamečius vaikus, sodyboje dar buvo K. M., visi gėrė alkoholinius gėrimus. Vakare, maždaug apie 19 valandą, į sodybą atvažiavo trys policijos pareigūnai, kurie pasakė, kad atvyko pasižiūrėti, kaip yra prižiūrimi vaikai, K. P.  su K. M. išėjo kiemą, abu pasuko už sodybos pastatų prie malkų ir atsisėdę rūkė. Netrukus į sodybą atvažiavo greitoji medicinos pagalba, visi iš namo išėjo į lauką, kiek suprato iš kalbų, medikai atvyko išsivežti vaikų, kadangi abu jų tėvai buvo girti. V. G. pradėjo verkti, visi buvo išsigandę, verkė ir patys vaikai, jie bėgiojo nuo policijos pareigūnų. Vienu metu K. P. sėdėdamas pamatė, kaip policijos pareigūnas veda vieną vaiką į automobilį, tada atbėgo į sodybos kiemą ir pamatė prie ūkinio pastato stovintį I. G., kuris rankose laikė metalinį strypą, jį buvo nukreipęs į šalia jo, apie 4 metrų atstumu, stovintį policijos pareigūną ir grasino, kad mesdamas strypą jį perdurs. Pareigūnas išsitraukė elektros impulsinį prietaisą ir perspėjo I. G., kad į jį šaus. K. P. dėl to labai išsigando, nes I. G. serga epilepsija, bijojo, kad jam nepakenktų, iš nugaros priėjo prie policijos pareigūno, jį sugriebė už kaklo, stipriai apkabino, o kita ranka sugriebė pareigūnui už rankos, kurioje jis laikė elektros impulsinį prietaisą, trukdė policijos pareigūnui šauti.
 
Priešinosi, nes nenorėjo, kad paimtų vaikus
Tuo tarpu kaltinamasis I. G. paaiškino, kad kartu su žmona V. G. turi du nepilnamečius vaikus, kurie šiuo metu yra paimti iš šeimos dėl jo ir žmonos girtavimo, gyvena globos namuose. Abu su žmona niekur nedirba. Tą dieną pas juos į namus buvo atėjęs draugas K. P., jie visi trys gėrė alkoholinius gėrimus, namuose buvo abu vaikai. Po kiek laiko padauginęs šeimininkas užmigo. Vakare, koks tikslus laikas buvo, neprisimena, jį pažadino į namus atvykę policijos pareigūnai. Jie paaiškino, kad yra gautas pranešimas, jog abu su žmona yra neblaivūs ir vaikai likę be priežiūros. Atsikėlęs pamatė, kad jų namuose yra dar vienas draugas, K. M. Kuriuo metu jis atvažiavo, nežino, nes miegojo. Policijos pareigūnai draugams liepė iš namų išeiti, o šeimininkams buvo patikrintas girtumas. Po kiek laiko į sodybą atvažiavo greitoji medicinos pagalba, tada sužinojo, kad bus išvežti jų vaikai, kurie yra neprižiūrimi. Tuo metu vaikai supratę, kas vyksta, kažkur pasislėpė sodyboje, visi puolė jų ieškoti. Po kiek laiko nepilnamečiai buvo surasti ūkiniame pastate, tačiau vėl pabėgo nuo policijos pareigūnų, du policininkai nusivijo vaikus, o vienas pareigūnas pasiliko sodybos kieme. Tada I. G. sakosi įpykęs, kad pareigūnai nori išsivežti jo vaikus, mėgindamas tam sutrukdyti, pasiėmė metalinį maždaug 1 metro ilgio ledo kirtiklį nusmailintu galu, nukreipė jį į priešais maždaug už 3 metrų stovėjusį pareigūną ir grasino, kad mes strypą ir jį užmuš, keikė pareigūną necenzūriniais žodžiais. Buvo girtas, įpykęs, mano, kad tikrai būtų metęs kirtiklį. Prieš jį stovintis pareigūnas išsitraukė elektros impulsinį prietaisą ir perspėjo, kad į jį šaus, tai pamatęs K. P. pribėgo prie policijos pareigūno iš nugaros, jį per kaklą apkabino ir norėjo atimti prietaisą, pats I. G. tuo metu metęs turėtą kirtiklį ant žemės ir pradėjęs bėgti į laukus. Tačiau vyrą pasivijo kitas policijos pareigūnas, paguldė ant žemės ir panaudojus elektros impulsinį prietaisą jis buvo sulaikytas.
 
Nesaugu buvo ir medicinos darbuotojai 
Policijos pareigūnai paaiškino, kad tą vakarą gavo iškvietimą, jog tėvai girtauja, o vaikai palikti be priežiūros, todėl jie atvyko į nurodytus namus.
Šioje byloje liudijusi greitosios medicinos pagalbos darbuotoja D. M. tvirtino, kad buvo gautas iškvietimas nuvykti į namus, kur girtauja tėvai ir du vaikai yra palikti be priežiūros, todėl juos reikia iš ten laikinai paimti. Atvykus į sodybą, juos pasitiko trys policijos pareigūnai, sodybos kieme buvo dar trys vyrai ir viena moteris, nei vieno iš jų ji nepažinojo, toje sodyboje buvo pirmą kartą. Jiems atvykus, vaikai, kuriuos turėjo išvežti, buvo pasislėpę, vėliau surasti, tačiau nuo pareigūnų ir vėl pabėgo. Tuo metu vienas iš kieme buvusių vyrų, kaip vėliau paaiškėjo, vaikų tėvas, įpyko, pasiėmė metalinį strypą ir jį nukreipė prieš policijos pareigūną, tuo metu ji įlipo į savo tarnybinį automobilį, nes pačiai pasidarė nesaugu. Po kiek laiko du vyrai buvo sulaikyti, vienam prasidėjo epilepsijos priepuolis, teko leisti jam vaistus.
Rajono apylinkės teismas išnagrinėjęs visas aplinkybes, K. P. ir I. G. pripažino kaltais ir paskyrė jiems po 4 mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.